Odbor za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prvi je puta imenovan 9. siječnja 2006. godine i brojio je 13 članova. Zadaci i nadležnost Odbora za kvalitetu određeni su Pravilnikom o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Na temelju članka 54. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na 4. sjednici u akademskoj 2011./2012. godini održanoj 2. travnja 2012. godine pod točkom 6. dnevnog reda donio je Odluku o imenovanju predsjednika i članova Odbora za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja.

Na temelju članka 54. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na 2. sjednici u akademskoj 2013./2014. godini održanoj 28. studenoga 2013. godine pod točkom 11. dnevnog reda donio je Odluku o razrješenju i imenovanju članova Odbora za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja.

Na temelju članka 54. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na 9. sjednici u akademskoj 2014./2015. godini održanoj 29. rujna 2015. godine pod točkom 12.4. dnevnog reda donio je Odluku o razrješenju i imenovanju članova Odbora za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja.

Na temelju članka 67. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na 6. sjednici u akademskoj 2016./2017. godini, održanoj 28. ožujka 2017. godine, pod točkom 16. dnevnog reda donio je Odluku o imenovanju predsjednice i članova Odbora za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja.

Na temelju članka 67. stavka 7. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i članka 12. Pravilnika o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu te sukladno članku 37. Poslovnika Senata, Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na 2. sjednici u akademskoj 2017./2018. godini, održanoj 25. listopada 2017. godine, pod točkom 8. dnevnog reda donio je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja.

Na temelju članka 66. stavka 7. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst i članka 12. Pravilnika o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu te sukladno članku 37. Poslovnika Senata, pročišćeni tekst, Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na 8. sjednici u akademskoj 2020./2021. godini, održanoj 26. svibnja 2021. godine, pod točkom 9. dnevnog reda donio je Odluku o imenovanju predsjednika i članova Odbora za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja.

Na temelju članka 66. stavka 2. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst i članka 12. Pravilnika o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu, a prema prijedlogu Skupštine Studentskog zbora od 13. prosinca 2021. godine, Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na 3. sjednici u akademskoj 2021./2022. godini, održanoj 20. prosinca 2021. godine, pod točkom 17., podtočkom 17.5. dnevnog reda donio je Odluku o imenovanju studentskih predstavnika za članove Odbora za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja.

Predsjednica

1. Izv. prof. dr. sc. Tomislav Vinković, Fakultet agrobiotehničkih znanosti

Članovi – Sveučilište

2. Izv. prof. dr. sc. Zlata Dolaček Alduk, Građevinski i arhitektonski fakultet
3. Izv. prof. dr. sc. Martina Smolić, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo
4. Izv. prof. dr. sc. Suzana Vuletić, Katolički bogoslovni fakultet
5. Doc. dr. sc. Ana Đanić Čeko, Pravni fakultet
6. Doc. art. Zlatko Kozina, Akademija za umjetnost i kulturu
7. Doc. dr. sc. Marija Jozanović, Odjel za kemiju
8. Juraj Rašić, Ekonomski fakultet
9. Jelena Pataki, Filozofski fakultet
10. Marina Holjenko, mag. iur., Centar za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja
11. Tea Pavlović, Studentski zbor FFOS-a
12. Lovro Borić, Studentski zbor FFOS-a

Članovi – vanjski dionici

13. Mato Božić, dipl.ing.agron., Žito d.d.
14. Ivan Ravlić, dipl.oec., Hrvatski zavod za zapošljavanje

Plan rada Odbora 2018./2019.