Politika kvalitete

//Politika kvalitete
Politika kvalitete2024-01-24T12:50:51+01:00

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u skladu s misijom, vizijom i ciljevima definiranim u Strategija razvoja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2021. – 2030. nastavlja sve pozitivne vrijednosti prethodne sveučilišne strategije, usmjerava i promiče razvoj kulture kvalitete temeljem sljedećih aktivnosti:

  • Unaprjeđivanjem kvalitete nastave, znanstveno-istraživačkog, umjetničkog i stručnog rada Sveučilišta te promicanjem izvrsnosti
  • Učenjem i obrazovanjem usmjerenim prema studentu (student-centered learning) te uključivanjem studenata u aktivnosti Sveučilišta
  • Kontinuiranim praćenjem i jačanjem zadovoljstva svih dionika sustava upravljanja kvalitetom (studenata, zaposlenika, akademske zajednice, gospodarstva, lokalne zajednice)
  • Popularizacijom znanosti i umjetnosti na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini
  • Osuvremenjivanjem postojećih i uvođenjem novih studijskih programa sa svrhom usklađivanja s potrebama tržišta rada i boljem pozicioniranju diplomiranih studenata na tržištu rada
  • Promoviranjem i kontinuiranom potporom internacionalizaciji Sveučilišta
  • Izvođenjem aktivnosti sustava osiguravanja kvalitete u skladu sa strateškim dokumentima Sveučilišta, pravnom regulativom u Republici Hrvatskoj, Europskim standardima i smjernicama za osiguranje kvalitete u europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) te kriterijima za vanjska vrednovanja Agencije za znanost i visoko obrazovanje.
  • Transparentnošću i etičnosti u radu te savjesnim i odgovornim poslovanjem
  • Kontinuiranom suradnjom s profesionalnim tijelima bitnima za djelovanje Sveučilišta, a posebno s Agencijom za znanost i visoko obrazovanje
  • Upravljanjem rizicima kroz uspostavu djelotvornog sustava s definiranim ovlastima, odgovornostima i unutarnjom kontrolom

Politika kvalitete javni je dokument s čijim su sadržajem upoznati svi djelatnici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku kao i djelatnici sastavnica, a izmjene iste vrše se u skladu s promjenama vezanim uz razvoj Sveučilišta kao i promjenu njegove misije i vizije.

Politika kvalitete 2018.

 

 
 
 

REKTOR
Prof. dr. sc. Vlado Guberac