Upravina ocjena

Dana 23. rujna 2015. godine (srijeda) održan je sastanak s Upravom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u Vijećnici Rektorata Sveučilišta s početkom u 08:30 sati.

Sastanak je održan sa svrhom pripreme za nadolazeći recertifikacijski audit SUK-a sukladno zahtjevima norme ISO 9001 kao i zbog donošenja Upravine ocjene (UNI-OB-8-14), a prema dnevnom redu kako slijedi:

  1. Status preventivnih i popravnih radnji nakon: II. nadzornog audita sustava upravljanja kvalitetom (ISO 9001), (29. rujna 2014. godine); Unutarnje prosudbe Rektorata Sveučilišta i sastavnica Josipa Jurja Strssmayera u Osijeku, (15. lipnja 2015. godine) (svibanj/lipanj 2015. godine)
  1. Donošenje Upravine ocjene (UNI-OB-8-14)
Uredio |2016-03-11T12:56:38+01:0024.09.2015.|ISO 9001, Vijesti i događanja|