6 10.2017.

Održan 7. sastanak Radne skupine i radionica projekta Educa-T

Uredio |2017-10-19T09:18:33+02:0006.10.2017.|Projekti, Vijesti i događanja|

Sedmi sastanak Radne skupine i radionica za izradu kurikuluma za unapređenje kompetencija nastavnika za poučavanje u visokom obrazovanju održani su 6. listopada 2017. godine na Sveučilištu Josipa Jurja Dobrile u Puli. Radionicu za izradu kurikuluma za unapređenje kompetencija nastavnika za poučavanje u visokom obrazovanju vodila je prof. emerit. Vlasta Vizek Vidović. Članovi Radne skupine radili su na opisima pojedinih predmeta u prvome ciklusu kurikuluma (obvezni dio) te su podijelili poslove za izradu opisa predmeta iz ostatka kurikuluma. Na radionici su se raspravili pojedini detalji vezani uz korištenje terminologije i korištenje obrazaca. Sudionici radionice usuglasili su se da bi nacrt kurikuluma [...]

10 09.2017.

Održan šesti sastanak i radionica projekta Educa-T

Uredio |2017-10-19T09:23:57+02:0010.09.2017.|Projekti, Vijesti i događanja|

U sklopu projekta Educa-T održan je 8. rujna 2017. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu šesti sastanak i radionica Radne skupine za izradu preporuka o kvalitetnom poučavanju i učenju u hrvatskome visokom obrazovanju i nacionalnoga profila kompetencija te okvirnoga kurikuluma za poboljšanje kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju. Tijekom šestoga sastanka Radne skupine projekta Educa-T prisutnima su prezentirana iskustva članova Radne skupine koji su sudjelovali na međunarodnim događajima, i to na konferenciji „ECER 2017“ koja je održana od 22. do 25. kolovoza 2017. godine u Kopenhagenu, Danska, te na seminaru koji je 12. i 13. srpnja 2017. godine održan u [...]

9 06.2017.

Peti sastanak Radne skupine projekta Educa-T

Uredio |2017-09-11T11:34:58+02:0009.06.2017.|Projekti, Vijesti i događanja|

Održana treća fokus grupa i peti sastanak Radne skupine U sklopu projekta Educa-T održana je 9. lipnja 2017. godine na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Splitu treća fokus grupa i peti sastanak Radne skupine za izradu preporuka o kvalitetnom poučavanju i učenju u hrvatskome visokom obrazovanju i nacionalnoga profila kompetencija te okvirnoga kurikuluma za poboljšanje kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju. Treća fokus grupa, namijenjena za asistente i mlađe docente sa sastavnica Sveučilišta u Splitu, održana je pod vodstvom prof. emerit. Vlaste Vizek Vidović i prof. dr. sc. Vlatke Domović. Cilj fokus grupe bio je analizirati prijedlog Kompetencijskoga okvira koji je osmislila [...]

26 05.2017.

Fokus grupe projekta Educa-T

Uredio |2017-09-11T11:33:57+02:0026.05.2017.|Projekti, Vijesti i događanja|

Održane fokus grupe projekta Educa-T na Rektoratu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku U sklopu aktivnosti projekta Educa-T održane su 26. svibnja 2017. godine fokus grupe u Rektoratu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Cilj fokus grupa bio je analizirati prijedlog Kompetencijskog okvira koji je osmislila Radna skupina projekta Educa-T. Kao sudionici fokus grupa bili su pozvani asistenti i mlađi docenti sa sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Namjera članova Radne skupine je da se rasprava o predloženome kompetencijskom profilu organizira na različitim visokim učilištima diljem Republike Hrvatske te da se na temelju rasprava u fokus grupama unaprijedi kompetencijski [...]

24 03.2017.

Treći sastanak Radne skupine projekta Educa-T

Uredio |2017-09-11T11:50:13+02:0024.03.2017.|Projekti, Vijesti i događanja|

U sklopu projekta Educa-T (engl. Emphasis on developing and upgrading of competences for academic teaching) održana je 24. ožujka 2017. godine, na Sveučilištu u Zadru, druga radionica i treći sastanak Radne skupine za izradu preporuka o kvalitetnom poučavanju i učenju u hrvatskom visokom obrazovanju i nacionalnog profila kompetencija te okvirnog kurikuluma za poboljšanje kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju. Druga radionica za članove Radne skupine projekta Educa-T održana je pod vodstvom prof. emerit. Vlaste Vizek Vidović. Tijekom radionice članovi Radne skupine nastavili su doradu prethodno određenih područja kompetencijskoga profila sveučilišnoga nastavnika te opisa kompetencijskih područja u terminima znanja, vještina i osobnih [...]

27 02.2017.

Nacionalni sastanak projekta FAIR

Uredio |2017-04-12T12:55:37+02:0027.02.2017.|Projekti, Vijesti i događanja|

Dana, 27. veljače 2017. godine djelatnica Centra sudjelovala je na Nacionalnom sastanku projekta FAIR koji je ujedno i završna aktivnost navedenoga projekta. Sastanak je održan u Ministarstvu znanosti i obrazovanja u Zagrebu. Osim izlaganja o načelima u politici akademskog priznavanja te nacionalnim preporukama, predstavnici projektnih partnera prezentirali su svoja iskustva iz projekta. U ime našega Sveučilišta, djelatnica Centra je izložila prezentaciju o benefitima i utjecaju projekta FAIR na procedure akademskog priznavanja.