Nova radionica iz ciklusa Karijeriranje 2019

Nova radionica iz ciklusa Karijeriranje 2019

Dana 3. prosinca 2019. godine djelatnice Centra za kvalitetu i karijerne savjetnice sudjelovale su na cjelodnevnoj radionici na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

Predavanja su održale izv. prof dr. sc. Dunja Škalamera Alilović, predstavnica alumnija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (”Doprinos alumni klubova ranom razvoju karijere studenata”) i Dorjana Dodić mag. oec., stručna suradnica u Centru za karijere Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (”Osviještenost poslodavaca o važnosti i zahtjevima uključivanja studenata u stručne prakse”).