Priznavanje prethodnog učenja

Priznavanje prethodnog učenja

Priznavanje prethodnog učenja – studijski posjet Škotskoj

(Glasgow, 27.4.2014. – 1.5.2014.)

U okviru IPA projekta Konkurentno hrvatsko visoko obrazovanje za bolju zapošljivost, djelatnica Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Sveučilišta u Osijeku, zajedno s predstavnicima hrvatskih sveučilišta iz Zadra, Splita i Zagreba, Agencije za znanost i visoko obrazovanje te Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, boravila je od 27. travnja do 1. svibnja 2014. godine u Škotskoj s ciljem upoznavanja sa škotskim kvalifikacijskim okvirom i praksama priznavanja prethodnog učenja.

Škotska je prije 30-ak godina pokrenula reforme koje su ciljale povećanju transparentnosti škotskih kvalifikacija, poboljšanom pristupu obrazovanju za sve društvene skupine i unapređenju cjeloživotnog učenja u skladu s novim potrebama gospodarstva. Škotska je razvijala kvalifikacijski okvir uvelike se oslanjajući na tradiciju lokalne suradnje poslodavaca i obrazovnih ustanova, i tek je nakon desetljeća reformi spojila okvire različitih razina obrazovanja u jedan. Okvir je uspio u svim postavljenim ciljevima, a prvenstveno u osiguravanju pristupa kvalifikacijama najslabije obrazovanom dijelu stanovništva te je, kao jedan od prvih kvalifikacijskih okvira, poslužio i kao inspiracija za Europski kvalifikacijski okvir. Tako se i trenutni razvoj priznavanja prethodnog učenja na europskoj razini u velikoj mjeri temelji na pozitivnim iskustvima Škotske, osobito kad je riječ o nezaposlenosti i nekvalificiranosti mladih i ugroženih društvenih skupina.

Škotska uprava za kvalifikacije – Scottish Qualifications Authority (SQA)) brine o kvaliteti svih škotskih kvalifikacija osim onih unutar visokog obrazovanja. Ova institucija je ponudila pregled trenutnog stanja vezanog za priznavanje informalnog učenja u Škotskoj, što je praksa koja se provodi godinama, ali s ukupno do stotinjak kandidata godišnje – dijelom zbog neupoznatosti korisnika s mogućnostima priznavanja, dijelom zbog malog broja poslova na kojima je osobama bez visokoobrazovnih kvalifikacija uopće moguće informalno steći ishode učenja na razini visokog obrazovanja, a dijelom zbog činjenice da Škotska trenutno javno financira isključivo redovni studij.

Samim škotskim kvalifikacijskim upravlja SCQF partnership, neprofitna organizacija osnovana 2001. koja se  bavi pružanjem informacija građanima i dionicima o osiguravanju kvalitete okvira, iniciranjem promjena u okviru uklapanjem novih skupina kvalifikacija te povezivanjem s drugim europskim i svjetskim okvirima.

Drugi dan studijskog posjeta temeljio se na sudjelovanju na konferenciji Developing Flexible Learner Journeys in Higher Education koju je organizirala škotska agencija za vanjsko osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju – QAA Scotland. QAA je osobito posvećena suradnji s visokim učilištima u svrhu unapređenja kvalitete škotskog visokog obrazovanja te redovito financira seminare i konferencije i održava stranicu posvećenu razmjeni dobrih praksi i jačanju kvalitetnih inicijativa unutar Škotske. Gore spomenutoj prilagodljivosti sustava različitim korisničkim skupinama posvećen je projekt prilagodljivog kurikuluma u sklopu kojeg je održana i ova konferencija.

Predstavnici Glasgow Caledonian University (GCU) i University of the West of Scotland (UWS) su istaknuli da u Škotskoj priznavanje prethodnog učenja nije centralno regulirano, nego spada u autonomiju visokih učilišta, zbog čega unutar zemlje postoje razlike u terminologiji, ali i u praksama, tako da pojedine sastavnice ovih visokih učilišta ne provode takvo priznavanje, dok su drugi vrlo aktivni u tom pogledu.

Škotska iskustva RPL-a bit će od koristi pri samom kreiranju i kasnijoj implementaciji procedura priznavanja i vrednovanja neformalnog i informalnog učenja na Sveučilištu u Osijeku, a pisani materijali prikupljeni od SQA, QAA i UWS (prezentacije, priručnici, toolkits i vodiči) bit će korisni pri izradi smjernica i publikacija vezanih za priznavanje prethodnog učenja na Sveučilištu u Osijeku uz obvezno osiguravanje kvalitete same procedure vrednovanja, odnosno priznavanja ovih oblika učenja.