Izdavačka djelatnost Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku2022-12-14T09:42:14+01:00


PRETRAŽIVANJE IZDAVAČKE DJELATNOSTI
AUTOR/UREDNIK

[ ? ]

NASLOV PUBLIKACIJE

[ ? ]

TIP PUBLIKACIJE

[ ? ]

GODINA IZDAVANJA

[ ? ]

 

 
Na stranici se prikazuje 222 publikacija poredanih po naslovu.
Autori: Gordana Kralik; Gordana Kralik;
Naslov publikacije: 45 godina u osječkoj akademskoj zajednici
Tip publikacije: stručna monografija
Godina izdavanja: 2014
Autori: Darija Brajković; Darija Brajković;
Naslov publikacije: Algebra kroz primjere
Tip publikacije: priručnik
Godina izdavanja: 2018
Poveznica na publikaciju
Autori: Edita Borić; Vlasta Hus; Polana Jančić Hegediš;
Naslov publikacije: Ali se še spominiš tiste igre?/ Još se sjećate tih igara?
Tip publikacije: priručnik
Godina izdavanja: 2019
Autori: Mladen Bušić; Mirjana Bjeloš; Biljana Kuzmanović Elabjer; Damir Bosnar; Mladen Bušić; Mirjana Bjeloš; Biljana Kuzmanović Elabjer; Damir Bosnar;
Naslov publikacije: Ambliopija
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2016
Autori: Mladen Bušić; Mirjana Bjeloš; Biljana Kuzmanović Elabjer; Damir Bosnar; Mladen Bušić; Mirjana Bjeloš; Biljana Kuzmanović Elabjer; Damir Bosnar;
Naslov publikacije: Amblyopia (prijevod na engleski)
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2018
Autori: Krešimir Rotim; Krešimir Rotim;
Naslov publikacije: Anatomija
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2017
Autori: Dražen Pulanić; Aleksandar Včev; Dražen Pulanić; Aleksandar Včev;
Naslov publikacije: Anemija - jedna od najčešćih bolesti ili znakova bolesti u medicini
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2014
Autori: Gordana Brozović; Gordana Brozović;
Naslov publikacije: Anestezija i intenzivno liječenje trudnica
Tip publikacije: priručnik
Godina izdavanja: 2014
Autori: Mladen Bušić; Damir Bosnar; Biljana Kuzmanović Elabjer; Mladen Bušić; Damir Bosnar; Biljana Kuzmanović Elabjer;
Naslov publikacije: Atlas bolesti stražnjeg segmenta oka - FAG, OCT i fotografije
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2014
Autori: Mladen Bušić; Dean Šarić; Mirjana Bjeloš; Biljana Kuzmanović Elabjer; Damir Bosnar; Senad Ramić; Mladen Bušić; Dean Šarić; Mirjana Bjeloš; Biljana Kuzmanović Elabjer; Damir Bosnar; Senad Ramić;
Naslov publikacije: Atlas rožnice
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2017
Autori: Biljana Kuzmanović Elabjer; Mladen Bušić; Damir Bosnar; Biljana Kuzmanović Elabjer; Mladen Bušić; Damir Bosnar;
Naslov publikacije: Atlas ultrazvučne biomikroskopije Ultrazvučni prikaz patoloških stanja prednjeg segmenta oka
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2015
Autori: Ivana Bojanić Barković; Mira Lulić; Ivana Bojanić Barković; Mira Lulić;
Naslov publikacije: Contemporary Legal and Economic Issues V
Tip publikacije: stručna knjiga
Godina izdavanja: 2015
Autori: Anamarija Štefić; Anamarija Štefić;
Naslov publikacije: Deutsch im Bauwesen
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2015
Autori: Vladimir Karabalić; Vladimir Karabalić;
Naslov publikacije: Deutsche Fachsprachen. Ein Lehrbuch
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2018
Autori: Siniša Maslovar; Silva Butković Soldo; Siniša Maslovar; Silva Butković Soldo;
Naslov publikacije: Dijagnostika i rehabilitacija benignog pozicijskog paroksizmalnog vertiga
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2017
Autori: Emina Berbić Kolar; Marko Gligorić; Marta Zečević; Emina Berbić Kolar; Marko Gligorić; Marta Zečević;
Naslov publikacije: Disleksija i disgrafija-određenja, pristupi i smjernice
Tip publikacije: priručnik
Godina izdavanja: 2018
Autori: Matija Domaćinović; Mislav Đidara; Dragan Solić; Marcela Šperanda;
Naslov publikacije: Dobra proizvođačka praksa u animalnoj proizvodnji
Tip publikacije: priručnik
Godina izdavanja: 2019
Autori: Ozana Katarina Tot; Slavica Kvolik;
Naslov publikacije: Doniranje organa
Tip publikacije: priručnik
Godina izdavanja: 2019
Autori: Livija Kroflin;
Naslov publikacije: Duša u stvari. Osnove lutkarske tehnike i njihova primjena
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2018
Autori: Vladimir Vukadinović; Irena Jug; Boris Đurđević; Vladimir Vukadinović; Irena Jug; Boris Đurđević;
Naslov publikacije: Ekofiziologija bilja
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2014
Autori: Ivan Miloloža; Damir Šebo;
Naslov publikacije: Ekonomika u zdravstvu
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2019
Autori: Marinko Barukčić; Igor Provči; Zoran Baus; Marinko Stojkov; Marinko Barukčić; Igor Provči; Zoran Baus; Marinko Stojkov;
Naslov publikacije: Električni sklopni aparati
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2014
Autori: Davor Vinko; Goran Horvat; Damir Rukavina; Davor Vinko; Goran Horvat; Damir Rukavina;
Naslov publikacije: Elektronika 1, Priručnik za laboratorijske vježbe
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2014
Autori: Milan Kljajin; Željko Ivandić; Mirko Karakašić; Milan Kljajin; Željko Ivandić; Mirko Karakašić;
Naslov publikacije: Elementi strojeva-zbirka projektno-konstrukcijskih zadataka
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2018
Autori: Marinko Stojkov; Damir Šljivac; Danijel Topić; Kruno Trupinić; Tomislav Alinjak; Stevče Arsoski; Zvonimir Klaić; Dražan Kozak; Marinko Stojkov; Damir Šljivac; Danijel Topić; Kruno Trupinić; Tomislav Alinjak; Stevče Arsoski; Zvonimir Klaić; Dražan Kozak;
Naslov publikacije: Energetski učinkovita rasvjeta
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2015
Autori: Lidija Obad; Antonija Šarić; Lidija Obad; Antonija Šarić;
Naslov publikacije: English for Students of Food Technology I
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2017
Autori: Lidija Obad; Antonija Šarić;
Naslov publikacije: English for Students of Food Technology I (dotisak)
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2019
Autori: Lidija Obad; Antonija Šarić; Lidija Obad; Antonija Šarić;
Naslov publikacije: English in Food Technology for Graduate Students
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2014
Autori: Lidija Obad; Antonija Šarić; Lidija Obad; Antonija Šarić;
Naslov publikacije: English in Food Technology for Graduate Students
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2017
Autori: Lidija Obad; Lidija Obad;
Naslov publikacije: English in Food Technology II
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2017
Autori: Gabrijela Buljan; Dubravka Vidaković Erdeljić; Barbara Kružić;
Naslov publikacije: English Morphosyntax. On Adjectives, Adverbs and Prepositions
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2018
Autori: Silvio Bašić; Silva Butković Soldo; Silvio Bašić; Silva Butković Soldo;
Naslov publikacije: Epilepsija i drugi poremećaji svijesti-klasifikacija, dijagnostika i liječenje
Tip publikacije: priručnik
Godina izdavanja: 2015
Autori: Sanda Majurec; Konstantin Krasnitsky; Sanda Majurec; Konstantin Krasnitsky;
Naslov publikacije: Etude
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2016
Autori: Nives Mazur Kumrić; Nives Mazur Kumrić;
Naslov publikacije: Europski sustav zaštite prava manjina (uz poseban osvrt na Vijeće Europe i Organizacije za sigurnost i suradnju u Europi)
Tip publikacije: znanstvena knjiga
Godina izdavanja: 2016
Autori: Josip Planinić; Josip Planinić;
Naslov publikacije: Filozofski i znanstveni pristup Bogu
Tip publikacije: stručna knjiga
Godina izdavanja: 2014
Autori: Marija Ivezić; Marija Ivezić;
Naslov publikacije: Fitonematologija
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2014
Autori: Domagoj Tomas; Domagoj Tomas;
Naslov publikacije: Five Lines – Roman Diary of the Priest Ivan Tomas 1943-1944
Tip publikacije: znanstvena knjiga
Godina izdavanja: 2014
Autori: Josip Ledinšćak; Željko Popović; Irella Bogut; Zvonimir Užarević; Josip Ledinšćak; Željko Popović; Irella Bogut; Zvonimir Užarević;
Naslov publikacije: Fotografiranje kao postupak u nastavi
Tip publikacije: priručnik
Godina izdavanja: 2016
Autori: Aleksandar Erceg; Aleksandar Erceg;
Naslov publikacije: Franchising in Eastern Europe - Yesterday, Today and Tomorrow
Tip publikacije: znanstvena knjiga
Godina izdavanja: 2018
Autori: Aleksandar Erceg; Aleksandar Erceg;
Naslov publikacije: Franšiza
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2017
Autori: Jasenka Ćosić; Karolina Vrandečić; Jasenka Ćosić; Karolina Vrandečić;
Naslov publikacije: Fungicidi u zaštiti bilja i rezidue
Tip publikacije: priručnik
Godina izdavanja: 2014
Poveznica na publikaciju
Autori: Rudolf Scitovski; Kristian Sabo; Danijel Grahovac; Rudolf Scitovski; Kristian Sabo; Danijel Grahovac;
Naslov publikacije: Globalna optimizacija
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2017
Poveznica na publikaciju
Autori: Mira Perić; Mira Perić;
Naslov publikacije: Glumačko sazrijevanje
Tip publikacije: stručna knjiga
Godina izdavanja: 2018
Autori: Zdenko Lončarić; Nada Parađiković; Brigita Popović; Ružica Lončarić; Jozo Kanisek; Zdenko Lončarić; Nada Parađiković; Brigita Popović; Ružica Lončarić; Jozo Kanisek;
Naslov publikacije: Gnojidba povrća, organska gnojiva i kompostiranje
Tip publikacije: priručnik
Godina izdavanja: 2015
Poveznica na publikaciju
Autori: Darko Kiš; Sanja Kalambura; Darko Kiš; Sanja Kalambura;
Naslov publikacije: Gospodarenje otpadom 1
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2018
Autori: Sanja Kalambura; Sunčica Guberac; Darko Kiš; Sanja Kalambura; Sunčica Guberac; Darko Kiš;
Naslov publikacije: Gospodarenje otpadom II
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2018
Autori: Darko Kiš; Zlatko Milanović; Sanja Kalambura;
Naslov publikacije: Gospodarenje otpadom III - izbjegavanje, prevencija i edukacija
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2018
Autori: Darko Kiš; Zlatko Milanović; Sanja Kalambura;
Naslov publikacije: Gospodarenje otpadom III – izbjegavanje, prevencija i edukacija
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2018
Autori: Rudolf Scitovski; Martina Briš Alić; Rudolf Scitovski; Martina Briš Alić;
Naslov publikacije: Grupiranje podataka
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2016
Poveznica na publikaciju
Autori: Renata Baličević; Marija Ravlić; Renata Baličević; Marija Ravlić;
Naslov publikacije: Herbicidi u zaštiti bilja
Tip publikacije: priručnik
Godina izdavanja: 2014
Poveznica na publikaciju
Autori: Đurđica Ačkar; Drago Šubarić; Jurislav Babić; Antun Jozinović;
Naslov publikacije: Higijena i sanitacija u prehrambenoj industriji
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2019
Autori: Ljerka Sedlan Koenig; Ljerka Sedlan Koenig;
Naslov publikacije: Hold the line – Business telephoning in practice
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2014
Autori: Lucija Ljubić; Lucija Ljubić;
Naslov publikacije: Hrvatske glumice u hrvatskom kazalištu - kazališne i društvene uloge
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2014
Autori: Ljiljana Majnarić; Aleksandar Včev; Ljiljana Majnarić; Aleksandar Včev;
Naslov publikacije: Imunosne osnove bolesti crijeva
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2018
Autori: Damir Filko; Tomislav Keser; Dražen Slišković;
Naslov publikacije: Industrijska automatizacija – Priručnik za laboratorijske vježbe
Tip publikacije: priručnik
Godina izdavanja: 2019
Autori: Ivan Štefanić; Ivan Štefanić;
Naslov publikacije: Inovativno poduzetništvo
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2015
Autori: Emilija Raspudić; Mirjana Brmež; Ivana Majić; Ankica Sarajlić; Emilija Raspudić; Mirjana Brmež; Ivana Majić; Ankica Sarajlić;
Naslov publikacije: Insekticidi u zaštiti bilja
Tip publikacije: priručnik
Godina izdavanja: 2014
