Povijest

//Povijest
Povijest2024-02-13T08:37:04+01:00

U okviru formiranja unaprijeđenog modela sustava kvalitete Senat Sveučilišta donio je u lipnju 2012. godine Odluku o osnivanju Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja te Odluku o imenovanju privremene voditeljice Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja. Također je imenovana voditeljica sustava osiguranja i unaprjeđenja kvalitete i izrađen je Elaborat o opravdanosti osnutka i načinu ustroja Centra za kvalitetu.

Osnivanje Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja predstavlja proširenje integrativne funkcije Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a svrha njegovog osnivanja je podrška prepoznatljivosti i konkurentnosti osječkog Sveučilišta u europskom visokoškolskom prostoru.


Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na 3. sjednici u akademskoj 2013./2014. godini održanoj 17. prosinca 2013. godine pod točkom 5. dnevnog reda donio je Pravilnik Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja.


Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na 4. sjednici u akademskoj 2013./2014. održanoj 28. siječnja 2014. godine pod točkom 3. dnevnog reda donio je Odluku o imenovanju prof. dr. sc. Sanje Lončar Vicković pročelnicom Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja.

kapelica stara1


 


 

Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na 4. sjednici u akademskoj 2017./2018. održanoj 24. siječnja 2018. godine pod točkom 5. dnevnog reda donio je Odluku o imenovanju izv. prof. dr. sc. Renate Baličević pročelnicom Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja za mandatno razdoblje 2018.-2022.


Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na 1. sjednici u akademskoj 2021./2022. održanoj 27. listopada 2021. godine pod točkom 5. dnevnog reda donio je Odluku o imenovanju prof. dr. sc. Renate Baličević pročelnicom Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja za mandatno razdoblje 2022.-2026.


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku je u skladu s člankom 190. stavkom 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju izmijenilo Statut Sveučilišta. U članku 23. Statuta definiran je status Centra te je, u skladu sa Zakonom o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju, promijenjen naziv u Sveučilišni centar za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete visokog obrazovanja.