Projekti

//Projekti
Projekti2020-02-18T09:16:03+01:00

NZZ_logo

Projekte je financirala Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske.

  • USPOSTAVLJANJE SUSTAVA UNAPRJEĐENJA KVALITETE OBRAZOVANJA NA SVEUČILIŠTU JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

Prijavom i podrškom ovom projektu, uprava Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku pokazuje dobru volju i posvećenost stalnom unaprjeđivanju kvalitete nastave i kvalitete cijele ustanove.   Završna prezentacija projekta 2006.

 

  • SUPER UNIOS

Jednogodišnji projekt “Sustavni pristup uvođenju ishoda učenja u obrazovanje studenata na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku” projekt je kontinuiteta koji na temeljima postojeće strukture sustava za  osiguranje i unaprjeđenje kvalitete obrazovanja nastoji definirati i promovirati mjesto ishoda učenja u prostoru visokog obrazovanja na osječkom Sveučilištu. Uloga ishoda učenja u akademskom obrazovanju bit će određena institucijskom strategijom i organizacijskom strukturom koje će usmjeravati i poticati fakultete ka uvođenju ishoda učenja u proces studiranja.

SUPER UNIOS završna prezentacija

Letak SUPER UNIOS