Radionica “Primjeri dobre prakse”

Radionica “Primjeri dobre prakse”

Radionica za osobe odgovorne za poslove osiguravanja kvalitete svih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku održana je na Rektoratu 24. svibnja 2016. godine u organizaciji Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja. Radionica je organizirana kako bi djelatnici ureda predstavili primjere dobre prakse, ovoga puta s Ekonomskog fakulteta i Umjetničke akademije.

Doc. dr. sc. Nataša Drvenkar s Ekonomskog fakulteta predstavila je suradnju sastavnice s Hrvatskom udrugom poslodavaca uspostavljanjem sustava potpore studentima u organizaciji stručne prakse. Kroz obavljanje prakse studenti stječu praktična znanja i vještine, stječu uvid u funkcioniranje privatnog/realnog sektora te ostvaruju prednost u selekciji budućeg kadra poslodavca kod kojega praksu odrađuju. Fakultet omogućava studentima prijavu za odrađivanje stručne prakse kod lokalnih poslodavaca, a Povjerenstvo za stručnu praksu vrjednuje različite kvalitete studenata; uz ocjene tu su i članstva u studentskim ili civilnim udrugama, sudjelovanja na projektima, uređivanje časopisa, sudjelovanja na ljetnim tečajevima, seminarima, uključenost u Erasmus program, demonstrature, nagrade,natjecanja i ostalo. Nakon odrađene prakse studenti ispunjavaju anketu o postignutim rezultatima te tako Uprava fakulteta dobiva korisne podatke o kvaliteti studijskih programa i definiranih ishoda učenja. Studenti su dosada označili nedovoljnu prilagodbu kolegija suvremenim izazovima iz prakse, preklapanje gradiva kolegija te neusklađenost između ekonomske teorije i prakse kao glavne negativnosti. Isto tako misle kako je vremensko trajanje prakse prekratko, problem im predstavljaju troškovi prijevoza i prehrane, a i poslodavci ponekad ne poznaju ciljeve i organizaciju prakse. Studenti su zadovoljni što kroz radno iskustvo povećavaju konkurentnu poziciju na tržištu rada, stječu uvid u realnost poslovnog okruženja, šire kontakte, uočavaju vlastite interese za daljnji osobni razvoj te razvijaju nove kompetencije i znanja. U ovoj akademskoj godini Ekonomski fakultet surađuje s četrdesetak poslodavaca koji će tijekom ljeta primiti cca 70 studenata na praksu. Svake godine nekoliko se studenata uspije i zaposliti kod poslodavca kod kojeg su bili na stručnoj praksi.

Djelatnica ureda za kvalitetu na Umjetničkoj akademiji, Ines Šobota, predstavila je nazočnima aktivnosti sustava kvalitete u definiranju studijskih programa. Podatke koji ih potiču na stalno osmišljavanje novih sadržaja, novih kolegija i širenje suradnje s poslodavcima prikupljaju anketiranjem studenata. Na promocijama magistara umjetnika prikupljaju podatke o slabostima i snazi sastavnice kroz izvođenje i organizaciju nastave iz vizure tržišta rada. U pripremi je i anketa za poslodavce kod kojih se zapošljavaju njihovi bivši studenti, a kroz koju žele dobiti uvid o kvaliteti realiziranih ishoda učenja, stečenih znanja i kompetencija za poslove na kojima su zaposleni. Rezultati analize anketa potiču sustav kvalitete na prilagodbu novim izazovima i potrebama tržišta rada jer kontinuirana promjena i osluškivanje kretanja društvenog i akademskog života temelj je postojanja ove kreativne sastavnice.

Pročelnica Centra, izv. prof. dr. sc. Sanja Lončar Vicković, pozvala je djelatnike sastavnica koje još nisu predstavile vlastiti primjer dobre prakse da to učine u idućem razdoblju.