ERASMUS+ Incoming Students2023-12-21T11:14:24+01:00
Erasmus+ KA1 - Incoming Exchange StudentsErasmus+ 2014 - 2020

Dear exchange students,

We are very pleased that you are considering your options to spend your exchange period at Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. The links on your right hand-side contain information for students who wish to realize their mobility at our University within the Erasmus program. However, the information may be also valuable for all other international students wishing to visit us through other exchange programs or as free-movers.

Our University is a medium-size one if compared to other European universities. Since adoption of Bologna principles, it has been developing into a modern European institution of higher education, and becoming a regional center of knowledge, research and excellence. All our efforts are directed towards the constant increase of teaching and studying quality. We also offer you a high student standard concerning accommodation, subsistence, learning facilities and other student services, and Osijek, being known as the city of students, is offering you a fleur of youth and action.

UNIOS International Relations Office staff will assist you with answering all questions that you may have, they will help you to settle in and to adjust to living and studying in Osijek more quickly.

You are welcome to contact us per phone or e-mail, and we will do our best to provide all information that you need and, if you decide to come to Osijek, we will try to make your exchange period a great experience!

IR Office staff

Program Erasmus+ 2014-2020 obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative Europske unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta.

Erasmus+ u razdoblju od 2014.-2020. zamjenjuje sedam prethpdnih programa: Program za cjeloživotno učenje (s njegovim potprogramima Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), Mladi na djelu, te pet programa međunarodne suradnje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i program suradnje s industrijaliziranim državama i teritorijima). Erasmus+ usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana kao i unaprjeđenju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta.

U okviru Ključne aktivnosti 1, Program omogućuje individualnu mobilnost studenata i osoblja u inozemstvo i pruža pojedincima iskustvo studiranja, rada i života u drugačijem akademskom, kulturnom i društvenom okruženju.

Preduvjet našeg Sveučilišta za sudjelovanje u programu Erasmus+ je prijava za dodjelu Erasmus+ sveučilišne povelje za visoko obrazovanje, kojom Sveučilište i sve njegove sastavnice prihvaćaju uvjete i odredbe Programa i preuzimaju obvezu provoditi aktivnosti u skladu s visokim standardima kvalitete.

Nakon prihvaćanja prijave za dodjelu Erasmus+ sveučilišne povelje za visoko obrazovanje, Europska komisija dodijelila je Sveučilištu u Osijeku Erasmus+ sveučilišnu povelju za razdoblje 2014.-2020. godine.

Detaljne obavijesti o Erasmus+ programu i otvorenim natječajima za ustanove iz Republike Hrvatske nalaze se na stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije.