Anketa20 w

Anketa20a Postotak ispunjenih anketa1            Anketa20.jpg razdioba prosječnih ocjena2

Sustavno anketiranje studenata na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, s ciljem provjere kvalitete studiranja iz studentske vizure, pokrenuto je još 2006. godine, a studenti su tada vrjednovali predmete i nastavnike prvog semestra studija. Od 2006. do 2014. godine oblik, opseg i organizacija ankete postupno su mijenjani i unaprjeđivani na temelju reakcija studenata, nastavnika, uprava fakulteta i Sveučilišta. Godine 2007. započela je djelomična elektronička provedba ankete, koja se danas u cijelosti provodi elektronički, uz tehničku potporu tima s Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku. Kontinuirano se povećavao broj evaluiranih predmeta i nastavnika te broj studenata koji sudjeluju u anketi, a unaprjeđivala se i kvaliteta grafičkih i numeričkih prikaza rezultata ankete. Izgled anketnog obrasca modificiran je u suradnji sa stručnjacima s Filozofskog fakulteta u Osijeku.

Godine 2015. na temelju prethodnih iskustava u rezultatima Jedinstvene sveučilišne studentske ankete, Centar za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja je u suradnji s upravom Sveučilišta dodatno promijenio izgled anketnog obrasca. Smanjen je ukupan broj pitanja po nastavniku/suradniku, anketa je proširena pitanjima o važnosti kolegija za buduću karijeru i redovitosti pohađanja nastave studenata. Prvi put postavljena su i dodatna pitanja vezana uz eventualne slučajeve diskriminacije, zlostavljanja ili seksualnog zlostavljanja.

Jedinstvena sveučilišna studentska anketa za akademsku 2019./2020. godinu provedena je na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku tijekom rujna i listopada 2019. godine. U anketi je sudjelovalo 9 836 studenata što je 66.124% od ukupno 14 875 studenata koji su mogli pristupiti anketi. Postotak ispunjavanja ankete kreće se od 57.297% (Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek) do 77.117% (Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo ). Evaluirano je 1967 nastavnika i suradnika sa svih godina svih studijskih programa koji se izvode na Sveučilištu, a ukupno su studenti ispunili 180 868 anketa i time odgovorili na 1 085 208 pitanja.

Postignuta prosječna ocjena na razini cijelog Sveučilišta za nastavnike i suradnike je 4,65.

Arhiva provedenih anketa