OBRAZAC ZA KONTAKT

Ime i prezime (obvezno)

E-mail adresa (obvezno)

Naslov poruke (obvezno)

Poruka (obvezno)

ADRESA

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

CENTAR ZA UNAPRJEĐENJE I OSIGURANJE KVALITETE VISOKOG OBRAZOVANJA
Cara Hadrijana 10c, 31000 Osijek, Hrvatska
E-mail: karijera@unios.hr
Telefon: +385 31 22 41 83

Višnja Sak Bosnar, mag. oec.
E-mail: visnja@unios.hr
Telefon: +385 31 22 41 83

Marina Holjenko, mag. iur.
E-mail: holjenko@unios.hr
Telefon: +385 31 22 418 8