Odbor za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prvi je puta imenovan 9. siječnja 2006. godine i brojio je 13 članova. Zadaci i nadležnost Odbora za kvalitetu određeni su Pravilnikom o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Na temelju članka 54. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na 4. sjednici u akademskoj 2011./2012. godini održanoj 2. travnja 2012. godine pod točkom 6. dnevnog reda donio je Odluku o imenovanju predsjednika i članova Odbora za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja.

Na temelju članka 54. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na 2. sjednici u akademskoj 2013./2014. godini održanoj 28. studenoga 2013. godine pod točkom 11. dnevnog reda donio je Odluku o razrješenju i imenovanju članova Odbora za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja.

Na temelju članka 54. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na 9. sjednici u akademskoj 2014./2015. godini održanoj 29. rujna 2015. godine pod točkom 12.4. dnevnog reda donio je Odluku o razrješenju i imenovanju članova Odbora za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja.

Na temelju članka 67. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na 6. sjednici u akademskoj 2016./2017. godini, održanoj 28. ožujka 2017. godine, pod točkom 16. dnevnog reda donio je Odluku o imenovanju predsjednice i članova Odbora za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja.

Na temelju članka 67. stavka 7. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i članka 12. Pravilnika o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu te sukladno članku 37. Poslovnika Senata, Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na 2. sjednici u akademskoj 2017./2018. godini, održanoj 25. listopada 2017. godine, pod točkom 8. dnevnog reda donio je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja.

Predsjednica

1. Izv. prof. dr. sc. Zlata Dolaček Alduk, Građevinski fakultet

Članovi – Sveučilište

2. Prof. dr. sc. Ines Drenjančević, Medicinski fakultet
3. Prof. dr. sc. Renata Baličević, Pročelnica Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja
4. Izv. prof. dr. sc. Emina Kolar Begović, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
5. Izv. prof. dr. sc. Leon Maglić, Strojarski fakultet
6. Izv. prof. art. dr. sc. Antoaneta Radočaj Jerković, Umjetnička akademija
7. Doc. dr. sc. Ana Kurtović, viša asistentica Filozofskog fakulteta Osijek
8. Snježana Barić Šelmić, Odjel za kulturologiju
9. Mateja Đumić, Odjel za matematiku
10. Marina Holjenko, mag. iur., Centar za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja
11. Stjepan Čurčić, Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
12. Filip Debić, Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Članovi – vanjski dionici

13. Ivan Sarić, dipl. iur., Hrvatska udruga poslodavaca
14. Anto Barukčić, mag. iur., Hrvatski zavod za zapošljavanje

Plan rada Odbora 2018./2019.