Javna nabava2022-12-14T10:38:46+01:00

Sukladno članku 80. ZJN 2016 predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Nadalje, naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Obavijest:

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, kao javni naručitelj, sukladno čl. 76. st. 2. točka 1. ZJN 2016 u sukobu interesa.

Izjave o nepostojanju sukoba interesa

Radi evidencije o gospodarskim subjektima koji su preuzeli dokumentaciju za nadmetanje, molimo Vas da prije preuzimanja dokumentacije za nadmetanje svoje podatke pošaljete na e-mail: dstjepan@unios.hr.

 

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Trenutno nema dokumentacije u prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

DOKUMENTACIJA O NABAVI
06.02.2019. - ELABORAT SANACIJE VANJSKE STOLARIJE
 1.    06.02.2019.   –   ELABORAT SANACIJE VANJSKE STOLARIJE
19.04.2018. - E-VV-01-2018 - Nastavak izvođenja radova na izgradnji zgrade studentskog paviljona,trga i parkirališta - 2. faza

POZIVI ZA PRIKUPLJANJE PONUDA – JEDNOSTAVNA NABAVA
20.09.2023. - POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA NAJAM PROGRAMSKOG SUSTAVA STATISTICA
18.09.2023. - Poziv za prikupljanje ponuda sistematski pregledi za djeltnike Sveučilišta u Osijeku u 2023 godini
11.07.2023. - POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA USLUGA ORGANIZACIJE OSJEČKOG LJETA MLADIH OLJM 2023
07.07.2023. - POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA GRAFIČKO TISKARSKE USLUGE 2023
03.07.2023. - POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA LABORATORIJSKI ZAMRZIVAČ ZA ULTRA NISKE TEMPERATURE 2023
01.06.2023. - POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA SISTEMATSKI PREGLEDI ZA ZAPOSLENIKE SVEUČILIŠTA U OSIJEKU
17.05.2023. - POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVU ČIJI JE PREDMET PRUŽANJE USLUGA ORGANIZACIJE OKRUGLIH STOLOVA I KONFERENCIJA ZA POTREBE PROJEKTA „ZNANSTVENI CENTAR IZVRSNOSTI ZA PERSONALIZIRANU BRIGU O ZDRAVLJU“ KK.01.1.1.01.0010
16.03.2023. - TROŠKOVNIK U EXEL FORMATU RASHLADNIK VODE
 1.    16.03.2023.   –   TROŠKOVNIK U EXEL FORMATU RASHLADNIK VODE
16.03.2023. - POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA RASHLADNIK VODE
 1.    16.03.2023.   –   POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA RASHLADNIK VODE
23.02.2023. - Poziv za prikupljanje ponuda pružanja usluge cestovnog prijevoza autobusom 2023
09.01.2023. - I IZMJENA POZIVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVU UREĐAJA ZA PROVOĐENJE REAKCIJA PCR U STVARNOM VREMENU (REAL-TIME PCR)
30.12.2022. - POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA nabavu uređaja za provođenje reakcija PCR u stvarnom vremenu (real-time PCR)
28.11.2022. - PRUŽANJE USLUGA UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA ZA POTREBE PROJEKTA „ZNANSTVENI CENTAR IZVRSNOSTI ZA PERSONALIZIRANU BRIGU O ZDRAVLJU“
16.09.2022. - PRVA IZMJENA POZIVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ČIJI JE PREDMET NAJAM PROGRAMSKOG SUSTAVA STATISTICA
14.09.2022. - Poziv za prikupljanje ponuda najam programskog sustava Statistica
30.06.2022. - POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRUŽANJE USLUGA GRAFIČKOG OBLIKOVANJA I TISKANJA U 2022 GODINI
26.04.2022. - POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ORGANIZACIJA OSJEČKOG LJETA MLADIH 2022
08.04.2022. - POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ODRŽAVANJE NOVOG STUDENTSKOG PAVILJONA
11.03.2022. - PRVA IZMJENA POZIVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA REVIZIJA EU PROJEKTA
11.03.2022. - POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA REVIZIJA EU PROJEKTA
 1.    11.03.2022.   –   POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA REVIZIJA EU PROJEKTA
21.02.2022. - POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA CESTOVNI PRIJEVOZ U 2022
11.01.2022. - POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ENERGETSKI UČINKOVITO VOZILO
