Imenovanje pročelnice Centra

Imenovanje pročelnice Centra

Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na 4. sjednici u akademskoj 2017./2018. održanoj 24. siječnja 2018. godine pod točkom 5. dnevnog reda donio je Odluku o imenovanju izv. prof. dr. sc. Renate Baličević pročelnicom Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja za mandatno razdoblje 2018.-2022.