Sanja Lončar Vicković

Izv. prof. dr. sc. Sanja Lončar-Vicković, dipl. ing. arh., prva je pročelnica Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. U prethodnom profesionalnom putu bila je voditeljica dva projekta  Hrvatske zaklade za znanost u području kvalitete, članica Odbora za kvalitetu i savjetnica uprave za kvalitetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te autorica i koautorica više znanstvenih i stručnih članaka o kvaliteti u visokom obrazovanju.

 

„Centar za kvalitetu ustanova je koja razvija učinkovit sustav upravljanja kvalitetom na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, promovira i podupire kulturu kvalitete u okruženju te predstavlja mjesto susreta i suradnje različitih dionika akademskog obrazovanja u Osijeku.“

Odluka Senata o imenovanju pročelnice Centra