18.10.2021. - POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVU ČIJI JE PREDMET NABAVA OPREME I UREĐAJA ZA POTREBE ZNANSTVENOG CENTRA ZA PERSONALIZIRANU BRIGU O ZDRAVLJU, SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA - GRUPA 1: Zamrzivač -80 °C - GRUPA 2: Uređaj za impedancijsku kardiografiju (ICG Monitor)
28.09.2021. - POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - PROGRAM STATISTICA
 1.    28.09.2021.   –   POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - PROGRAM STATISTICA
10.08.2021. - PRUŽANJE USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA I SERVISIRANJA RASHLADNIH I KLIMATIZACIJSKIH UREĐAJA, ODVODNE I HIDRANTSKE MREŽE, SUSTAVA AUTOMATSKE REGULACIJE, SOLARNOG SUSTAVA I ODRŽAVANJA TOPLINSKE PODSTANICE ZA POTREBE NOVOG STUDENTSKOG PAVILJONA U OSIJEKU
09.06.2021. - I. IZMJENA POZIVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA GRAFIČKO TISKARSKE USLUGE
09.06.2021. - POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA GRAFIĆKO TISKARSKE USLUGE
14.12.2020. - PREDMET: 1. POJAŠNJENJE- IZMJENA POZIVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
07.12.2020. - Troškovnik .za isporuku multifunkcijskog čitača mikrotitarskih pločica
07.12.2020. - Poziv za prikupljanje ponuda za isporuku i instalaciju multifunkcijskog čitača mikrotitarskih pločica
07.12.2020. - Poziv za prikupljanje ponuda pružanja elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj mreži i oprema za korištenje tih usluga za potrebe Sveučilišta u Osijeku
09.10.2020. - I. Pojašnjenje i izmjena Poziva za prikupljanje ponuda
09.10.2020. - I.IZMJENA I POJAŠNJENJE POZIVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVU ČIJI JE PREDMET PRUŽANJE USLUGA UPRAVLJANJE PROJEKTOM I PROVEDBU POSTUPAKA NABAVE ZA POTREBE PROJEKTA „ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI CENTAR ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA - ZICER“
01.10.2020. - POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVU ČIJI JE PREDMET PRUŽANJE USLUGA UPRAVLJANJE PROJEKTOM I PROVEDBU POSTUPAKA NABAVE ZA POTREBE PROJEKTA „ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI CENTAR ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA - ZICER“
14.05.2020. - POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA GRAFIČKO TISKARSKE USLUGE 2020
30.01.2020. - DRUGI ISPRAVAK TROŠKOVNIKA TONERI I TINTE 2020 Prilog 2.
29.01.2020. - ISPRAVAK STAVKE TROŠKOVNIKA U PREDMETU NABAVE TONERA I TINTI 2020 Prilog 2.
28.01.2020. - POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA U PREDMETU NABAVE I DOBAVE TONERA TINTI I RIBONA ZA POTREBE SVEUČILIŠTA U OSIJEKU
17.07.2019. - Poziv za prikupljanje ponuda za organizaciju i promidžbu Osiječkog ljeta mladih 2019
08.05.2019. - POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA GRAFIČKO TISKARSKE USLUGE 2019
28.03.2019. - Troskovnik autobusni prijevoz nadopuna 2019...
 1.    28.03.2019.   –   Troskovnik autobusni prijevoz nadopuna 2019...
28.03.2019. - Pojasnjenje autobusni prijevoz E-JEDN-09-2019
 1.    28.03.2019.   –   Pojasnjenje autobusni prijevoz E-JEDN-09-2019
20.03.2019. - Obavijest o pozivu za prikupljanje ponuda za pružanje usluge cestovnog prijevoza 2019
22.01.2019. - 22.01.2019 POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ČIJI JE PREDMET NABAVA I ISPORUKA TONERA, TINTI I RIBONA ZA POTREBE SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
21.09.2018. - Analizator veličine pora i površine (BET) za potrebe Odjela za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
13.07.2018. - NABAVA ANALIZATORA VELIČINE PORA I POVRŠINE (BET) ZA POTREBE ODJELA ZA KEMIJU SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
09.05.2018. - PRUŽANJE USLUGA ORGANIZACIJE I PROMIDŽBE OSJEČKOG LJETA MLADIH ZA POTREBE STUDENTSKOG ZBORA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
13.04.2018. - POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRUŽANJE USLUGA GRAFIČKOG OBLIKOVANJA I TISKANJA MEMORANDUMA, KNJIGA, BROŠURA, POZIVNICA, PLAKATA I POSTERA ZA POTREBE SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERAE-JEDN-21/2018

