HDMK

HDMK2020-02-18T09:11:08+01:00

17. SIMPOZIJ O KVALITETI

HDMK17Autorice Sanja Lončar-Vicković, Zlata Dolaček-Alduk, Marina Holjenko, Višnja Sak Bosnar i Dubravka Trampus prijavile su rad “Sustav upravljanja kvalitetom na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku temeljen na ESG Standardima i smjernicama i zahtjevima norme ISO 9001” za sudjelovanje na 17. međunarodnom Simpoziju o kvaliteti pod nazivom “Kvaliteta čini razliku” koji je organiziralo Hrvatsko društvo menadžera kvalitete, u Zadru 16.-18. ožujka 2016. godine.

U radu se prikazuju značajke u području sustava upravljanja kvalitetom na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji se temelji na ESG standardima i smjernicama i zahtjevima norme ISO 9001.

Ovakav sustav upravljanja kvalitetom ustrojen je 2012. godine, definiran je izradom prve verzije Priručnika kvalitete i postupaka sustava upravljanja kvalitetom i certificiran je sukladno zahtjevima norme ISO 9001 za upravljanje nastavnim, znanstveno-istraživačkim i poslovnim procesima. Unaprjeđenje sustava upravljanja kvalitetom karakterizira: donošenje revidiranih ESG standarda i smjernica; revizija norme ISO 9001:2015 koja predstavlja podlogu za daljnji razvoj i unaprjeđenje sustava upravljanja kvalitetom na osječkom Sveučilištu; revizija Priručnika kvalitete; revizija postupaka sustava upravljanja kvalitetom; donošenje nove Politike kvalitete, provedba recertifikacijskog audita sukladno zahtjevima norme ISO 9001 koji je rezultirao obnavljanjem certifikata za naredno trogodišnje razdoblje (do 2018. godine) kao i formalno odvajanje Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja od Rektorata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

17 HDMK 17 HDMK