WEBOMETRICS LJESTVICA SVJETSKIH SVEUČILIŠTA

WEBOMETRICS LJESTVICA OBUHVAĆA VIŠE OD 25 TISUĆA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA IZ SVIJETA

U brojevima 7 , 13 i 23 Sveučilišnog glasnika pisali smo o više različitih ljestvica koje rangiraju sveučilišta u svijetu prema različitim kriterijima, a posebno o ljestvici Webometrics (http://www.webometrics.info/).
Ovu ljestvicu, koja obuhvaća više od 25 tisuća visokoškolskih ustanova diljem svijeta, izrađuje The Cybermetrics Lab (Spanish National Research Council, CSIC), a posebnost je što njezino rangiranje pokazuje utjecaj neke visokoškolske ustanove na Mreži (webu). Stavljajući naglasak na web-resurse, ova rang-ljestvica odgovara izazovima današnjeg vremena u informacijskom i internetskom dobu te promovira otvoreni pristup svim obrazovnim i znanstvenim informacijama. Na taj način ova ljestvica prati trendove u transformaciji obrazovanja uz potporu informacijsko-komunikacijske tehnologije. Rezultati rangiranja na Webometrics objavljuju se dva puta godišnje: u siječnju i srpnju, a posljednje je objavljeno 31. srpnja 2017. godine.
Metodologija
Na poziciju nekoga sveučilišta na Webometrics ljestvici 50% utjecaja ima faktor vidljivosti, odnosno Utjecaj (Impact). To su vanjske poveznice koje web-domena visokoškolske ustanove prima od treće strane. Visok utjecaj od 30% ima Izvrsnost (Excellence), koja se definira brojem radova ustanove što se nalaze između 10% najcitiranijih u nekom polju prema podacima Scimago instituta. Po 10% utjecaja ima Prisutnost (Presence), odnosno ukupan broj web-stranica koje čine web-domenu sveučilišta, uključujući i poddomene i direktorije, bez pdf dokumenata; te Otvorenost (Openness) – broj i dostupnost pdf dokumenata objavljenih na web-stranici ustanove.
Kako bismo bolje razumjeli ova kretanja, promatrat ćemo grafove utjecaja za pojedine kategorije koje prati Webometrics: Presence – Prisutnost (10% utjecaja), Impact – Utjecaj (50% utjecaja), Openness – Otvorenost (10% utjecaja), Excellence – Izvrsnost (30% utjecaja). Kod Sveučilišta u Osijeku (crvena linija) odmah treba primijetiti vrlo značajan porast utjecaja kod kategorije Prisutnost (10% utjecaja- skok za 536 mjesta) i kategorije Utjecaj (50% utjecaja – skok za 179 mjesta), što je posljedica poduzetih mjera za poticanje otvaranja web-stranica u okviru domene www.unios.hr, većeg broja poddomena, direktorija i Google Scholar profila svih nastavnika.
Otvorenost i Izvrsnost
Kod kategorije Otvorenost (10% utjecaja), koja se mjeri brojem pdf, ps, doc, docx, ppt i pptx datoteka javno raspoloživih na webu, mogu se primijetiti jake oscilacije utjecaja. Pojavom sustava za e-učenje, kao što je Loomen, većina nastavnika svoje nastavne materijale stavlja u njega, a on nije dostupan tražilicama budući da se u njega ulazi s korisničkim računom i lozinkom. Primjerice Ekonomski fakultet u Osijeku i Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek su većinu svojih nastavnih materijala stavili u Loomen. Ako bi se to promijenilo, faktor Otvorenost bi se povećao i stabilizirao.
Kod kategorije Izvrsnost (30% utjecaja) za sada nažalost ne možemo ništa učiniti. Visoka pozicija Sveučilišta u Splitu, a dijelom i Sveučilišta u Zagrebu osigurana je sudjelovanjem nekolicine njihovih znanstvenika u nekoliko međunarodnih znanstvenih grupacija. Navedimo primjer CMS Collaboration (CompactMuonSolenoid), CERN, koja okuplja 2886 znanstvenika iz 228 institucije iz 42 države. Ovakve grupacije objavljuju brojne radove (gotovo dnevno) s visokom citiranošću, što izravno povećava njihov Excellence utjecaj. U više navrata neuspješno smo upozoravali na nekorektnost ovakvog definiranja Excellence utjecaja. Pozitivan odgovor i razumijevanje dobili smo jedino od U-multirank tima Europske komisije.
(Višnja Sak Bosnar, Rudolf Scitovski)

Preuzeto s linka na web stranici Glasa Slavonije .

Uredio |2017-09-20T09:23:45+02:0020.09.2017.|Razno, Vijesti i događanja|