Na temelju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, koji je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 138/2006, a stupio je na snagu 28. prosinca 2006. godine, akademsko priznavanje – priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije i priznavanje razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi u svrhu nastavka obrazovanja u Republici Hrvatskoj, obavlja visoko učilište u Republici Hrvatskoj na kojem osoba želi nastaviti visokoškolsko obrazovanje.

Upute

Upute za pokretanje postupka akademskog priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija odnosno priznavanje razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi u svrhu nastavka obrazovanja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku:

1. Prikupiti potrebnu dokumentaciju

2. Popuniti obrazac zahtjeva

Obrazac zahtjeva je službeni dokument neophodan za pokretanje postupka priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije. Obrazac je potrebno u potpunosti čitko popuniti. Za točnost podataka odgovara podnositelj zahtjeva svojim potpisom na obrascu zahtjeva. Postupak priznavanja ne može službeno započeti ako obrazac nije točno i potpuno ispunjen.
Ako dođe do promjene podataka o podnositelju zahtjeva, za vrijeme trajanja postupka priznavanja, podnositelj je dužan o tome pismeno obavijestiti Ured.

3. Uplatiti naknadu za troškove postupka priznavanja

Visina naknade, način raspodjele naknade i oslobođenja od plaćanja naknade za troškove postupka akademskog priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija odnosno priznavanje razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi u svrhu nastavka obrazovanja u Republici Hrvatskoj određeni su Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o visini naknade i oslobođenjima od plaćanja naknade za troškove postupka priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija (“Narodne novine”, broj 10/2008).

  • 400,00 kuna (slovima: četiristotine kuna) – Visina naknade za troškove postupka akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije o završenom preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom sveučilišnom i stručnom studiju.
  • 200,00 kuna (slovima: dvijestotine kuna) – Visina naknade za troškove postupka priznavanja razdoblja studija.

U nalogu za plaćanje treba navesti sljedeće podatke:

Primatelj

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Centar za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja
Cara Hadrijana 10c, 31000 Osijek
IBAN: HR4325000091102012988
SWIFT: HAABHR22

Poziv na broj: OIB – 2022 (datum rođenja za strane državljane – u obliku dd/mm/gggg)
Opis plaćanja: troškovi postupka akademskog priznavanja IVK

4. Poslati dokumentaciju na adresu Centra:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Centar za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja
Odjeljak za akademsko priznavanje
Sveučilišni kampus
Cara Hadrijana 10c, 31000 Osijek