Održan 13. međunarodni simpozij o kvaliteti

U Solinu je od 15. do 16. ožujka 2012. godine održan 13. međunarodni Simpozij o kvaliteti pod nazivom „Kvaliteta i društvena odgovornost”. Simpozij je organiziralo Hrvatsko društvo menadžera kvalitete pod pokroviteljstvom Ministarstva gospodarstva, Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Splitsko-dalmatinske županije, Grada Solina, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske akreditacijske agencije, Hrvatskog zavoda za norme, Državnog zavoda za mjeriteljstvo, Sveučilišta u Splitu i Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Na otvaranju Simpozija i plenarnim izlaganjima u hotelu President u Solinu bilo je prisutno oko 150 sudionika.
Zbornik radova simpozija sadrži 48 znanstvenih i stručnih radova iz 14 europskih zemalja u kojima su prezentirana najnovija znanstvena i teorijska postignuća iz područja sustava upravljanja kvalitetom. Prema riječima predsjednika Hrvatskog društva menadžera kvalitete i urednika zbornika radova dr.sc. Miroslava Drljače to je najveći broj zemalja sudionika na simpoziju do sada. Ohrabruje i činjenica da su pojedini radovi tiskani u zborniku nastali međunarodnom suradnjom stručnjaka u području upravljanja kvalitetom. Najviše radova objavljeno je u području upravljanja kvalitetom u obrazovanju (9 radova), u području upravljanja kvalitetom u proizvodnji i građevinarstvu (7 radova) te u području kvalitete i društvene odgovornosti (7 radova). Uspjeh i doprinos simpozija ocijenjen je kroz otvaranje novih područja primjene sustava upravljanja kvalitetom – u svjetlu zahtjeva energijske učinkovitosti i upravljanja rizicima.
Tijekom Simpozija prikazani su znanstveni i stručni radovi iz jedanaest područja sustava upravljanja:
– Kvaliteta i društvena odgovornost
– Kvaliteta i konkurentnost
– Kvaliteta u proizvodnji i građevinarstvu
– Procesno upravljanje rizicima
– Kvaliteta u obrazovanju
– Integrirani sustavi upravljanja
– Kvaliteta i prometni sustavi
– Kvaliteta i mediji
– Kvaliteta u ovlaštenim organizacijama
– Kvaliteta u javnom sektoru
– Procesno i projektno upravljanje u teoriji i praksi.
Kao i na prethodnom simpoziju, iskustva u primjeni sustava upravljanja kvalitetom, prezentacija novog mjernog instrumenta kod istraživanja percepcije kvalitete u procesu visokog obrazovanja, rezultati istraživanja uloge medija u kreiranju mišljenja javnosti i daljnji razvoj indikatora kvalitete na osječkom sveučilištu prezentirani su kroz radove u okviru tematskih cjelina Kvaliteta u obrazovanju i Kvaliteta i mediji. Radove su prezentirali prof.dr.sc. Damir Markulak s Građevinskog fakulteta Osijek (Iskustva Građevinskog fakulteta Osijek u postupcima unutarnje i vanjske prosudbe sustava kvalitete, autori prof.dr.sc. Damir Markulak, doc.dr.sc. Zlata Dolaček-Alduk i Edita Pinterić), doc.dr.sc. Zlata Dolaček-Alduk s Građevinskog fakulteta Osijek (Uloga ishoda učenja u obrazovanju studenata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, autori prof.dr.sc. Sanja Lončar-Vicković, Marina Holjenko, Dubravka Trampus i doc.dr.sc. Zlata Dolaček-Alduk), dr.sc. Jelena Legčević s Pravnog fakulteta u Osijeku (Kvalimetar kao mjerni instrument za upravljanje kvalitetom na Sveučilištu u Osijeku, autori dr.sc. Jelena Legčević, prof.dr.sc. Nihada Mujić i mr.sc. Martina Mikrut) i mr.sc. Martina Mikrut s Pravnog fakulteta u Osijeku (Uloga povjerenja u medije u informiranju i kreiranju mišljenja javnosti, autori prof.dr.sc. Nihada Mujić, mr.sc. Martina Mikrut i dr.sc. Jelena Legčević).

Uredio |2016-10-04T09:44:17+02:0016.03.2012.|HDMK, Vijesti i događanja|