Upisi2022-12-14T11:21:31+01:00

Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – O i RUSRH i 60/15 – OUSRH i 131/17.) upis na studij obavlja se na temelju javnog natječaja koji objavljuje Sveučilište najmanje šest mjeseci prije početka nastave. Natječaj za upis mora sadržavati: uvjete za upis, broj mjesta za upis, postupak, podatke o ispravama koje se podnose i rokove za prijavu na natječaj i upis.

Sveučilište utvrđuje postupak odabira pristupnika za upis na način koji jamči ravnopravnost svih pristupnika bez obzira na rasu, boju kože, spol, jezik, vjeru, političko ili drugo uvjerenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo, imovinu, rođenje, društveni položaj, invalidnost, seksualnu orijentaciju i dob. Sveučilište utvrđuje kriterije (uspjeh u prethodnom školovanju, vrsta završenog školovanja, uspjeh na klasifikacijskom ili drugom ispitu, posebna znanja, vještine ili sposobnosti i sl.) na temelju kojih se obavlja klasifikacija i odabir kandidata za upis.

Strani državljani upisuju se na studij pod jednakim uvjetima kao hrvatski državljani, ali se, sukladno odluci nadležnoga državnog tijela ili visokog učilišta, od njih može tražiti plaćanje dijela ili pune cijene studija. Stranim državljanima se upis može ograničiti ili uskratiti ako je riječ o studiju koji se odnosi na vojno ili policijsko obrazovanje ili drugi studij od interesa za nacionalnu sigurnost.

Upisi u akademsku godinu 2022./2023.
Diplomski sveučilišni studij

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i jedan dio njegovih sastavnica provodit ce prijave za upis u I. godinu diplomskih studija putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava diplomskih studija (NISpDS), a jedan dio samostalno.
Prijave za upis u I. godinu diplomskih studija putem NIDSpDS-a provode: Ekonomski fakultet, Građevinski i arhitektonski fakultet i Odjel za kemiju.
Prijave za upis u I. godinu diplomskih studija samostalno provode sljedeće sastavnice Sveučilišta u Osijeku: Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Filozofski fakultet, Medicinski fakultet, Odjel za biologiju, Odjel za fiziku, Odjel za matematiku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti, Pravni fakultet, Prehrambeno-tehnološki fakultet, Kineziološki fakultet i Akademija za umjetnost i kulturu, a sve upute i informacije dostupne su na njihovim mrežnim stranicama.

Tekst Natječaja

Preddiplomski sveučilišni, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni, i preddiplomski stručni studiji

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih, integriranih sveučilišnih te preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2022./2023. dostupan je na mrežnim stranicama Rektorskog zbora RH.
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljuje Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2022./2023. temeljem odluke Senata od 9. ožujka 2022. godine.

Tekst Natječaja

 

Upisi u akademsku godinu 2021./2022.
Diplomski sveučilišni studij

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i jedan dio njegovih sastavnica provodit ce prijave za upis u I. godinu diplomskih studija putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava diplomskih studija (NISpDS), a jedan dio samostalno.
Prijave za upis u I. godinu diplomskih studija putem NIDSpDS-a provode: Ekonomski fakultet, Građevinski i arhitektonski fakultet i Odjel za kemiju.
Prijave za upis u I. godinu diplomskih studija samostalno provode sljedeće sastavnice Sveučilišta u Osijeku: Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Filozofski fakultet, Medicinski fakultet, Odjel za biologiju, Odjel za fiziku, Odjel za matematiku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti, Pravni fakultet, Prehrambeno-tehnološki fakultet, Kineziološki fakultet i Akademija za umjetnost i kulturu, a sve upute i informacije dostupne su na njihovim mrežnim stranicama.

Tekst Natječaja

Preddiplomski sveučilišni, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni, i preddiplomski stručni studiji

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih, integriranih sveučilišnih te preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2021./2022. dostupan je na mrežnim stranicama Rektorskog zbora RH.
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljuje Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija u ak. god. 2021./2022. temeljem odluke Senata od 30. ožujka 2021. godine.

Tekst Natječaja

 

 

Upisi u akademsku godinu 2020./2021.
Diplomski sveučilišni studij

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i jedan dio njegovih sastavnica provodit ce prijave za upis u I. godinu diplomskih studija putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava diplomskih studija (NISpDS), a jedan dio samostalno.
Prijave za upis u I. godinu diplomskih studija putem NIDSpDS-a provode: Ekonomski fakultet, Građevinski i arhitektonski fakultet i Odjel za kemiju.
Prijave za upis u I. godinu diplomskih studija samostalno provode sljedeće sastavnice Sveučilišta u Osijeku: Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Filozofski fakultet, Medicinski fakultet, Odjel za biologiju, Odjel za fiziku, Odjel za kemiju, Odjel za matematiku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti, Pravni fakultet, Prehrambeno-tehnološki fakultet, Strojarski fakultet i Akademija za umjetnost i kulturu, a sve upute i informacije dostupne su na njihovim mrežnim stranicama.
Odlukom Senata u akademskoj godini 2020./2021. predviđeno je ukupno 2445 upisnih mjesta od kojih 1708 za redovite studente HR/EU, 681 upisno mjesto za izvanredne studente i 56 mjesta za studente – strane državljane.

Tekst Natječaja

Preddiplomski sveučilišni, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni, i preddiplomski stručni studiji

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih, integriranih sveučilišnih te preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2020./2021. dostupan je na mrežnim stranicama Rektorskog zbora RH.
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljuje Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija u ak. god. 2020./2021. temeljem odluke Senata od 31. ožujka 2020. godine.

Tekst Natječaja

 

 

Upisi u akademsku godinu 2019./2020.
Diplomski sveučilišni studiji

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i jedan dio njegovih sastavnica provodit će prijave za upis u I. godinu diplomskih studija putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava diplomskih studija (NISpDS), a jedan dio samostalno.
Prijave za upis u I. godinu diplomskih studija putem NIDSpDS-a provode: Ekonomski fakultet, Građevinski i arhitektonski fakultet i Odjel za kemiju.
Tekst Natječaja
Prijave za upis u I. godinu diplomskih studija samostalno provode sljedeće sastavnice Sveučilišta u Osijeku: Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Filozofski fakultet, Medicinski fakultet, Odjel za biologiju, Odjel za fiziku, Odjel za kemiju, Odjel za matematiku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti, Prehrambeno-tehnološki fakultet, Strojarski fakultet i Akademija za umjetnost i kulturu, a sve upute i informacije dostupne su na njihovim mrežnim stranicama.
Odlukom Senata u akademskoj godini 2019./2020. predviđeno je ukupno 2338 upisnih mjesta od kojih 1617 za redovite studente HR/EU, 692 upisno mjesto za izvanredne studente i 29 mjesta za studente – strane državljane.

Preddiplomski sveučilišni, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni, i preddiplomski stručni studiji

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih, integriranih sveučilišnih te preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2019./2020. bit će objavljen u prvom sljedećem broju biltena Jutarnjeg lista „Universitas“ i biltena Večernjeg lista „Hrvatska sveučilišta“, te dostupan na mrežnim stranicama Rektorskog zbora RH.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljuje Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija u ak. god. 2019./2020. temeljem odluke Senata od 26. ožujka 2019. godine.

Tekst Natječaja

 

Upisi u akademsku godinu 2018./2019.
Diplomski sveučilišni studiji

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i jedan dio njegovih sastavnica provodit će prijave za upis u I. godinu diplomskih studija putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava diplomskih studija (NISpDS), a jedan dio samostalno.
Prijave za upis u I. godinu diplomskih studija putem NIDSpDS-a provode: Akademija za umjetnost i kulturu, Ekonomski fakultet, Građevinski fakultet i Odjel za kemiju.

Natječaj za upis na diplomske sveučilišne studije

Prijave za upis u I. godinu diplomskih studija samostalno provode sljedeće sastavnice Sveučilišta u Osijeku: Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Filozofski fakultet, Medicinski fakultet, Odjel za biologiju, Odjel za fiziku, Odjel za kemiju, Odjel za matematiku, Poljoprivredni fakultet, Prehrambeno-tehnološki fakultet i Strojarski fakultet, a sve upute i informacije dostupne su na njihovim mrežnim stranicama.

Odlukom Senata u akademskoj godini 2018./2019. predviđeno je ukupno 2333 upisnih mjesta od kojih 1634 za redovite studente HR/EU, 689 upisno mjesto za izvanredne studente i 30 mjesta za studente – strane državljane.

Preddiplomski sveučilišni, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni, i preddiplomski stručni studiji

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih, integriranih sveučilišnih te preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2018./2019. bit će objavljen u dnevnim novinama (Večernji list u okviru biltena “Hrvatska sveučilišta” 19. ili 26. svibnja i u Jutarnjem listu u okviru biltena “Universitas” 28. svibnja, te dostupan na mrežnim stranicama Rektorskog zbora.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljuje Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija u ak. god. 2018./2019. temeljem odluke Senata od 4. travnja 2018. godine.

Tekst Natječaja

Izmjena dijela Natječaja

Upisani studenti u I. roku i preostala slobodna mjesta za upis u jesenski rok

Upisi u akademsku godinu 2017./2018.
Diplomski sveučilišni studiji

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i jedan dio njegovih sastavnica provodit će prijave za upis u I. godinu diplomskih studija putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava diplomskih studija (NISpDS), a jedan dio samostalno.
Prijave za upis u I. godinu diplomskih studija putem NIDSpDS-a provode: Ekonomski fakultet Građevinski fakultet, Odjel za kemiju, Odjel za kulturologiju i Umjetnička akademija.

Upute za prijavu putem NISpDS-a

Popis ponuđenih studija i uvjeti za upis

Prijave za upis u I. godinu diplomskih studija samostalno provode sljedeće sastavnice Sveučilišta u Osijeku: Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Filozofski fakultet, Medicinski fakultet, Odjel za biologiju, Odjel za fiziku, Odjel za kemiju, Odjel za matematiku, Poljoprivredni fakultet, Prehrambeno-tehnološki fakultet i Strojarski fakultet, a sve upute i informacije dostupne su na njihovim mrežnim stranicama.

Odlukom Senata u akademskoj godini 2017./2018. predviđeno je ukupno 2366 upisnih mjesta od kojih 1667 za redovite studente HR/EU, 671 upisno mjesto za izvanredne studente i 28 mjesta za studente.

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija

Ispravak natječaja za upis u I. godinu dislociranog diplomskog sveučilišnog studija Fizioterapija, Orahovica na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo

Preddiplomski sveučilišni, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni, i preddiplomski stručni studiji

Upis studenata u I. godinu preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te preddiplomskih stručnih studija u ak. godinu 2017./2018.

 

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih, integriranih sveučilišnih te preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2017./2018. će objaviti Rektorski zbor RH. Natječaj će biti objavljen u Jutarnjem listu u subotu, 13. svibnja 2017. godine. Isti će biti dostupan na mrežnoj stranici Rektorskog zbora i na stranici Sveučilišta. Prijave za upis na studijske programe vrše se putem mrežne stranice www.postani-student.hr. Na istim mrežnim stranicama nalaze se sve informacije u vezi s postupkom prijava za upis na sve studijske programe javnih visokih učilišta u RH u 2017./2018. akademsku godinu.

Upisne kvote

Odlukom Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku predviđeno je 3889 mjesta za upis u I. godinu studija na preddiplomske, integrirane sveučilišne studije te preddiplomske stručne studije u akademskoj godini 2017./2018., od kojih je 2944 mjesto za redovite studente RH/EU, 875 mjesta za izvanredne studente i 70 mjesta za studente strane državljane (izvan država članica EU-a).

Iznos participacije u troškovima studija za upis u I. godinu studija

Puni iznos participacije u troškovima studija za upis u 1. godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija i stručnih studija na sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku iznosi:

 • 5.500,00 kn za studije koji se izvode u znanstvenom području društvenih i humanističkih znanosti, odnosno u nastavnom području društvenih i humanističkih struka, te za studije matematike
 • 7.370,00 kn za studije koji se izvode u znanstvenom području tehničkih i biotehničkih znanosti, odnosno u nastavnom području tehničkih i biotehničkih struka te za studij fizike
 • 9.240,00 kn za studije koji se izvode u znanstvenom području biomedicinskih i zdravstvenih te prirodnih znanosti (osim matematike i fizike), odnosno u nastavnom području struka biomedicine i zdravstva i za umjetničke studije.

Redoviti studenti državljani RH i državljani država članica EU-a koji u akademskoj godini 2017./2018. prvi put upisuju prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog te stručnog studija ne plaćaju participaciju u troškovima studija. Navedena se participacija podmiruje u cijelosti iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Student koji je već koristio pravo redovitog studiranja uz subvenciju MZO-a na nekom od visokih učilišta u RH i u 2017./2018. ak. god. upisuje 1. godinu redovitog studija iste razine na nekoj od sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku obvezan je platiti puni iznos utvrđene participacije u troškovima studija. Pravo na redoviti studij uz subvenciju MZO-a na višim godinama student ostvaruje sukladno Ugovoru o sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. od 3. studenog 2015. (u daljnjem tekstu: Ugovor).

Student koji je u RH studirao u statusu izvanrednog studenta ima pravo upisati 1. godinu redovitog studija iste razine uz subvenciju MZO-a.

Studenti koji nisu državljani RH ili država članica EU-a, koji će studirati u statusu redovitih studenata, plaćaju participaciju u troškovima studija (školarinu) najviše tri puta veću od punog iznosa participacije ovisno o znanstvenom, odnosno umjetničkom području pripadajućeg studija.

Izvanredni studenti plaćaju puni iznos participacije u troškovima studija za odgovarajući studij.

Izvanredni studenti plaćaju 75.000,00 kn za preddiplomski sveučilišni studij Dentalna medicina.

Izvanredni studenti koji dolaze iz sustava alternativne skrbi (dječjih i odgojnih domova, udomiteljskih obitelji) mogu platiti najviše 50 % punog iznosa participacije utvrđene za studij u odgovarajućem znanstvenom odnosno umjetničkom području.

Temeljem Sporazuma o poticajnim mjerama za upis u ustanove visokog obrazovanja koji su sklopili Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i Rektorski zbor 27. ožujka 2007. godine, te Preporuke Rektorskog zbora RH o izravnom upisu na visoka učilišta u statusu redovitih studenata izvan odobrene upisne kvote, pod uvjetom da prijeđu bodovni prag i zadovolje eventualne dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti od 31. ožujka 2017. godine pravo upisa imaju:

 • HRVATSKI BRANITELJI IZ DOMOVINSKOG RATA
 • (HRVI) HRVATSKI RATNI VOJNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA
 • DJECA SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH ILI NESTALIH BRANITELJA I 100%-TNIH HRVATSKIH RATNIH VOJNIH INVALIDA (HRVI) IZ DOMOVINSKOG RATA I. SKUPINE
 • DJECA OSOBA POGINULIH, UMRLIH ILI NESTALIH POD OKOLNOSTIMA IZ ČLANKA 6., 7. I 8. ZAKONA O ZAŠTITI VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA,
 • DJECA CIVILNI INVALIDI RATA ČIJE JE OŠTEĆENJE ORGANIZMA NASTALO POD OKOLNOSTIMA IZ ČLANKA 8. ZAKONA O ZAŠTITI VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA,
 • DJECA MIRNODOPSKIH VOJNIH I CIVLINIH INVALIDA RATA PRVE SKUPINE SA 100%-TNIM OŠTEĆENJEM ORGANIZMA ČIJE JE OŠTEĆENJE ORGANIZMA NASTALO POD OKOLNOSTIMA IZ ČLANKA 6.,7. I 8. ZAKONA O ZAŠTITI VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA.

Pravo upisa u statusu redovitih studenata izvan odobrene upisne kvote, pod uvjetom da prijeđu bodovni prag i zadovolje eventualne dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti imaju kandidati sa 60%-tnim i većim tjelesnim oštećenjem (invaliditetom).

 

Upisi u akademsku godinu 2016./2017.

 

Diplomski sveučilišni studiji.
Preddiplomski sveučilišni, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni, i preddiplomski stručni studiji

Upis studenata u I. godinu preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te preddiplomskih stručnih studija u ak. godinu 2016./2017.

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih, integriranih sveučilišnih te preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2016./2017 objavit će Rektorski zbor RH u subotu, 14. svibnja, te će biti dostupan na mrežnoj stranici Rektorskog zbora. Prijave za upis na studijske programe vrše se putem mrežne stranice www.postani-student.hr. Na istim mrežnim stranicama nalaze se sve informacije u vezi s postupkom prijava za upis na sve studijske programe javnih visokih učilišta u RH u 2016./2017. ak. godinu.

Upisne kvote

Odlukom Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku predviđeno je 3684 mjesta za upis u I. godinu studija na preddiplomske, integrirane sveučilišne studije te preddiplomske stručne studije u akademskoj godini 2016./2017., od kojih je 2805 mjesto za redovite studente RH/EU, 812 mjesta za izvanredne studente i 67 mjesta za studente strane državljane (izvan država članica EU-a).

Iznos participacije u troškovima studija za upis u I. godinu studija

Puni iznos participacije u troškovima studija za upis u 1. godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija i stručnih studija na sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku iznosi:

 • 5.500,00 kn za studije koji se izvode u znanstvenom području društvenih i humanističkih znanosti, odnosno u nastavnom području društvenih i humanističkih struka, te za studije matematike
 • 7.370,00 kn za studije koji se izvode u znanstvenom području tehničkih i biotehničkih znanosti, odnosno u nastavnom području tehničkih i biotehničkih struka te za studij fizike
 • 9.240,00 kn za studije koji se izvode u znanstvenom području biomedicinskih i zdravstvenih te prirodnih znanosti (osim matematike i fizike), odnosno u nastavnom području struka biomedicine i zdravstva i za umjetničke studije.

Redoviti studenti državljani RH i državljani država članica EU-a koji u akademskoj godini 2015./2016. prvi put upisuju prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog te stručnog studija ne plaćaju participaciju u troškovima studija. Navedena se participacija podmiruje u cijelosti iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Studenti koji nisu državljani RH ili država članica EU-a, koji će studirati u statusu redovitih studenata, plaćaju participaciju u troškovima studija (školarinu) najviše tri puta veću od punog iznosa participacije ovisno o znanstvenom, odnosno umjetničkom području pripadajućeg studija.

Izvanredni studenti plaćaju puni iznos participacije u troškovima studija za odgovarajući studij.

 

Temeljem Sporazuma o poticajnim mjerama za upis u ustanove visokog obrazovanja koji su sklopili Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i Rektorski zbor 27. ožujka 2007. godine, te Preporuke Rektorskog zbora RH o izravnom upisu na visoka učilišta u statusu redovitih studenata izvan odobrene upisne kvote, pod uvjetom da prijeđu bodovni prag i zadovolje eventualne dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti od 11. svibnja 2016. godine pravo upisa imaju:

 • hrvatski branitelji iz Domovinskog rata
 • (HRVI) hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata
 • djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja i 100%-tnih hrvatskih ratnih vojnih invalida (HRVI) iz Domovinskog rata I. skupine
 • djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz članka 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,
 • djeca civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članka 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,
 • djeca mirnodopskih vojnih i civlinih invalida rata prve skupine sa 100%-tnim oštećenjem organizma čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članka 6.,7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

 

Pravo upisa u statusu redovitih studenata izvan odobrene upisne kvote, pod uvjetom da prijeđu bodovni prag i zadovolje eventualne dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti imaju kandidati sa 60%-tnim i većim tjelesnim oštećenjem (invaliditetom).

 

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave