Održan 14. međunarodni simpozij o kvaliteti „Kvalitetom protiv recesije“

U Rovinju je od 21. do 22. ožujka 2013. godine održan 14. međunarodni simpozij o kvaliteti pod nazivom „Kvalitetom protiv recesije”. Simpozij je organiziralo Hrvatsko društvo menadžera kvalitete (HDMK) pod pokroviteljstvom Ministarstva gospodarstva, Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Istarske županije, Grada Rovinja, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske akreditacijske agencije, Hrvatskog zavoda za norme, Državnog zavoda za mjeriteljstvo, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Na otvaranju Simpozija i plenarnim izlaganjima u hotelu Eden u Rovinju bilo je prisutno oko 100 sudionika nakon čega je rad nastavljen je po sekcijama. Zbornik radova Simpozija sadrži 50 znanstvenih i stručnih radova iz 15 zemalja u kojima su prikazana znanstvena i teorijska postignuća znanstvenika i stručnjaka iz područja upravljanja kvalitetom. Prema riječima predsjednika Hrvatskog društva menadžera kvalitete i urednika zbornika radova, dr.sc. Miroslava Drljače, to je najveći broj zemalja sudionika na simpoziju dosada. Ohrabruje i činjenica da je sve veći broj radova koji su nastali međunarodnom suradnjom stručnjaka u području upravljanja kvalitetom.

Tijekom Simpozija prikazani su znanstveni i stručni radovi kroz dvanaest tematskih cjelina: Kvalitetom protiv recesije, Kvaliteta i konkurentnost, Kvaliteta i društvena odgovornost, Procesno upravljanje okolišem, Kvaliteta i implementacija EU direktiva, Kvaliteta u proizvodnji i građevinarstvu, Kvaliteta u obrazovanju i sportu, Sustav upravljanja sigurnošću hrane, Kvaliteta i prometni sustavi, Kvaliteta u zdravstvu i turizmu, Kvaliteta i mediji te Kvaliteta u javnom sektoru. Najviše radova objavljeno je u području kvalitete i konkurentnosti (12 radova), upravljanja kvalitetom u obrazovanju i sportu (11 radova), u području upravljanja kvalitetom u proizvodnji i građevinarstvu (7 radova) te u području kvalitete u zdravstvu i turizmu (4 rada). Po prvi puta radovi objavljeni u zborniku simpozija referiraju se u sekundarnim publikacijama JEL – Journal of Economics Literature.

S radovima, u više tematskih cjelina, na simpoziju su sudjelovali djelatnici osječkog Sveučilišta. U okviru tematske cjeline Kvaliteta i konkurentnost prezentiran je rad pod naslovom Utjecaj certifikacije sustava upravljanja kvalitetom na konkurentnost u hrvatskom gospodarstvu (autori: Đuro Tunjić iz poduzeća TÜV Croatia, doc.dr.sc. Leon Maglić i prof.dr.sc. Milan Kljajin sa Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu te doc.dr.sc. Živko Kondić s Veleučilišta u Varaždinu). U okviru tematske cjeline Kvaliteta u obrazovanju i sportu prezentiran je rad pod naslovom Razvoj sustava kvalitete na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (autorice: prof.dr.sc. Sanja Lončar-Vicković i doc.dr.sc. Zlata Dolaček-Alduk sa Građevinskog fakulteta u Osijeku, Marina Holjenko i Dubravka Trampus iz Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku) dok je u okviru tematske cjeline Kvaliteta u javnom sektoru prezentiran rad pod naslovom Mjerenje kvalitete u javnoj upravi (autorice: dr.sc. Jelena Legčević, prof.dr.sc. Nihada Mujić i dr.sc. Martina Mikrut s Pravnog fakulteta u Osijeku). Osim izlaganja radova, nastavnici osječkog Sveučilišta sudjelovali su u radu Simpozija kao članovi znanstveno uređivačkog odbora i radnih predsjedništva tijekom rada u sekcijama.

Posebno treba istaknuti bogat društveni program koji je obuhvatio razgledavanje grada Rovinja i posjet Trovrnici duhana Rovinj te zajedničku večeru sudionika Simpozija u konobi Krculi u obližnjem Žminju. Simpozij je kratkim izlaganjem zatvorio predsjednik Hrvatskog društva menadžera kvalitete dr.sc. Miroslav Drljača, istaknuvši zadaće i naredne aktivnosti Hrvatskog društva menadžera kvalitete s naglaskom da kvaliteta predstavlja značajan neiskorišteni resurs koji može doprinijeti provođenju društvenih reformi i oporavku gospodarstva te stvaranju pretpostavki održivog rasta i razvoja koji se temelji na optimalnom korištenju vlastitih resursa.

doc.dr.sc. Zlata Dolaček-Alduk, dipl.inž.građ.
Građevinski fakultet Osijek

Uredio |2016-10-04T10:15:20+02:0022.03.2013.|HDMK, Vijesti i događanja|