Prema Pravilniku o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ustrojbene jedinice sustava osiguranja kvalitete na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnoj sastavnici su uredi za osiguranje kvalitete, a stručna tijela su povjerenstva za unapređivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja.

Poveznice s kvalitetom na sastavnicama

Znanstveno/umjetničko-nastavne sastavnice

Ostale sastavnice