Prema Pravilniku o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ustrojbene jedinice sustava osiguranja kvalitete na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnoj sastavnici su uredi za osiguranje kvalitete.

Djelatnici ureda za kvalitetu

IMG_5312

  • Ekonomski fakultet – Nalanda Kantor
  • Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek –  Marija Grgić
  • Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo – Dorian Sabo
  • Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologijaMiriam Arambašić
  • Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti – Vlatka Hećimović, Krešimir Vulić
  • Filozofski fakultet – Domagoj Burazin
  • Građevinski i arhitektonski fakultet – Edita Pinterić
  • Katolički bogoslovni fakultet – Antonija Pranjković, Ana Despotović
  • Medicinski fakultetBojan Tovjanin, Sandra Lustig
  • Pravni fakultet – Marijan Dumančić
  • Prehrambeno-tehnološki fakultet – Ivana Lauš
  • Strojarski fakultet – Stjepan Lončar
  • Akademija za umjetnost i kulturu – Ines ŠobotaIMG_5313 
  • Odjel za biologijuMarija Kereta
  • Odjel za fiziku – Bruno Lončar
  • Odjel za matematiku – Marija Sabo
  • Odjel za kemiju – Sanja Petrušić
  • Odjel za kulturologijuGordana Barišić