Autori: Robert Zimmer; Silvio Košutić; Igor Kovačev; Domagoj Zimmer; Robert Zimmer; Silvio Košutić; Igor Kovačev; Domagoj Zimmer;
Naslov publikacije: Integralna tehnika obrade tla i sjetve
Tip publikacije: priručnik
Godina izdavanja: 2014
Poveznica na publikaciju
Autori: Davorin Penava; Filip Anić; Ivica Guljaš; Lars Abrahamczyk;
Naslov publikacije: International Elective Master of Science Course Nonlinear Analysis of Structures: Reinforced Concrete Frames with Masonry Infill Walls
Tip publikacije: zbornik radova
Godina izdavanja: 2018
Autori: Milan Kljajin; Milan Opalić; Milan Kljajin; Milan Opalić;
Naslov publikacije: Inženjerska grafika, 2. popravljeno i dopunjeno izdanje
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2015
Autori: Mate Vujčić; Mate Vujčić;
Naslov publikacije: Inženjerska mehanika
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2015
Autori: Mensur Mulabdić; Mensur Mulabdić;
Naslov publikacije: Ispitivanje tla u geotehničkom laboratoriju
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2018
Autori: Jasna Horvat; Josipa Mijoč;
Naslov publikacije: Istraživački SPaSS
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2019
Autori: Rajko Fureš; Rajko Fureš;
Naslov publikacije: Ivan Krstitelj Lalangue, „otac“ medicinske stručne književnosti na hrvatskom jeziku i hrvatskog primaljstva
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2015
Autori: Tena Velki; Krešimir Šolić;
Naslov publikacije: Izazovi digitalnog svijeta
Tip publikacije: priručnik
Godina izdavanja: 2019
Autori: Irena Bralić; Suradnici; Irena Bralić; Suradnici;
Naslov publikacije: Izazovi tranzicijske medicine
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2018
Autori: Dinko Puntarić; Darko Ropac; Anamarija Jurčev Savičević; Dinko Puntarić; Darko Ropac; Anamarija Jurčev Savičević;
Naslov publikacije: Javno zdravstvo
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2014
Autori: Zlatko Kramarić; Zlatko Kramarić;
Naslov publikacije: Jugoslavenstvo: identitet vs. trauma
Tip publikacije: znanstvena knjiga
Godina izdavanja: 2014
Autori: Dražen Rastovski; Nada Grčić-Zubčević; Ivan Szabo; Dražen Rastovski; Nada Grčić-Zubčević; Ivan Szabo;
Naslov publikacije: Kako plivati
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2015
Autori: Zdenko Lončarić; Domagoj Rastija; Krunoslav Karalić; Brigita Popović; Ružica Lončarić; Vladimir Ivezić; Zdenko Lončarić; Domagoj Rastija; Krunoslav Karalić; Brigita Popović; Ružica Lončarić; Vladimir Ivezić;
Naslov publikacije: Kalcizacija tala u pograničnome području
Tip publikacije: priručnik
Godina izdavanja: 2015
Poveznica na publikaciju
Autori: Željka Flegar; Željka Flegar;
Naslov publikacije: Kazališna improvizacija, jezik i komunikacija
Tip publikacije: priručnik
Godina izdavanja: 2016
Autori: Dragan Kovačević; Dragan Kovačević;
Naslov publikacije: Kemija i tehnologija šunki i pršuta
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2017
Autori: Franjo Matejiček; Franjo Matejiček;
Naslov publikacije: Kinematika sa zbirkom zadataka (četvrto dopunjeno i popravljeno izdanje)
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2014
Poveznica na publikaciju
Autori: Franjo Matejiček; Franjo Matejiček;
Naslov publikacije: Kinetika sa zbirkom zadataka (treće dopunjeno i popravljeno izdanje)
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2014
Poveznica na publikaciju
Autori: Pavo Filaković;
Naslov publikacije: Klasifikacija i dijagnostika psihičkih poremećaja
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2019
Autori: Rudolf Scitovski; Kristian Sabo;
Naslov publikacije: Klaster analiza i prepoznavanje geometrijskih objekata
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2019
Autori: Eduard Vrdoljak; Ingrid Belac-Lovasić; Zvonko Kusić; Damir Gugić; Antonio Juretić; Eduard Vrdoljak; Ingrid Belac-Lovasić; Zvonko Kusić; Damir Gugić; Antonio Juretić;
Naslov publikacije: Klinička onkologija
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2018
Autori: Marijana Hadzima-Nyarko; Naida Ademović; Mario Jeleč;
Naslov publikacije: Konstrukcijska pojačanja zidanih zgrada – metode i primjeri
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2019
Autori: Danijel Jug; Irena Jug; Boris Đurđević; Vesna Vukadinović; Bojan Stipešević; Bojana Brozović; Danijel Jug; Irena Jug; Boris Đurđević; Vesna Vukadinović; Bojan Stipešević; Bojana Brozović;
Naslov publikacije: Konzervacijska obrada tla kao mjera ublažavanja klimatskih promjena
Tip publikacije: priručnik
Godina izdavanja: 2017
Autori: Dunja Degmečić; Dunja Degmečić;
Naslov publikacije: Kreativni um
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2016
Autori: Snježana Dubovicki; Snježana Dubovicki;
Naslov publikacije: Kreativnost u sveučilišnoj nastavi
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2015
Autori: Helena Sablić Tomić; Helena Sablić Tomić;
Naslov publikacije: Kroćenje intimnog nemira: ja, žena, prostor / Taming of restlessness: I, woman, space
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2017
Autori: Josip Jagodar; Emina Berbić Kolar;
Naslov publikacije: Kultura pamćenja Slavonskoga Kobaša u povijesno-jezičnom kontekstu
Tip publikacije: znanstvena monografija
Godina izdavanja: 2019
Autori: Anđelka Peko; Vesnica Mlinarević; Emerik Munjiza; Mirko Lukaš; Rahaela Varga; Anđelka Peko; Vesnica Mlinarević; Emerik Munjiza; Mirko Lukaš; Rahaela Varga;
Naslov publikacije: Kulturom nastave (p)o učeniku
Tip publikacije: stručna monografija
Godina izdavanja: 2014
Autori: Vesna Svalina; Vesna Svalina;
Naslov publikacije: Kurikulum nastave glazbene kulture i kompetencije učitelja za poučavanje glazbe
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2015
Poveznica na publikaciju
Autori: Živko Kondić; Leon Maglić; Duško Pavletić; Ivan Samardžić;
Naslov publikacije: Kvaliteta 1
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2015
Autori: Živko Kondić; Leon Maglić; Duško Pavletić; Ivan Samardžić;
Naslov publikacije: Kvaliteta 2
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2015
Autori: Živko Kondić; Leon Maglić; Duško Pavletić; Ivan Samardžić;
Naslov publikacije: Kvaliteta 3
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2015
Autori: Emina Berbić Kolar; Tanja Đurić; Monika Grozdanović; Josip Jagodar; Antun Javor; Ivana Mihić; Katarina Sudarević; Emina Berbić Kolar; Tanja Đurić; Monika Grozdanović; Josip Jagodar; Antun Javor; Ivana Mihić; Katarina Sudarević;
Naslov publikacije: Leksikon slavonske narodne medicine Brodskog posavlja
Tip publikacije: znanstvena knjiga
Godina izdavanja: 2017
Autori: Marko Šošić;
Naslov publikacije: Likovna kultura i likovne tehnike
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2018
Autori: Ivana Kuzmanović; Kristian Sabo; Ivana Kuzmanović; Kristian Sabo;
Naslov publikacije: Linearno programiranje
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2016
Poveznica na publikaciju
Autori: Zvonko Pažin; Zvonko Pažin;
Naslov publikacije: Liturgijska sakramentologija
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2018
Autori: Đula Borozan;
Naslov publikacije: Makroekonomija“ (4. izmijenjeno izdanje)
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2019
Autori: Ibrahim Aganović; Krešimir Veselić; Ibrahim Aganović; Krešimir Veselić;
Naslov publikacije: Matematičke metode i modeli
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2014
Poveznica na publikaciju
Autori: Antoaneta Klobučar; Antoaneta Klobučar;
Naslov publikacije: Matematičke metode u financijama
Tip publikacije: priručnik
Godina izdavanja: 2018
Autori: Dragan Jukić; Rudolf Scitovski; Dragan Jukić; Rudolf Scitovski;
Naslov publikacije: Matematika I (popravljeno izdanje)
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2017
Poveznica na publikaciju
Autori: Damir Markulak; Damir Markulak;
Naslov publikacije: Me(n)talne konstrukcije
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2018
Autori: Elizabeta Topić; Dragan Primorac; Stipan Janković; Elizabeta Topić; Dragan Primorac; Stipan Janković;
Naslov publikacije: Medicinska biokemija i laboratorijska medicina u kliničkoj praksi
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2017
Autori: Smilja Kalenić; Şuradnici; Smilja Kalenić; Şuradnici;
Naslov publikacije: Medicinska mikrobiologija - drugo izmijenjeno izdanje, udžbenik za studente medicine
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2019
Autori: Pavo Filaković; Pavo Filaković;
Naslov publikacije: Medicinski fakultet Osijek 1998.-2018.
Tip publikacije: stručna monografija
Godina izdavanja: 2018
Autori: Dunja Degmečić; Dunja Degmečić;
Naslov publikacije: Mentalno zdravlje žena
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2014
Autori: Rudolf Scitovski; Ninoslav Truhar; Zoran Tomljanović; Rudolf Scitovski; Ninoslav Truhar; Zoran Tomljanović;
Naslov publikacije: Metode optimizacije
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2014
Poveznica na publikaciju
Autori: Edita Borić; Ivana Borić Letica;
Naslov publikacije: Metodički pristupi nastavi
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2019
Autori: Pero Mijić; Tina Bobić; Goran Vučković; Pero Mijić; Tina Bobić; Goran Vučković;
Naslov publikacije: Mikroklima u objektima za krave u proizvodnji mlijeka
Tip publikacije: priručnik
Godina izdavanja: 2018
Autori: Zdenko Lončarić; Krunoslav Karalić; Zdenko Lončarić; Krunoslav Karalić;
Naslov publikacije: Mineralna gnojiva i gnojidba ratarskih usjeva
Tip publikacije: priručnik
Godina izdavanja: 2015
Poveznica na publikaciju
Autori: Miroslav Kopjar; Rajko Fureš; Siniša Šijanović;
Naslov publikacije: Minimalno invazivna ginekološka kirurgija
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2019
Autori: Ivana Stanić; Edita Borić; Ivana Stanić; Edita Borić;
Naslov publikacije: Mjerila ocjenjivanja u razrednoj nastavi
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2015
Autori: Mirko Karakašić; Milan Kljajin; Željko Ivandić; Hrvoje Glavaš;
Naslov publikacije: Modeliranje podruprijeto računalom
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2018
Autori: Mirko Karakašić; Milan Kljajin; Željko Ivandić; Hrvoje Glavaš;
Naslov publikacije: Modeliranje poduprijeto računalom
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2018
Autori: Branko Matić; Branko Matić;
Naslov publikacije: Monetarna ekonomija, 2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2015
Autori: Zvonimir Marić; Zvonimir Marić;
Naslov publikacije: Mostovi 1
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2015
Autori: Višnja Križanović; Krešimir Grgić; Dražen Tomić; Drago Žagar; Višnja Križanović; Krešimir Grgić; Dražen Tomić; Drago Žagar;
Naslov publikacije: Mreže računala-Laboratorijske mreže
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2018
Autori: Siniša Maslovara; Silva Butković Soldo;
Naslov publikacije: Najčešći vestibularni poremećaji
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2019
Autori: Šime Ungar;
Naslov publikacije: Ne baš tako kratak uvod u TeX s naglaskom na pdfLaTeX i osvrtom na XeLaTeX
Tip publikacije: priručnik
Godina izdavanja: 2018
Autori: Šime Ungar;
Naslov publikacije: Ne baš tako kratak uvod u TeX s naglaskom na pdfLaTeX i osvrtom na XeLaTeX
Tip publikacije: priručnik
Godina izdavanja: 2019
Poveznica na publikaciju
Autori: Drago Šubarić; Drago Šubarić;
Naslov publikacije: Neke mogućnosti iskorištenja nusproizvoda prehrambene industrije
Tip publikacije: stručna monografija
Godina izdavanja: 2017
Autori: Drago Šubarić; Jurislav Babić;
Naslov publikacije: Neke mogućnosti iskorištenja nusproizvoda prehrambene industrije – Knjiga 2
Tip publikacije: stručna monografija
Godina izdavanja: 2019
Autori: Goran Krstačić; Silva Butković Soldo; Goran Krstačić; Silva Butković Soldo;
