O nama2023-02-09T09:15:55+01:00

Povijest

 

CAMPUS-8-1024x686

Inicijativu za osnivanjem psihološkog savjetovališta za studente pokrenuli su asistenti Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta 2007. godine. Cilj im je bio učiniti dostupnijom pomoć studentima u svladavanju problema vezanih uz učenje, ali i prilagodbi studentskom načinu života. Inicijativa je od strane Fakulteta prepoznata kao kvalitetna i došlo je do osnivanja Ureda za potporu studenata.  2011. godine Ured je preimenovan u Psihološko savjetovalište za studente Filozofskog fakulteta, a tada mu je dodijeljen i adekvatniji prostor u zgradi Fakulteta. Kako su u Savjetovalištu pomoć redovito dobivali i studenti ostalih fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, djelatnost Savjetovališta od akademske godine 2016./2017.  službeno je proširena na cijelo Sveučilište. U uredu rade profesorice Odsjeka za psihologiju koje su educirane za savjetodavni i psihoterapijski rad.

 

Djelatnosti:

  • Podučavanje studenata s akademskim neuspjehom strategijama učenja
  • Poticanje motivacije za studiranje
  • Savjetovanje studenata s ispitnom anksioznošću
  • Rad na usvajanju socijalnih vještina
  • Rad na usvajanju ili preoblikovanju strategija samoprezentacije
  • Pružanje psihološke podrške studentima koji se susreću s problemima prilagodbe
  • Općenito, rad na poboljšanju kvalitete prilagodbe na studentski i akademski život
  • Informiranje studenata o pomoći koju mogu dobiti u okviru Psihološkog savjetovališta za studente
  • Provođenje istraživanja o kvaliteti studentskog života i evaluacija rada Psihološkog savjetovališta za studente
  • Organiziranje tematskih radionica (vještine učenja, motivacija, suočavanje sa stresom)

 

Djelatnice:

Doc. dr. sc. Ana Kurtović, voditeljica Psihološkog savjetovališta za studente
III (završni) stupanj edukacije iz kognitivno-bihevioralnih terapija

Doc. dr. sc. Ana Babić Čikeš
Kognitivno-bihevioralna terapeutkinja s akreditacijom Europskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije (EABCT)

Sanja Diósy, mag.psych.
II stupanj edukacije iz kognitivno-bihevioralnih terapija

Maja Matković, mag.psych.
II stupanj edukacije iz kognitivno-bihevioralnih terapija

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave