Povjerenstva

Povjerenstva2023-05-22T12:19:59+02:00

Povjerenstva za kvalitetu sastavnica Sveučilišta

Sastav i nadležnost povjerenstava definirani su Pravilnikom o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Ustroj i način rada povjerenstva određuju se statutom znanstveno-nastavne, odnosno umjetničko-nastavne sastavnice. Povjerenstva izrađuju godišnji plan aktivnosti o svom radu, a jednom godišnje podnose Izvješće sastavnice o funkcioniranju i učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom fakultetskom vijeću, odnosno Vijeću Akademije te, nakon prihvaćanja izvješća, Odsjeku za unaprjeđivanje kvalitete obrazovanja.

Sredinom siječnja 2006. godine pri znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnoj sastavnici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku imenovana su povjerenstva za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja. Ustroj i način rada povjerenstva znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice pobliže će se utvrditi statutom matične sastavnice ili drugim općim aktom. Povjerenstvo sastavnica ima slobodu prilagodbe postupaka sustava za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete sukladno svojim potrebama i specifičnostima.

Predsjednici povjerenstava