Naslov publikacije: Neurokardiologija
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2018
Autori: Krešimir Rotim; Tomislav Sajko; Krešimir Rotim; Tomislav Sajko;
Naslov publikacije: Neurokirurgija za studente
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2019
Autori: Silva Butković Soldo; Marina Titlić; Silva Butković Soldo; Marina Titlić;
Naslov publikacije: Neurologija
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2018
Autori: Silva Butković Soldo; Dražen Kušan; Silva Butković Soldo; Dražen Kušan;
Naslov publikacije: Neurologija u Osijeku
Tip publikacije: stručna monografija
Godina izdavanja: 2015
Autori: Silva Butković Soldo; Romana Perković; Krunoslav Buljan;
Naslov publikacije: Neurološke posljedice alkoholizma
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2020
Autori: Marija Heffer; Marija Heffer;
Naslov publikacije: Neuroznanost (prijevod originala djela „Neuroscience“)
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2016
Autori: Dražen Barković; Ivana Barković Bojanić; Dražen Barković; Ivana Barković Bojanić;
Naslov publikacije: Nobelova nagrada za ekonomiju, 4. izmijenjeno i dopunjeno izdanje
Tip publikacije: stručna monografija
Godina izdavanja: 2015
Autori: Zlatko Kramarić; Zlatko Kramarić;
Naslov publikacije: Nostalgija (mala povijest zaborava)
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2016
Autori: Rudolf Scitovski; Rudolf Scitovski;
Naslov publikacije: Numerička matematika, izmijenjeno i dopunjeno izdanje
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2015
Poveznica na publikaciju
Autori: Aleksandar Včev; Neel Burton; Aleksandar Včev; Neel Burton;
Naslov publikacije: Objektivno strukturirano kliničko ispitivanje“ 1. hrvatsko izdanje temeljeno na 4. engleskom izdanju knjige OSCE
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2015
Autori: Branko Grizelj; Branko Grizelj;
Naslov publikacije: Oblikovanje metala deformiranjem - Umformtechnik - Metal Forming
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2017
Autori: Damir Šljivac; Danijel Topić; Damir Šljivac; Danijel Topić;
Naslov publikacije: Obnovljivi izvori električne energije
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2018
Autori: Danijel Jug; Márta Birkás; Ivica Kisić; Danijel Jug; Márta Birkás; Ivica Kisić;
Naslov publikacije: Obrada tla u agroekološkim okvirima
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2015
Autori: Tomislav Vinković; Monika Tkalec Kojić; Boris Ravnjak; Zdenko Lončarić; Brigita Popović; Vladimir Ivezić; Miro Stošić; Suzana Kristek; Jurica Jović;
Naslov publikacije: Okolišno prihvatljiva proizvodnja povrća
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2018
Autori: Renata Baličević; Mirjana Brmež; Jasenka Ćosić; Emilija Raspudić; Jelena Ilić; Anita Liška; Ivana Majić; Ankica Sarajlić; Pavo Lucić; Marija Ravlić; Josipa Puškarić;
Naslov publikacije: Okolišno prihvatljiva zaštita bilja
Tip publikacije: priručnik
Godina izdavanja: 2019
Autori: Ivanka Netinger; Martina Vračević; Zoran Bačkalić; Ivanka Netinger; Martina Vračević; Zoran Bačkalić;
Naslov publikacije: Opeka-od sirovine do gotovog proizvoda
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2014
Autori: Andrijana Rebekić; Andrijana Rebekić;
Naslov publikacije: Opisna statistika
Tip publikacije: priručnik
Godina izdavanja: 2017
Poveznica na publikaciju
Autori: Damir Matoković; Marko Pećina; Miroslav Hašpl; Damir Matoković; Marko Pećina; Miroslav Hašpl;
Naslov publikacije: Ortopedska propedeutika
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2019
Autori: Ninoslav Slavek; Ninoslav Slavek;
Naslov publikacije: Osiguranje kvalitete programske podrške
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2015
Autori: Emmanuel Karlo Nyarko; Ratko Grbić; Dražen Slišković; Robert Cupec; Emmanuel Karlo Nyarko; Ratko Grbić; Dražen Slišković; Robert Cupec;
Naslov publikacije: Osnove automatskog upravljana - priručnik za laboratorijske vježbe
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2014
Autori: Nada Parađiković; Monika Tkalec; Svjetlana Zeljković; Jasna Kraljičak; Tomislav Vinković; Nada Parađiković; Monika Tkalec; Svjetlana Zeljković; Jasna Kraljičak; Tomislav Vinković;
Naslov publikacije: Osnove florikulture
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2018
Autori: Aleksandar Včev; Štefica Mikšić;
Naslov publikacije: Osnove modela, teorije i prakse zdravstvene njege (prijevod knjige: Fundamentals of nursing models, theories and practice, autori: Hugh P. McKenn, Majda Pajnkihar i Fiona A. Murphy)
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2019
Autori: Domagoj Sajter; Domagoj Sajter;
Naslov publikacije: Osnove upravljanja rizicima u financijskim institucijama
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2017
Autori: Emerik Munjiza; Anđelka Peko; Snježana Dubovicki; Emerik Munjiza; Anđelka Peko; Snježana Dubovicki;
Naslov publikacije: Paradoks (pre)opterećenosti učenika osnovne škole
Tip publikacije: stručna monografija
Godina izdavanja: 2015
Autori: Antoaneta Radočaj Jerković; Antoaneta Radočaj Jerković;
Naslov publikacije: Pjevanje u nastavi glazbe
Tip publikacije: znanstvena knjiga
Godina izdavanja: 2017
Autori: Zdenko Lončarić; Domagoj Rastija; Renata Baličević; Krunoslav Karalić; Brigita Popović; Vladimir Ivezić; Zdenko Lončarić; Domagoj Rastija; Renata Baličević; Krunoslav Karalić; Brigita Popović; Vladimir Ivezić;
Naslov publikacije: Plodnost i opterećenost tala u pograničnome području
Tip publikacije: priručnik
Godina izdavanja: 2014
Poveznica na publikaciju
Autori: Zdenko Lončarić; Suzana Kristek; Vladimir Ivezić; Brigita Popović; Jurica Jović; Sanda Rašić;
Naslov publikacije: Plodnost tala i gospodarenje organskim gnojivima
Tip publikacije: priručnik
Godina izdavanja: 2019
Autori: Željko Pavić; Željko Pavić;
Naslov publikacije: Postmoderno društvo i nevidljiva religioznost
