Politikom kvalitete Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Uprava Sveučilišta i dionici sustava upravljanja kvalitetom, kako na sveučilišnoj tako i na razini svih sastavnica, iskazuju posvećenost kontinuiranom unaprjeđenju sustava upravljanja kvalitetom. Sustav upravljanja kvalitetom Sveučilišta temelji se na Europskim standardima i smjernicama za osiguranje kvalitete u europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) te ispunjava zahtjeve norme HRN EN ISO 9001 Sustavi upravljanja kvalitetom – Zahtjevi.

Sveučilište određuje politiku kvalitete sukladno definiranim mjerljivim strateškim ciljevima sadržanim u Strategiji Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2011. – 2020. – izmjene i dopune. Politika kvalitete strateška je odluka osječkog Sveučilišta i javni dokument koji je podložan izmjenama vezano uz razvoj Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a s njezinim sadržajem upoznati su svi djelatnici Sveučilišta.

Sustav upravljanja kvalitetom Sveučilišta definiran je usklađenom i transparentnom dokumentacijom sustava (institucijskom i nacionalnom) te organizacijskom strukturom kvalitete na razini Sveučilišta, znanstveno-nastavnih, umjetničko-nastavne i ostalih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Praćenjem i provjerom rezultata zadanih strateških ciljeva u skladu s politikom, misijom i vizijom Sveučilišta te provođenjem godišnjih akcijskih planova definiranih od strane sveučilišnih tijela za unaprjeđenje kvalitete obrazovanja, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prati trend osuvremenjivanja sustava upravljanja kvalitetom kako bi postalo i ostalo mjesto susreta i komunikacije različitih dionika visokog obrazovanja.

U Osijeku, 23. rujna 2015. godine

 
 
 

REKTOR
Prof. dr. sc. Željko Turkalj