Aktivnosti2020-02-19T13:13:54+01:00

savjetovaliste

Individualno savjetovanje
U individualnim razgovorima sa savjetovateljem možete postići osobni razvoj i zadovoljstvo životom, razviti vještine rješavanja problema i naučiti se nositi sa svim zahtjevima i izazovima koji su pred vama. Ulaskom u naše Savjetovalište naći ćete se u sigurnom okruženju te nećete morati brinuti o privatnosti, povjerljivosti, predrasudama i osudama. Svaki je problem rješiv, stoga napravite prvi korak i zajedno ćemo doći do rješenja.

Grupni tretmani
Grupni se tretmani organiziraju kada se javi više studenata koje dijele zajednički problem ili se organiziraju unaprijed ukoliko se zamijeti značajna zastupljenost određenog problema među studentima (npr. depresivnost, socijalna fobija, problemi učenja, itd.). Ponekad je lakše kad problem možemo podijeliti s drugima koji su u sličnoj situaciji i suočiti se njim ojačani snagom grupe.

Radionice za studente
Radionice za studente usmjerene su na razvoj osobnih potencijala, te se organiziraju nekoliko puta godišnje. Do sada su održane radionice namijenjene razvoju različitih vještina i osnaživanju studenata (primjerice asertivnost, samopouzdanje, socijalne vještine, vještine učenja, motivacija, organizacija vremena i sl.).

Edukacije za nastavno osoblje
Psihološko savjetovalište surađuje sa svim sastavnicama i uredima Sveučilišta s ciljem unaprjeđenja kompetencija nastavnog osoblja. Jedan primjer takve suradnje je edukacija o izjednačavanju mogućnosti studiranja studentima s invaliditetom (u sklopu Tempus projekt EduQuality), u suradnji s Uredom za studente s invaliditetom Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

Istraživanja
Psihološko savjetovalište provodi istraživanja u svrhu ispitivanja problema, potreba i interesa studenata, planiranja aktivnosti kao i evaluacije rada Savjetovališta. Ispitivanje na Sveučilištu J. J. Strossmayera pokazalo se da značajan broj studenata doživljava probleme koji mogu povećavati rizik od različitih poremećaja prilagodbe. Također, pokazalo se da je više od 50% studenata zainteresirano za individualno i grupno savjetovanje te edukativne radionice.