RISK MANAGEMENT (Upravljanje rizicima)

RISK MANAGEMENT (Upravljanje rizicima)

Dana 17. travnja 2019. godine u prostorijama Rektorata Sveučilišta u Osijeku, održana je cjelodnevna edukativna radionica o upravljanju rizicima na inicijativu sveučilišnog Centra za kvalitetu Radionica je bila namijenjena djelatnicima ureda za kvalitetu sastavnica Sveučilišta u Osijeku, predsjednicima povjerenstava za kvalitetu sastavnicama te djelatnicama Centra za kvalitetu. Radionicu je održao gospodin Goran Kliškić, edukator TÜV Croatia d.o.o. (TÜV NORD) grupe.

Upravljanje rizicima, njihovo definiranje i razmišljanje na temelju rizika postala je jedna od obveza sustava upravljanja kvalitetom na svim razinama upravljanja. Razmišljanje na temelju rizika omogućuje kako Sveučilištu u Osijeku tako i njegovim sastavnicama uspostavu pravodobnih aktivnosti koje će spriječiti nastanak događaja koji nepovoljno utječu na ostvarenje nekog postavljenog zadatka ili cilja.