Kontakt2024-02-14T13:15:06+01:00

OBRAZAC ZA KONTAKT

  Ime i prezime (obvezno)

  E-mail adresa (obvezno)

  Naslov poruke (obvezno)

  Poruka (obvezno)

  ADRESA

  Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
  Sveučilišni centar za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete visokog obrazovanja

  Cara Hadrijana 10c, 31000 Osijek, Hrvatska
  E-mail: karijera@unios.hr
  Telefon: +385 31 22 41 83

  Višnja Sak Bosnar, mag. oec.
  E-mail: visnja@unios.hr
  Telefon: +385 31 22 41 83

  Marina Holjenko, mag. iur.
  E-mail: holjenko@unios.hr
  Telefon: +385 31 22 418 8