Misija, vizija, vrijednosti

//Misija, vizija, vrijednosti
Misija, vizija, vrijednosti2020-02-18T09:17:13+01:00

Misija

  • razvoj i širenje kulture kvalitete na Sveučilištu (sustav prepoznat u vlastitom okruženju – akademska, neakademska zajednica)

Vizija

  • snažan sustav upravljanja kvalitetom neovisan o Upravi Sveučilišta, jedinstven sustav koji prožima sve sastavnice Sveučilišta (svi dionici sustava sustavno rade na poboljšanju kulture kvalitete)

Vrijednosti

  • otvorena suradnja tijela sustava upravljanja kvalitetom – Odbor za kvalitetu, Centar za kvalitetu (odgovornost u radu, entuzijazam, želja za poboljšanjem, povjerenje)
  • akademski integritet, posvećenost i otvorenost akademskoj zajednici
  • cjeloživotno obrazovanje dionika sustava upravljanja kvalitetom