Jedinstvena sveučilišna anketa

//Jedinstvena sveučilišna anketa
Jedinstvena sveučilišna anketa2024-03-18T10:06:31+01:00

Sustavno anketiranje studenata na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, s ciljem provjere kvalitete studiranja iz studentske vizure, pokrenuto je još 2006. godine, a studenti su tada vrjednovali predmete i nastavnike prvog semestra studija. Od 2006. do 2014. godine oblik, opseg i organizacija ankete postupno su mijenjani i unaprjeđivani na temelju reakcija studenata, nastavnika, uprava fakulteta i Sveučilišta. Godine 2007. započela je djelomična elektronička provedba ankete, koja se danas u cijelosti provodi elektronički, uz tehničku potporu tima s Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku. Kontinuirano se povećavao broj evaluiranih predmeta i nastavnika te broj studenata koji sudjeluju u anketi, a unaprjeđivala se i kvaliteta grafičkih i numeričkih prikaza rezultata ankete. Izgled anketnog obrasca modificiran je u suradnji sa stručnjacima s Filozofskog fakulteta u Osijeku.

Godine 2015. na temelju prethodnih iskustava u rezultatima Jedinstvene sveučilišne studentske ankete, Centar za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja je u suradnji s upravom Sveučilišta dodatno promijenio izgled anketnog obrasca. Smanjen je ukupan broj pitanja po nastavniku/suradniku, anketa je proširena pitanjima o važnosti kolegija za buduću karijeru i redovitosti pohađanja nastave studenata. Prvi put postavljena su i dodatna pitanja vezana uz eventualne slučajeve diskriminacije, zlostavljanja ili seksualnog zlostavljanja.

Jedinstvena sveučilišna studentska anketa za akademsku 2022./2023. godinu provedena je na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od svibnja (samo završne godine) do kraja listopada 2023. godine. U provedbi ankete sudjelovali su djelatnici Sveučilišnog centra za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete visokog obrazovanja, članovi Odbora za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, članovi povjerenstava za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete, djelatnici ureda za kvalitetu i djelatnici studentskih službi znanstveno/umjetničko-nastavnih sveučilišnih sastavnica te informatički tim s Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek. Anketi su pristupili studenti svih godina sveučilišnih i stručnih studija, prijediplomske i diplomske razine, sa svih 18 sastavnica sveučilišta, a evaluirali su predmete, nastavnike i suradnike u tekućoj akademskoj godini.

U anketi je sudjelovalo 10 535 studenata što je 72.922% od ukupno 14 447 studenata koji su mogli pristupiti anketi. Postotak ispunjavanja ankete kreće se od 54.87% (Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek) do 93.61% (Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo). Evaluirano je 2 284 nastavnika i suradnika sa svih godina svih studijskih programa koji se izvode na prijediplomskoj i diplomskoj razini, a ukupno su studenti ispunili 274 146 anketa i time odgovorili na 1 370 730 pitanja.
Studenti su nastavnike i suradnike ocjenjivali ocjenama od jedan (najlošija ocjena) do pet (najbolja ocjena). Postignuta prosječna ocjena na razini cijelog Sveučilišta za nastavnike i suradnike je 4.74.

Anketa 1_21

Arhiva provedenih anketa