Tip publikacije: znanstvena knjiga
Godina izdavanja: 2016
Autori: Marijana Hadzima Nyarko; Dijana Nikić; Dragan Morić; Marijana Hadzima Nyarko; Dijana Nikić; Dragan Morić;
Naslov publikacije: Potresno inženjerstvo - procjena oštetljivosti zgrada
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2017
Autori: Franka Miriam Brückler; Franka Miriam Brückler;
Naslov publikacije: Povijest matematike 1, izmijenjeno i dopunjeno izdanje
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2014
Poveznica na publikaciju
Autori: Mladen Bušić; Mirjana Bjeloš; Daliborka Miletić;
Naslov publikacije: Praeludium ophthalmologicum
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2020
Autori: Tanja Žuna Pfeiffer; Ljiljana Krstin; Ivna Štolfa; Tomislava Lovaković; Vera Tikas; Hrvoje Lepeduš; Tanja Žuna Pfeiffer; Ljiljana Krstin; Ivna Štolfa; Tomislava Lovaković; Vera Tikas; Hrvoje Lepeduš;
Naslov publikacije: Praktikum iz anatomije biljaka
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2014
Autori: Boris Đurđević; Boris Đurđević;
Naslov publikacije: Praktikum iz ishrane bilja
Tip publikacije: priručnik
Godina izdavanja: 2014
Poveznica na publikaciju
Autori: Ljubica Kordić; Ljubica Kordić;
Naslov publikacije: Pravna lingvistika - sinergija jezika i prava
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2015
Autori: Slavko Šimundić; Siniša Franjić; Slavko Šimundić; Siniša Franjić;
Naslov publikacije: Pravna regulativa u elektrotehnici i računarstvu
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2014
Autori: Mirela Župan;
Naslov publikacije: Prekogranično kretanje djeteta u Europskoj uniji
Tip publikacije: stručna monografija
Godina izdavanja: 2019
Autori: Tunjica Petrašević; Tunjica Petrašević;
Naslov publikacije: Prethodni postupak pred Sudom EU
Tip publikacije: stručna knjiga
Godina izdavanja: 2014
Autori: Ivan Trojan;
Naslov publikacije: Prijelom. Studija o hrvatskoj dramskoj moderni
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2019
Autori: Katica Šimunović; Sara Havrlišan;
Naslov publikacije: Primjena linearnog programiranja u strojarstvu
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2018
Autori: Jasna Šulentić Begić; Jasna Šulentić Begić;
Naslov publikacije: Primjena otvorenog modela nastave glazbe u prva četiri razreda osnovne škole
Tip publikacije: priručnik
Godina izdavanja: 2015
Autori: Krešimir Burazin; Ivana Kuzmanović; Ivan Soldo; Jelena Jankov; Krešimir Burazin; Ivana Kuzmanović; Ivan Soldo; Jelena Jankov;
Naslov publikacije: Primjene diferencijalnog i integralnog računa funkcija jedne varijable
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2017
Poveznica na publikaciju
Autori: Tomislav Matić; Željko Hocenski; Ivan Vidović; Tomislav Matić; Željko Hocenski; Ivan Vidović;
Naslov publikacije: Priručnik iz digitalne elektronike: osnovni logički sklopovi i VHDL
Tip publikacije: priručnik
Godina izdavanja: 2018
Autori: Ljiljana Majnarić; Aleksandar Včev; Ljiljana Majnarić; Aleksandar Včev;
Naslov publikacije: Priručnik vještina u općoj/obiteljskoj medicini
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2018
Autori: Tena Velki; Krešimir Šolić;
Naslov publikacije: Priručnik za informacijsku sigurnost i zaštitu privatnosti
Tip publikacije: priručnik
Godina izdavanja: 2018
Autori: Tena Velki; Krešimir Šolić;
Naslov publikacije: Priručnik za informacijsku sigurnost i zaštitu privatnosti
Tip publikacije: priručnik
Godina izdavanja: 2018
Autori: Ljerka Jukić Matić; Ivan Matić; Ljerka Jukić Matić; Ivan Matić;
Naslov publikacije: Priručnik za nastavu matematike
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2017
Poveznica na publikaciju
Autori: Tena Velki; Ksenija Romstein; Tena Velki; Ksenija Romstein;
Naslov publikacije: Priručnik za rad s učenicima s teškoćama u razvoju u srednjim školama
Tip publikacije: priručnik
Godina izdavanja: 2018
Poveznica na publikaciju
Autori: Ljubica Glavaš – Obrovac i suradnici; Ljubica Glavaš – Obrovac i suradnici;
Naslov publikacije: Priručnik za seminare i vježbe iz medicinske kemije i biokemije 2
Tip publikacije: priručnik
Godina izdavanja: 2014
Autori: Đula Borozan;
Naslov publikacije: Priručnik za vježbe iz makroekonomije (4. izmijenjeno izdanje)
Tip publikacije: priručnik
Godina izdavanja: 2019
Autori: Jasenka Wagner Kostadinović;
Naslov publikacije: Priručnik za vježbe za klinički kolegij 6 – Klinička biokemija 2
Tip publikacije: priručnik
Godina izdavanja: 2019
Autori: Ana Babić Čikeš; Marija Milić; Daniela Šincek; Jasmina Tomašić Humer; Ana Babić Čikeš; Marija Milić; Daniela Šincek; Jasmina Tomašić Humer;
Naslov publikacije: Priručnik za voditelje programa prevencije nasilja putem interneta
Tip publikacije: priručnik
Godina izdavanja: 2016
Poveznica na publikaciju
Autori: Boris Ljubanović; Mirela Župan; Tunjica Petrašević; Boris Ljubanović; Mirela Župan; Tunjica Petrašević;
Naslov publikacije: Procesno-pravni aspekti prava EU
Tip publikacije: znanstvena knjiga
Godina izdavanja: 2016
Autori: Zdenko Segetlija; Zdenko Segetlija;
Naslov publikacije: Prof. dr. sc. dr. h.c. Tibor Karpati: Prilog za bibliografiju
Tip publikacije: stručna knjiga
Godina izdavanja: 2016
Autori: Biljana Činčurak Erceg; Aleksandra Vasilj;
Naslov publikacije: Prometno pravo i osiguranje
Tip publikacije: znanstvena knjiga
Godina izdavanja: 2016
Autori: Slavica Kvolik;
Naslov publikacije: Prva pomoć, 2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje
Tip publikacije: priručnik
Godina izdavanja: 2019
Autori: Valentina Španić; Valentina Španić;
Naslov publikacije: Pšenica
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2016
Autori: Draženka Jurković; Jasenka Ćosić; Karolina Vrandečić; Draženka Jurković; Jasenka Ćosić; Karolina Vrandečić;
Naslov publikacije: Pseudogljive i gljive ratarskih kultura
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2016
