Uprava Sveučilišta2023-12-19T13:10:41+01:00

REKTOR
prof. dr. sc. Vlado Guberac
REKTOR

prof. dr. sc. Vlado Guberac

e-mail: vlado.guberac@unios.hr
Ured: 1/1

URED REKTORA

Jelena Tokić, upr. pravnik

Voditelj ureda rektora

e-mail: jtokic@unios.hr
Ured: 1/1
Telefon: +385 31 22 41 02
Telefaks: +385 31 20 70 15

PROREKTORI
prof. dr. sc. Loretana Farkaš
PROREKTORICA ZA NASTAVU I STUDENTE

prof. dr. sc. Loretana Farkaš

e-mail: loretana.farkas@unios.hr
Ured: 4/1

URED PROREKTORA ZA NASTAVU I STUDENTE

Snježana Bravić, struč. spec. admin. publ.

Voditelj ureda za preddiplomske, diplomske i stručne studije

e-mail: sbravic@unios.hr
Ured: 5/1
Telefon: +385 31 22 41 20
Telefaks: +385 31 20 70 15

prof. dr. sc. Sonja Vila
PROREKTORICA ZA ZNANOST, TEHNOLOGIJE, PROJEKTE I MEĐUNARODNU SURADNJU

prof. dr. sc. Sonja Vila

e-mail: sonja.vila@unios.hr
Ured: 6/1

URED PROREKTORA ZA ZNANOST, TEHNOLOGIJE, PROJEKTE I MEĐUNARODNU SURADNJU


Ured: 5/1
Telefon: +385 31 22 41 10
Telefaks: +385 31 20 70 15

prof. dr. sc. Drago Šubarić
PROREKTOR ZA STRATEGIJU RAZVOJA I FINANCIJE

prof. dr. sc. Drago Šubarić

e-mail: drago.subaric@unios.hr
Ured: 9/1

URED PROREKTORA ZA STRATEGIJU RAZVOJA I FINANCIJE

Andrea Hanak

Voditelj ureda za opće i administrativne poslove

e-mail: andrea@unios.hr
Ured: 11/1
Telefon: +385 31 22 41 50
Telefaks: +385 31 20 70 15

Izv. prof. art. Robert Raponja
PROREKTOR ZA MEĐUINSTITUCIJSKU SURADNJU

Prof. dr. art. Robert Raponja

e-mail: robert.raponja@unios.hr
Ured: 10/1

URED PROREKTORA ZA MEĐUINSTITUCIJSKU SURADNJU

Kristina Kovačević

Voditelj ureda za stručno-administrativne poslove

e-mail: kkovacevic@unios.hr
Telefon: +385 31 224 106

prof. dr. sc. Damir Matanović
PROREKTOR ZA ORGANIZACIJU I LJUDSKE RESURSE

prof. dr. sc. Damir Matanović

E-mail: damir.matanovic@unios.hr
Ured: 8/1

GLAVNA TAJNICA
GLAVNA TAJNICA

Zdenka Barišić, mag. iur.

e-mail: zbarisic@unios.hr
Ured: 3/1

Telefon: +385 31 224 130
Telefaks: +385 31 224 175