Općenito o Centru

//Općenito o Centru
Općenito o Centru2024-02-13T08:31:24+01:00

Osnivanje Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera (skraćeno: Centar za kvalitetu) u lipnju 2012. godine rezultat je razvoja sustavnog pristupa kvaliteti visokog obrazovanja koji na Sveučilištu traje od 2006. godine. Sustav osiguranja i unaprjeđenja kvalitete Sveučilišta temelji se na Standardima i smjernicama za osiguranje kvalitete u europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) i strukturiran je sukladno zahtjevima norme HRN EN ISO 9001 za upravljanje nastavnim, znanstveno-istraživačkim i poslovnim procesima.

Centar za kvalitetu provodi različite aktivnosti unaprjeđenja kvalitete obrazovanja kao što su prosudbe i analize sustava, izrada i revizija dokumentacije sustava, organizacija studentskih evaluacija nastave i nastavnika te edukacija za nastavnike, administrativne službe i studente u različitim područjima (profesionalno savjetovanje i upravljanje vremenom za studente, ishodi učenja i transfer znanja u području prijavljivanja i realizacije projekata za nastavnike i dr.). Djelatnici Centra vode postupke akademskog priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i priznavanja razdoblja studija i ECTS bodova na razini Sveučilišta. Uz ostalo, djelatnici Centra sudjeluju u provedbi više tuzemnih i inozemnih projekata vezanih uz podizanje kvalitete studiranja – projekti za bolju zapošljivost studenata, za priznavanje neformalnog i informalnog učenja, za izjednačavanje mogućnosti za studente s invaliditetom, projekti razvoja i provedbe Hrvatskog kvalifikacijskog okvira.

Centar za kvalitetu trebao bi, temeljem navedenih raznorodnih aktivnosti, uskoro postati i trajno mjesto susreta i komunikacije različitih dionika visokog obrazovanja – studenata, nastavnika, poslodavaca, završenih studenata i stručnjaka, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, lokalne i regionalne uprave i samouprave, s ciljem da rezultati njihove interakcije unaprijede kvalitetu studiranja na Sveučilištu u Osijeku.

Centar je podružnica i posebna sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koja obavlja poslove vezane za sustav upravljanja i unaprjeđenja kvalitete sustava visokog obrazovanja Sveučilišta. Centar djeluje kao jedinstveni sveučilišni centar za praćenje i unaprjeđivanje kvalitete visokog obrazovanja, koji je povezan s ustrojbenim jedinicama iz područja kvalitete na znanstveno-nastavnim, umjetničko-nastavnim i nastavnim sastavnicama te koordinira njihov rad.

Ustrojbene jedinice Centra jesu odsjeci i odjeljci. Ustrojeni su:

  • Odsjek za unaprjeđenje kvalitete obrazovanja
  • Odsjek za administrativne i opće poslove
  • Odjeljak za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, priznavanje razdoblja studija i ECTS bodova
  • Odsjek/Ured za pravne poslove Centra

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku je u skladu s člankom 190. stavkom 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju izmijenilo Statut Sveučilišta. U članku 23. Statuta definiran je status Centra te je, u skladu sa Zakonom o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju, promijenjen naziv u Sveučilišni centar za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete visokog obrazovanja.