JAVNA NABAVA
26.02.2021. - ODLUKA O ODABIRU
 1.    26.02.2021.   –   ODLUKA O ODABIRU
26.02.2021. - OGLAS OBAVIJEST
 1.    26.02.2021.   –   OGLAS OBAVIJEST
26.02.2021. - TEHNIČKA KOMISIJA IZVJEŠĆE
 1.    26.02.2021.   –   TEHNIČKA KOMISIJA IZVJEŠĆE
26.02.2021. - ZICER 3 SJEDNICA ZAPISNIK
 1.    26.02.2021.   –   ZICER 3 SJEDNICA ZAPISNIK
14.01.2021. - Obavijest - ispravak 14.01.2021
 1.    14.01.2021.   –   Obavijest - ispravak 14.01.2021
14.01.2021. - Oglas Natječaja_Izmjene i dopune 14.01.2020
 1.    14.01.2021.   –   Oglas Natječaja_Izmjene i dopune 14.01.2020
14.01.2021. - ZICER-elaborat izmjene i dopune br. II 14.01.2020
 1.    14.01.2021.   –   ZICER-elaborat izmjene i dopune br. II 14.01.2020
11.01.2021. - ODGOVOR NA PITANJA PITANJA NATJECATELJA "ZICER"
 1.    11.01.2021.   –   ODGOVORI NA PITANJA NATJECATELJA "ZICER"
18.12.2020. - PROJEKTNI NATJEČAJ-IZMJENA NATJEČAJNOG ELABORATA
 1.    18.12.2020.   –   PROJEKTNI NATJEČAJ-IZMJENA NATJEČAJNOG ELABORATA
18.12.2020. - PROJEKTNI NATJEČAJ-IZMJENA NATJEČAJNOG ELABORATA
 1.    18.12.2020.   –   PROJEKTNI NATJEČAJ-IZMJENA NATJEČAJNOG ELABORATA
18.12.2020. - PROJEKTNI NATJEČAJ-IZMJENA NATJEČAJNOG ELABORATA
 1.    18.12.2020.   –   PROJEKTNI NATJEČAJ-IZMJENA NATJEČAJNOG ELABORATA
18.12.2020. - Oglas-obavijest o izmjeni natječajnog elaborata
 1.    18.12.2020.   –   Oglas-obavijest o izmjeni natječajnog elaborata
11.11.2020. - PROJEKTNI NATJEČAJ-IZMJENA ROKOVA
 1.    11.11.2020.   –   PROJEKTNI NATJEČAJ-IZMJENA ROKOVA
17.08.2020. - Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonskog rješenja nove zgrade Znanstveno-istraživačkog centra elektrotehnike i računarstva u Osijeku u prostoru Sveučilišnog Kampusa u Donjem Gradu
 1.    17.08.2020.   –   Natječajni elaborat
17.08.2020. - Tehnički nacrti i dokumenti
 1.    01.09.2020.   –   Tehnički nacrti i dokumenti

REGISTRI UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I SPORAZUMNIH UGOVORA

PLAN NABAVE

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave