Radionice Ishodi učenja

iahodi2 Centar za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete Sveučilišta organizirao je provođenje radionica o ishodima učenja za sve znanstveno/umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta. Tijekom 2008. godine održane radionice o ishodima učenja u sklopu projekta SUPER UNIOS u koje je bilo uključeno 194 nastavnika. Neke sastavnice (Filozofski fakultet, Strojarski fakultet) nastavile su s provođenjem internih edukacijskih radionica prema materijalima iz navedenog projekta, prezentacije, Ishodi učenja-vodič za sveučilišne nastavnike, tako da je definiranje ishoda učenja na razini kolegija na sastavnicama u različitim fazama.

Tijekom siječnja i veljače 2014. godine održano je 12 radionica, na onim sastavnicama Sveučilišta koje su iskazale potrebu za provođenjem, na kojima je sudjelovalo 360 nastavnika.

 Cilj radionica bio je upoznati sudionike s osnovnim informacijama i pravilima definiranja ishoda učenja za pojedine kolegije, te pružiti priliku za vježbu korištenja Bloomove taksonomije u definiranju ishoda učenja.ishodi1

Radionice su trajale u prosjeku 2 školska sata, a održavale su se u prostorijama pojedinih sastavnica. Svaka radionica sadržavala je dva dijela; predavanje i vježbu. Predavanje, u trajanju 30-45 minuta, fokusiralo se na značenje i važnost definiranja ishoda učenja, značaj korištenja aktivnih glagola u definiraju ishoda učenja, objašnjenje Bloomove taksonomije razina postignuća, te poveznice ishoda učenja s metodama poučavanja i procjene znanja.

Vježba je uključivala kreiranje vlastite liste aktivnih glagola te definiranje ishoda učenja za vlastiti kolegij koristeći aktivne glagole. Nakon vježbe, sudionici su imali priliku podijeliti i prokomentirati ishode učenja za svoj kolegij te su dobili povratnu informaciju.

Tijekom rasprave, sudionici su uglavnom izražavali pozitivna stajališta o koristi definiranja ishoda učenja, transparentnosti poveznica s metodama poučavanja i procjenjivanja znanja i slično.

Na kraju svake radionice nastavnici su ispunili evaluacijske listiće iz kojih se vidi da je radionica ocjenjena sa 66,67% kao vrlo dobra/odlična, a 14,44% osoba nije izrazilo ocjenu.

Tema koju je predložila većina sudionika koji su iskazali interes za nastavkom radionica je Odnos ECTS-a i ishoda učenja.

Uredio |2016-03-30T13:50:00+02:0025.02.2014.|Radionice, Vijesti i događanja|