„Pravo na pristup informacijama u visokom obrazovanju“

„Pravo na pristup informacijama u visokom obrazovanju“

Djelatnice Centra sudjelovale su u programu edukacije „Pravo na pristup informacijama u visokom obrazovanju“ koji je održan u petak, 27. studenog 2015., u Rektoratu Sveučilišta.