Sustavno anketiranje studenata na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, s ciljem provjere kvalitete studiranja iz studentske vizure, pokrenuto je još 2006. godine, a studenti su tada vrjednovali predmete i nastavnike prvog semestra studija. Od 2006. do 2014. godine oblik, opseg i organizacija ankete postupno su mijenjani i unaprjeđivani na temelju reakcija studenata, nastavnika, uprava fakulteta i Sveučilišta. Godine 2007. započela je djelomična elektronička provedba ankete, koja se danas u cijelosti provodi elektronički, uz tehničku potporu tima s Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku. Kontinuirano se povećavao broj evaluiranih predmeta i nastavnika te broj studenata koji sudjeluju u anketi, a unaprjeđivala se i kvaliteta grafičkih i numeričkih prikaza rezultata ankete. Izgled anketnog obrasca modificiran je u suradnji sa stručnjacima s Filozofskog fakulteta u Osijeku.

Godine 2015. na temelju prethodnih iskustava u rezultatima Jedinstvene sveučilišne studentske ankete, Centar za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja je u suradnji s upravom Sveučilišta dodatno promijenio izgled anketnog obrasca. Smanjen je ukupan broj pitanja po nastavniku/suradniku, anketa je proširena pitanjima o važnosti kolegija za buduću karijeru i redovitosti pohađanja nastave studenata. Prvi put postavljena su i dodatna pitanja vezana uz eventualne slučajeve diskriminacije, zlostavljanja ili seksualnog zlostavljanja.

Jedinstvena sveučilišna studentska anketa za akademsku 2016./2017. godinu provedena je na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku tijekom rujna i listopada 2017. godine. U provedbi ankete sudjelovali su djelatnici Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, članovi Odbora za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, članovi povjerenstava za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete, djelatnici ureda za kvalitetu i djelatnici studentskih službi znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica te informatički tim s Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek. Statistička obrada podataka obavljena je u suradnji s Odjelom za matematiku. Anketi su pristupili studenti svih godina sveučilišnih i stručnih studija sa 17 znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnicasveučilišta, a evaluirali su predmete, nastavnike i suradnike u tekućoj akademskoj godini.
U anketi je sudjelovalo 10 965 studenata što je 66,929% od ukupno 16 383 studenata koji su mogli pristupiti anketi. Postotak ispunjavanja ankete kreće se od 52,219% (Poljoprivredni fakultet) do 76,398% (Katolički bogoslovni fakultet). Evaluirano je 1922 nastavnika i suradnika sa svih godina svih studijskih programa koji se izvode na Sveučilištu, a ukupno su studenti ispunili 207 784 anketa i time odgovorili na 1 454 488 pitanja.
Studenti su nastavnike i suradnike ocjenjivali ocjenama od jedan (najlošija ocjena) do pet (najbolja ocjena). Postignuta prosječna ocjena na razini cijelog Sveučilišta za nastavnike i suradnike je 4,579.
Dodatna pitanja o važnosti kolegija za buduću karijeru i redovitosti pohađanja nastave studenta ocjenjena su u postotcima i prikazana u statistikama na razini sveučilišta i sastavnica, te pojedinačno uz svakog nastavnika/suradnika bez utjecaja na prosječnu ocjenu nastavnika.
Rezultate Ankete možete pogledati na http://anketa.unios.hr

Arhiva provedenih anketa

——————————————————————————————————————————————————————-

Drage studentice, dragi studenti,

i akademske 2016./2017. godine naše Sveučilište nastavlja s provedbom Jedinstvene sveučilišne studentske ankete.

Anketi ćete ove godine moći pristupiti pomoću elektroničkog identiteta AAI@EduHr, a ispunjavanje ankete bit će uvjet za upis više godine studija ili završetak studija.

Anketi možete pristupiti na http://anketa.unios.hr/, počevši od 16. rujna 2017. od 12:00.
Studenti Filozofskog fakulteta mogu pristupiti anketi od 19. rujna 2017.

Nakon što ispunite anketne obrasce za sve nastavnike i suradnike, moći ćete samostalno ispisati potvrdu koju ćete, uz ostale dokumente, priložiti pri upisu u višu godinu studija i završetak studija.

Anketa je u potpunosti anonimna.