Autori: Pavo Filaković i suradnici; Pavo Filaković i suradnici;
Naslov publikacije: Psihijatrija
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2014
Autori: Ljerka Hajncl; Ljerka Hajncl;
Naslov publikacije: Psihologijski intervju-kvalitativna metoda prikupljanja podataka
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2018
Autori: Živko Kondić; Leon Maglić; Duško Pavletić; Ivan Samardžić;
Naslov publikacije: Quality 1, 2 i 3
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2015
Autori: Zdenko Segetlija; Zdenko Segetlija;
Naslov publikacije: Rad i rezultati: Autobiografski i bibliografski podaci
Tip publikacije: stručna knjiga
Godina izdavanja: 2016
Autori: Damir Matoković; Damir Matoković;
Naslov publikacije: Radiološka mjerenja linija, osi i kutova koštano-zglobnog sustava
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2014
Autori: Branka Restek Petrović; Igor Filipčić; Branka Restek Petrović; Igor Filipčić;
Naslov publikacije: Rana intervencija kod psihotičnih poremećaja
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2016
Autori: Ivica Šola; Nikola Dogan; Ivica Šola; Nikola Dogan;
Naslov publikacije: Razmeđa religije i kulture. Uvod u znanosti religije
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2014
Autori: Marija Erl Šafar; Marija Erl Šafar;
Naslov publikacije: Razvoj pokretnih knjižnica u Republici Hrvatskoj
Tip publikacije: znanstvena knjiga
Godina izdavanja: 2016
Autori: Branka Rešetar; Branka Rešetar;
Naslov publikacije: Represivne mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta
Tip publikacije: stručna knjiga
Godina izdavanja: 2014
Autori: Dubravka Mahaček; Dubravka Mahaček;
Naslov publikacije: Revizija u zdravstvenom sustavu
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2015
Autori: Nikol Žiha;
Naslov publikacije: Rimsko pomorski zajam (fenus nauticum) kao preteča osiguranja
Tip publikacije: stručna monografija
Godina izdavanja: 2019
Autori: Ivana Trtanj;
Naslov publikacije: S hrvatskim na ti – zbirka zadataka iz hrvatskog jezika za studente učiteljskih i predškolskih studija
Tip publikacije: priručnik
Godina izdavanja: 2019
Autori: Tatjana Ileš; Tatjana Ileš;
Naslov publikacije: Šezdesete u hrvatskoj književnosti i kulturi
Tip publikacije: znanstvena knjiga
Godina izdavanja: 2016
Autori: Emina Berbić Kolar; Ljiljana Kolenić; Emina Berbić Kolar; Ljiljana Kolenić;
Naslov publikacije: Sičanske riči
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2014
Autori: Ivana Sekol; Ivana Maurović; Ivana Sekol; Ivana Maurović;
Naslov publikacije: Siguran dom - strategija suzbijanja vršnjačkog zlostavljanja u domskom okruženju: Priručnik za stručnjake
Tip publikacije: priručnik
Godina izdavanja: 2018
Autori: Marijan Herceg; Tomislav Matić; Marijan Herceg; Tomislav Matić;
Naslov publikacije: Simulacija komunikacijskih sustava - priručnik za laboratorijske vježbe
Tip publikacije: priručnik
Godina izdavanja: 2016
Autori: Ljerka Sedlan König; Ljerka Sedlan König;
Naslov publikacije: Sincerely yours, 3. izdanje
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2014
Autori: Matija Domaćinović; Zvonko Antunović; Mirjana Baban; Stjepan Mužic; Anđelko Opačak; Emir Džomba; Matija Domaćinović; Zvonko Antunović; Mirjana Baban; Stjepan Mužic; Anđelko Opačak; Emir Džomba;
Naslov publikacije: Specijalna hranidba domaćih životinja
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2015
Autori: Lidija Bakota;
Naslov publikacije: Strategija razumijevanja pri čitanju (metodičke mogućnosti čitanja s razumijevanjem u nastavi Hrvatskog jezika)
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2020
Autori: Branka Rešetar; Branka Rešetar;
Naslov publikacije: Suvremeno obiteljsko pravo i postupak
Tip publikacije: znanstvena knjiga
Godina izdavanja: 2017
Autori: Irena Ištoka Otković; Željko Koški; Martina Zagvozda; Irena Ištoka Otković; Željko Koški; Martina Zagvozda;
Naslov publikacije: Tehničko crtanje s primjenom AutoCAD-a
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2015
Autori: Dragan Kovačević; Dragan Kovačević;
Naslov publikacije: Tehnologija kulena i drugih fermentiranih kobasica
Tip publikacije: stručna knjiga
Godina izdavanja: 2014
Autori: Dragan Kovačević; Dragan Kovačević;
Naslov publikacije: Tehnologija kulena i drugih fermentiranih kobasica (dopunjeno i izmijenjeno izdanje)
Tip publikacije: stručna knjiga
Godina izdavanja: 2015
Autori: Marinko Stojkov; Damir Raljević;
Naslov publikacije: Tehnologija rada pod naponom
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2016
Autori: Snježana Vasiljević; Mario Vinković;
Naslov publikacije: Temeljna prava i zabrana diskriminacije u praksi europskih i nacionalnih sudova
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2019
Autori: Boris Neljak; Tihomir Vidranski;
Naslov publikacije: Tjelesna i zdravstvena kultura u razrednoj nastavi
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2018
Autori: Boris Neljak; Tihomir Vidranski;
Naslov publikacije: Tjelesna i zdravstvena kultura u razrednoj nastavi
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2018
Autori: Tena Velki; Ksenija Romstein; Tena Velki; Ksenija Romstein;
Naslov publikacije: Učimo zajedno
Tip publikacije: priručnik
Godina izdavanja: 2015
Poveznica na publikaciju
Autori: Sanja Drakulić; Konstantin Krasnitsky; Yuliya Krasnitskaya; Sanja Drakulić; Konstantin Krasnitsky; Yuliya Krasnitskaya;
Naslov publikacije: United We Stand, Divided We Fall za dva klavira
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2015
Autori: Ivan Miloloža; Jerko Glavaš; Damir Šebo;
Naslov publikacije: Upravljanje znanjem u zdravstvu
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2019
Autori: Željka Jurković; Željko Koški; Danijela Lovoković; Željka Jurković; Željko Koški; Danijela Lovoković;
Naslov publikacije: Urbanistički i arhitektonski natječaj u Osijeku 1994.-2014.
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2015
Autori: Zdenko Lončarić; Andrea Gross Bošković; Nada Paradžiković; Vlatka Rozman; Zlata Kralik; Renata Baličević; Vojislava Bursić; Sanja Miloš; Zdenko Lončarić; Andrea Gross Bošković; Nada Paradžiković; Vlatka Rozman; Zlata Kralik; Renata Baličević; Vojislava Bursić; Sanja Miloš;
Naslov publikacije: Utjecaj poljoprivrede na kakvoću hrane u pograničnome području
Tip publikacije: priručnik
Godina izdavanja: 2015
Autori: Franjo Matejiček; Damir Semenski; Zdravko Vnučec; Franjo Matejiček; Damir Semenski; Zdravko Vnučec;
Naslov publikacije: Uvod u statiku sa zbirkom zadataka (5. popravljeno izdanje)
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2016
Autori: Ivan Matić; Ivan Matić;
Naslov publikacije: Uvod u teoriju brojeva
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2015
Poveznica na publikaciju
Autori: Boris Lukić; Nikola Raguž; Danijel Karoly; David Kranjec; Zoran Luković; Željko Mahnet; Zvonimir Steiner; Boris Lukić; Nikola Raguž; Danijel Karoly; David Kranjec; Zoran Luković; Željko Mahnet; Zvonimir Steiner;
Naslov publikacije: Uzgoj crne slavonske svinje-priručnik za uzgajivače i studente
Tip publikacije: priručnik
Godina izdavanja: 2018
Autori: Nada Parađiković; Tomislav Vinković; Monika Tkalec; Jasna Kraljičak; Ivana Vinković Vrček; Tihana Teklić; Jasenka Ćosić; Ružica Lončarić; Ivna Štolfa; Nada Parađiković; Tomislav Vinković; Monika Tkalec; Jasna Kraljičak; Ivana Vinković Vrček; Tihana Teklić; Jasenka Ćosić; Ružica Lončarić; Ivna Štolfa;
Naslov publikacije: Uzgoj i njega autohtonog češnjaka (znanost i praksa)
Tip publikacije: priručnik
Godina izdavanja: 2015
Poveznica na publikaciju
Autori: Vesna Gantner; Zdravko Barać; Vesna Gantner; Zdravko Barać;
Naslov publikacije: Uzgojno selekcijski rad u stočarstvu
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2014
Autori: Zdenko Lončarić; Domagoj Rastija; Krunoslav Karalić; Brigita Popović; Vladimir Ivezić; Vladimir Zebec; Zdenko Lončarić; Domagoj Rastija; Krunoslav Karalić; Brigita Popović; Vladimir Ivezić; Vladimir Zebec;
Naslov publikacije: Uzorkovanje tla i biljke za agrokemijske i pedološke analize
Tip publikacije: priručnik
Godina izdavanja: 2014
Poveznica na publikaciju
Autori: Igor Marko Gligorić; Igor Marko Gligorić;
Naslov publikacije: Uzvik i veznik: vrste riječi i (nad)rečenične službe
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2018
Autori: Vladimir Kolesarić; Jasmina Tomašić Humer; Vladimir Kolesarić; Jasmina Tomašić Humer;
Naslov publikacije: Veličina učinka
Tip publikacije: priručnik
Godina izdavanja: 2016
Autori: Lajos Lozsa; Hrvoje Glavaš; Ivica Petrović; Lajos Lozsa; Hrvoje Glavaš; Ivica Petrović;
Naslov publikacije: Vođenje elektroenergetskog sustava - zbirka zadataka
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2018
Autori: Sanja Runtić; Sanja Runtić;
Naslov publikacije: Vrijeme buđenja (De)konstrukcija ženskog subjektiviteta u američkoj fikcionalnoj prozi na prijelazu 19. u 20. stoljeće
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2018
Autori: Drago Šubarić; Ante Jukić; Drago Šubarić; Ante Jukić;
Naslov publikacije: XV Ružičkini dani danas znanost-sutra industrija
Tip publikacije: zbornik radova
Godina izdavanja: 2015
Poveznica na publikaciju
Autori: Dragana Jankov Maširević; Dragana Jankov Maširević;
Naslov publikacije: Zbirka riješenih zadataka iz teorije mjere i integracije
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2014
Poveznica na publikaciju
Autori: Marija Ravlić; Marija Ravlić;
Naslov publikacije: Zbirka zadataka iz fitofarmacije
Tip publikacije: priručnik
Godina izdavanja: 2017
Autori: Vesna Rastija; Vesna Rastija;
Naslov publikacije: Zbirka zadataka iz kemije
Tip publikacije: priručnik
Godina izdavanja: 2015
Autori: Damir Matanović; Emina Berbić Kolar; Damir Matanović; Emina Berbić Kolar;
Naslov publikacije: Zbornik Nikole Burovića iz 1696. godine (izdanje na hrvatskom i crnogorskom jeziku)
Tip publikacije: znanstvena knjiga
Godina izdavanja: 2017
Autori: Vlado Kovačević; Mirta Rastija; Vlado Kovačević; Mirta Rastija;
Naslov publikacije: Žitarice
Tip publikacije: udžbenik
Godina izdavanja: 2014

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave