Službe2023-12-19T13:05:15+01:00

KABINET REKTORA
prof.dr.sc. Vlado Guberac
REKTOR

prof. dr. sc. Vlado Guberac

E-mail: vlado.guberac@unios.hr

VODITELJ UREDA REKTORA

Jelena Tokić, upr. pravnik

E-mail: jtokic@unios.hr
Telefon: +385 31 224 102
Telefaks: +385 31 207 015

PROREKTORI
prof. dr. sc. Loretana Farkaš
PROREKTORICA ZA NASTAVU I STUDENTE

prof. dr. sc. Loretana Farkaš

E-mail: loretana.farkas@unios.hr
Ured: 4/1

URED PROREKTORA ZA NASTAVU I STUDENTE

Snježana Bravić, struc. spec. admin. publ.

Voditelj ureda za preddiplomske, diplomske i stručne studije

E-mail: sbravic@unios.hr
Ured: 5/1
Telefon: +385 31 22 41 20
Telefaks: +385 31 20 70 15

prof. dr. sc. Sonja Vila
PROREKTORICA ZA ZNANOST, TEHNOLOGIJE, PROJEKTE I MEÐUNARODNU SURADNJU

prof. dr. sc. Sonja Vila

E-mail: sonja.vila@unios.hr
Ured: 6/1

URED PROREKTORA ZA ZNANOST, TEHNOLOGIJE, PROJEKTE I MEÐUNARODNU SURADNJU


Ured: 5/1
Telefon: +385 31 22 41 10
Telefaks: +385 31 20 70 15

prof. dr. sc. Drago Šubaric
PROREKTOR ZA STRATEGIJU RAZVOJA I FINANCIJE

prof. dr. sc. Drago Šubarić

E-mail: drago.subaric@unios.hr
Ured: 9/1

URED PROREKTORA STRATEGIJU RAZVOJA I FINANCIJE

Andrea Hanak

Voditelj ureda za opće i administrativne poslove

E-mail: andrea@unios.hr
Ured: 11/1
Telefon: +385 31 22 41 50
Telefaks: +385 31 20 70 15

Izv. prof. art. Robert Raponja
PROREKTOR ZA MEÐUINSTITUCIJSKU SURADNJU

Prof. dr. art. Robert Raponja

E-mail: robert.raponja@unios.hr
Ured: 10/1

URED PROREKTORA ZA MEÐUINSTITUCIJSKU SURADNJU

Kristina Kovačević

Voditelj ureda za stručno-administrativne poslove

E-mail: kkovacevic@unios.hr
Telefon: +385 31 224 106

prof. dr. sc. Damir Matanović
PROREKTOR ZA ORGANIZACIJU I LJUDSKE RESURSE

prof. dr. sc. Damir Matanović

E-mail: damir.matanovic@unios.hr
Ured: 8/1


SLUŽBA ZA PRAVNE, KADROVSKE I STRUČNO-ADMINISTRATIVNE POSLOVE NASTAVNE I ZNANSTVENE DJELATNOSTI

GLAVNA TAJNICA

Zdenka Barišić, mag. iur.

E-mail: zbarisic@unios.hr
Telefon: +385 31 224 130

URED GLAVNE TAJNICE

Željka Jagodin

Stručni referent za stručno-administrativne poslove Tajništva

E-mail: zjagodin@unios.hr
Telefon: +385 31 224 130

URED ZA PRAVNE I STRUČNO-ADMINISTRATIVNE POSLOVE

Tomislav Vilajtović, mag. iur.

E-mail: vilajtovic@unios.hr
Telefon: +385 31 224 141

URED ZA KADROVSKE POSLOVE I UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA
Ivana Jozinović, univ. bacc. math.

E-mail: ijozinovic@unios.hr
Telefon: +385 31 224 142

URED PISARNICE I ARHIVE (PISMOHRANE)

Anita Moker, mag. cult.

E-mail: amoker@unios.hr
Telefon: +385 31 224 167

Marin Biskupović

E-mail: mbiskup@unios.hr
Telefon: +385 31 224 144

URED ZA TEHNIČKE POSLOVE, POSLOVE ZAŠTITE NA RADU I POSLOVE ODRŽAVANJA

Davor Šego, mag. ing. agr.

E-mail: dsego@unios.hr
Telefon: +385 31 224 140

Slaven Lustig

E-mail: slaven.lustig@unios.hr
Telefon: +385 31 224 140

Ivan Rezo

E-mail: ivanrezo@unios.hr
Telefon: +385 31 224 156

Ante Banović

E-mail: ante.banovic@unios.hr
Telefon: +385 31 224 108

Mira Marinić

Telefon: +385 31 224 170

Željka Kljenak

Telefon: +385 31 224 170

Gina Matić

Telefon: +385 31 224 170

EKONOMAT


Telefon: +385 31 224 108

URED ZA NASTAVU I STUDENTE

Snježana Bravić, struc. spec. admin. publ.

E-mail: sbravic@unios.hr
Telefon: +385 31 224 120

Ljilja Šrepfler

E-mail: ljilja@unios.hr
Telefon: +385 31 224 105

URED ZA SPORTSKU DJELATNOST

Dražen Nikšić, prof.

