Bolje obrazovanje, bolja Hrvatska

Bolje obrazovanje, bolja Hrvatska

Dana 15. studenoga djelatnici Centra za kvalitetu sudjelovali su na 5. konferenciji Bolje obrazovanje, bolja Hrvatska, a koja je održana u sklopu sajma knjiga Interliber.