Prema Pravilniku o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ustrojbene jedinice sustava osiguranja kvalitete na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnoj sastavnici su uredi za osiguranje kvalitete.

Djelatnici ureda za kvalitetu

IMG_5312

 • Ekonomski fakultet – Nalanda Kantor
 • Elektrotehnički fakultet – Ljiljana Pintarić
 • Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti – Vlatka Hećimović, Krešimir Vulić
 • Filozofski fakultet – Domagoj Burazin, Miriam Arambašić
 • Građevinski fakultet – Edita Pinterić
 • Katolički bogoslovni fakultet – Antonija Pranjković
 • Medicinski fakultetBojan Tovjanin, Sandra Lustig
 • Poljoprivredni fakultetMarija Grgić
 • Pravni fakultet – Marijan Dumančić
 • Prehrambeno-tehnološki fakultet – Ivana Lauš
 • Strojarski fakultet – Stjepan Lončar
 • Umjetnička akademija – Ines ŠobotaIMG_5313 
 • Odjel za biologiju – Vesna Radman Meić
 • Odjel za fiziku – Bruno Lončar
 • Odjel za matematiku – Marija Sabo
 • Odjel za kemiju – Sanja Petrušić
 • Odjel za kulturologijuMirta Magud, Gordana Barišić