E-mail: dniksic@unios.hr
Telefon: +385 31 224 166

URED ZA STUDENTSKA PITANJA I STUDENTE S INVALIDITETOM

dr. sc. Damir Španić

E-mail: dspanic@unios.hr
Telefon: +385 31 494 305

URED ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE

Andrea Hanak

E-mail: andrea@unios.hr
Telefon: +385 31 224 150

ODJEL ZA MEÐUINSTITUCIJSKU SURADNJU

RUKOVODITELJICA ODJELA

Lidija Getto, prof.univ.spec.st.eur.
E-mail: getto@unios.hr
Telefon: +385 31 224 124

Kristina Kovacević

Voditeljica Ureda za umjetnost, kulturu i izdavačku djelatnost

E-mail: kkovacevic@unios.hr
Telefon: +385 31 224 106

URED ZA ZNANOST, TEHNOLOGIJE, PROJEKTE I PROGRAME

mr. sc. Dragica Steindl

E-mail: dsteindl@unios.hr
Telefon: +385 31 224 123


URED ZA EU FONDOVE, STRUČNE I RAZVOJNE PROJEKTE S GOSPODARSTVOM

mr. sc. Darija Krstić

E-mail: dkrstic@unios.hr
Telefon: +385 31 224 107

Josip Magdika

E-mail: jmagdika@unios.hr
Telefon: +385 31 224 107

URED ZA RAČUNALNE SUSTAVE I RAČUNALNO-KOMUNIKACIJSKU MREŽU

Albert Oswald, dipl. ing. el.

E-mail: oswald@unios.hr
Telefon: +385 31 224 116


SLUŽBA ZA MEÐUNARODNU I MEÐUSVEUČILIŠNU SURADNJU
URED ZA MEÐUNARODNE PROJEKTE I MOBILNOST NASTAVNIKA I STUDENATA

Josipa Pleša, mag. angl. et mag. hist.

E-mail: jplesa@unios.hr
Telefon: +385 31 224 171

Martina Šuto, prof.

E-mail: martina@unios.hr
Telefon: +385 31 224 127

URED ZA BILATERALNU I MULTILATERALNU SURADNJU

Klaudija Kulešević, dipl. oec. univ. spec. st. eur.

E-mail: klaudijak@unios.hr
Telefon: +385 31 224 125

Dario Ferić, dipl. oec.

E-mail: dferic@unios.hr
Telefon: +385 31 224 126

SLUŽBA ZA FINANCIJE, RAČUNOVODSTVO I INVESTICIJE
VODITELJ SLUŽBE ZA FINANCIJE, RAČUNOVODSTVO I INVESTICIJE

Marko Arežina, dipl. oec.

E-mail: marezina@unios.hr
Telefon: +385 31 224 133

ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJSKO POSLOVANJE I KAPITALNE INVESTICIJE

Ljiljana Jankovic, dipl. oec.

E-mail: jankovic@unios.hr
Telefon: +385 31 224 136

URED ZA PRORAČUN I FINANCIJSKO POSLOVANJE

Anica Keža, oec.

E-mail: akeza@unios.hr
Telefon: +385 31 224 135

Nikolina Šeremet, mag. oec.

E-mail: seremet@unios.hr
Telefon: +385 31 224 134

URED ZA KAPITALNE INVESTICIJE

Vinka Balentić, oec.

E-mail: vmikolin@unios.hr
Telefon: +385 31 224 138

URED ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

Gordana Begović

E-mail: gbegovic@unios.hr
Telefon: +385 31 224 137

URED ZA STRUČNO ADMINISTRATIVNE POSLOVE

Ksenija Tomas

E-mail: ksenija@unios.hr
Telefon: +385 31 224 139

KABINET REKTORA
ODJEL ZA PRAĆENJE STRATEGIJE SVEUČILIŠTA
URED ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I IZGRADNJU SVEUČILIŠNOG CAMPUSA
Vanja Grgec, dipl. ing. grad.

E-mail: vanja@unios.hr
Telefon: +385 31 224 172

Ivana Bilić, dipl. ing. grad.

E-mail: ibilic@unios.hr
Telefon: +385 31 224 169

ODJEL ZA INSTITUCIJSKU PODRŠKU EU FONDOVA I RAZVOJ

Silva Vujnić, mag. iur.

E-mail: svujnic@unios.hr
Telefon: +385 31 224 155

ODJEL ZA POSLOVNE ODNOSE I NABAVU

Stjepan Dravinski, dipl. iur.

E-mail: dstjepan@unios.hr
Telefon: +385 31 224 155

Jure Bogdan, dipl. oec.

E-mail: jbogdan@unios.hr
Telefon: +385 31 224 155

Rebeka Lukavec

E-mail: rlukavec@unios.hr
Telefon: +385 31 224 155

DOKTORSKA ŠKOLA
TAJNIŠTVO DOKTORSKE ŠKOLE
Antun Emert, mag. iur.

E-mail: aemert@unios.hr
Telefon: +385 31 224 158

URED ZA STUDENTE DOKTORSKE ŠKOLE

Tomislav Babić, mag. oec.

E-mail: tbabic@unios.hr
Telefon: +385 31 224 143

SAMOSTALNI ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU SVEUČILIŠTA
RUKOVODITELJICA SAMOSTALNOG ODJELA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

mr. sc. Suzana Tissauer

E-mail: sutissau@unios.hr
Telefon: +385 31 224 159

ODSJEK ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Mirko Herceg, mag. oec.

E-mail: mherceg@unios.hr
Telefon: +385 31 211 822

Kristina Podobnik, dipl. oec.

E-mail: kpodobni@unios.hr
Telefon: +385 31 211 822

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave