Akademsko priznavanje

//Akademsko priznavanje
Akademsko priznavanje2024-04-23T08:57:38+02:00

Na temelju Zakona o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, koji je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 69/22, a stupio je na snagu 25. lipnja 2022. godine, akademsko priznavanje – priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije i priznavanje razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi u svrhu nastavka obrazovanja u Republici Hrvatskoj, obavlja visoko učilište u Republici Hrvatskoj na kojem osoba želi nastaviti visokoškolsko obrazovanje.

Upute

Upute za pokretanje postupka akademskog priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija odnosno priznavanje razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi u svrhu nastavka obrazovanja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku:

  1. Prikupiti potrebnu dokumentaciju
  1. Popuniti obrazac zahtjeva

Obrazac zahtjeva je službeni dokument neophodan za pokretanje postupka priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije. Obrazac je potrebno u potpunosti čitko popuniti. Za točnost podataka odgovara podnositelj zahtjeva svojim potpisom na obrascu zahtjeva. Postupak priznavanja ne može službeno započeti ako obrazac nije točno i potpuno ispunjen.
Ako dođe do promjene podataka o podnositelju zahtjeva, za vrijeme trajanja postupka priznavanja, podnositelj je dužan o tome pismeno obavijestiti Ured.

  1. Uplatiti naknadu za troškove postupka priznavanja

Visina naknade, način raspodjele naknade i oslobođenja od plaćanja naknade za troškove postupka akademskog priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija odnosno priznavanje razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi u svrhu nastavka obrazovanja u Republici Hrvatskoj određeni su Pravilnikom o visini naknade za troškove postupaka priznavanja i vrednovanja, načinu raspodjele naknade, oslobođenja od plaćanja naknade i drugim pitanjima troškova postupka (“Narodne novine”, broj 85/2023).

  • 60,00 eura visina naknade za troškove postupka akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije o završenom preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom sveučilišnom i stručnom studiju.
  • 30,00 eura visina naknade za troškove postupka priznavanja razdoblja studija.

U nalogu za plaćanje treba navesti sljedeće podatke:

Primatelj

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Sveučilišni centar za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete visokog obrazovanja
Cara Hadrijana 10c, 31000 Osijek
IBAN: HR4325000091102012988
SWIFT: HAABHR22

Poziv na broj: OIB – 2024 (datum rođenja za strane državljane – u obliku dd/mm/gggg)
Opis plaćanja: troškovi postupka akademskog priznavanja IVK

4. Poslati dokumentaciju na adresu Centra:

Višnja Sak Bosnar
Centar za kvalitetu
Cara Hadrijana 10c

31000 Osijek