Psihološko savjetovalište Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Psihološko savjetovalište Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Psihološko savjetovalište za studente na Filozofskom fakultetu djeluje već niz godina, a ove godine njegova je djelatnost i službeno proširena na cijelo Sveučilište. U psihološkom savjetovalištu studenti mogu dobiti psihološku pomoć i podršku u nošenju s različitim problemima, od onih vezanih u samo studiranje do osobnih problema.
Psihološko savjetovalište nalazi se na Sveučilišnom kampusu (Cara Hadrijana 10 C), a studenti nas mogu kontaktirati putem E-maila savjetovaliste@unios.hr .

Više informacija o psihološkom savjetovalištu.