Prema Pravilniku o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ustrojbene jedinice sustava osiguranja kvalitete na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnoj sastavnici su uredi za osiguranje kvalitete.

Djelatnici ureda za kvalitetu

IMG_5312

 • Ekonomski fakultet – Nalanda Kantor
 • Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek –  Marija Grgić
 • Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo – Katarina Žiroš
 • Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologijaMiriam Arambašić
 • Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti – Vlatka Hećimović, Krešimir Vulić
 • Filozofski fakultet – Domagoj Burazin
 • Građevinski i arhitektonski fakultet – Edita Pinterić
 • Katolički bogoslovni fakultet – Antonija Pranjković (Marina Tremboš)
 • Medicinski fakultetBojan Tovjanin, Sandra Lustig
 • Pravni fakultet – Marijan Dumančić
 • Prehrambeno-tehnološki fakultet – Ivana Lauš
 • Strojarski fakultet – Stjepan Lončar
 • Akademija za umjetnost i kulturu – Ines ŠobotaIMG_5313, Gordana Barišić
 • Odjel za biologijuMarija Kereta
 • Odjel za fiziku – Bruno Lončar
 • Odjel za matematiku – Marija Sabo
 • Odjel za kemiju – Sanja Petrušić