Podrška2022-12-14T11:38:00+01:00

Ured za invalideUred za studente s invaliditetom vode i koordiniraju:

prof. dr. sc. Loretana Farkaš, prorektorica za nastavu i studente
dr. sc. Damir Španić, voditelj Odjeljka za studentska pitanja i studente s invaliditetom

Vrijeme određeno za rad sa studentima:
– od ponedjeljka do petka 9.00 – 12.00
Molimo da termin dolaska najavite na e-mail adresu dspanic [at] unios.hr. Termin je moguće dogovoriti i izvan gore navedenog vremena.

Tijekom akademske 2009./2010. godine započeo je s radom Ured za studente s invaliditetom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, osnovan Odlukom Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera na sjednici 26. svibnja 2008. godine.

Ured se nalazi u Sveučilišnom kampusu u zgradi na uglu Ulice cara Hadrijana i Ulice kralja Petra Svačića, koju dijeli sa Studentskim zborom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Ured za studente s invaliditetom djeluje kao jedinstveni sveučilišni ured koji studentima s invaliditetom pruža informacije i podršku u prostorima ureda, te nastoji rješavati individualne potrebe pojedinih studenata s invaliditetom. Informacije mogu dobiti i svi oni koji su zainteresirani za studij, a nisu sigurni o svojim pravima i mogućnostima studiranja na odabranom fakultetu..

Studenti informacije mogu dobiti na licu mjesta, putem e-maila, telefona, letaka i brošura. Ured za studente s invaliditetom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku nastoji osigurati kvalitetniji pristup visokom obrazovanju kroz pristup zadovoljenja obrazovnih potreba studenata s invaliditetom i nastojanja povećanja njihovog broja.

U svrhu planiranja aktivnosti Ured prikuplja informacije o studentima s invaliditetom i izrađuje bazu podataka.
Ured svojim korisnicima jamči pravo na tajnost svih iznesenih podataka i poštuje njihovo pravo na izbor.

REGISTRIRAJTE SE PRI SVEUČILIŠNOM UREDU ZA STUDENTE S INVALIDITETOM

Asistencija studentima s invaliditetom

Oprema dostupna studentima registriranima pri Uredu za studente s invaliditetom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Psihološko savjetovalište za studente Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave