Natječaji

13.04.
2016.

Natječaj Odjela za matematiku

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Odjel za matematiku raspisuje NATJEČAJ za izbor i prijam jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktoranda i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja matematika, u radnom odnosu na određeno vrijeme u punom radnom vremenu. Natječaj Odjela za matematiku Obrazac br. 5

Uredio Admin D | Natječaji . Zapošljavanje
VIŠE
08.04.
2016.

Umjetnička akademija u Osijeku – natječaj za suradnike

KLASA: 112-02/16-02/04 UR. BROJ: 2158-73-01-16-07 U Osijeku, 05. travnja 2016. godine Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Umjetnička akademija u Osijeku raspisuje NATJEČAJ Na Odsjeku za likovnu umjetnost 1. jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja likovnih umjetnosti, umjetnička grana kiparstvo na Umjetničkoj akademiji u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera […]

Uredio Admin D | Natječaji . Zapošljavanje
VIŠE
08.04.
2016.

Umjetnička akademija u Osijeku – poništenje natječaja

KLASA: 112-02/16-02/04 UR. BROJ: 2158-73-01-16-08 U Osijeku, 05. travnja 2016. Sveučilište Josipa Jujra Strossmayera u Osijeku Umjetnička akademija u Osijeku Poništava natječaj Za izbor jednog nastavnika u naslovno umjetničko-nastavno zvanje docenta za Umjetničko područje, umjetničko polje glazbena umjetnost, umjetnička grana reprodukcija glazbe-sviranje (udaraljke) na Umjetničkoj akademiji u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – […]

Uredio Admin D | Natječaji . Zapošljavanje
VIŠE
04.04.
2016.

Natječaj za upis u I. godinu akademske 2016./2017. godine

OBAVIJEST   “U hrvatskim sveučilišnim novinama “Universitas” pogreškom je u broju 77. od 4. travnja 2016. objavljena obavijest o objavi Natječaja za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te preddiplomskih stručnih studija u prošloj akademskoj godini. Natječaj za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te preddiplomskih stručnih […]

Uredio Admin D | Nastava
VIŠE
Stranica 1 od 212