Sveučilišni diplomski studiji2023-12-21T08:54:02+01:00

EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU
Ekonomska politika i regionalni razvitak
Financijski menadžment
Marketing
Poduzetnički menadžment i poduzetništvo
Poslovna ekonomija; smjerovi:
FAKULTET AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI OSIJEK
Agroekonomika
Bilinogojstvo; smjerovi:
Ekološka poljoprivreda
Mehanizacija
Povrćarstvo i cvjećarstvo
Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo smjerovi:
Zootehnika; smjerovi:
Digitalna poljoprivreda (na engleskom jeziku)
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK
Elektrotehnika; smjerovi:
  • Komunikacije i informatika
  • Elektroenergetika
  • Automatizacija industrijskih sustava
Računarstvo
Automobilsko računarstvo i komunikacije
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK
Fizioterapija (dislocirani studij u Orahovici)
Sestrinstvo (Osijek i dislocirani studiji u Novoj Gradiški, Svetoj Nedelji, Čakovcu i Slavonskom Brodu)
FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI U OSIJEKU
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje (Osijek i dislocirani studij u Slavonskom Brodu)
Kineziološka edukacija
FILOZOFSKI FAKULTET OSIJEK
Engleski jezik i književnost (dvopredmetni); smjerovi:
Filozofija (dvopredmetni)
Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: nastavnički i istraživački
Hrvatski jezik i književnost (jednopredmetni)
Informacijska tehnologija (dvopredmetni)
Informatologija (dvopredmetni)
Mađarski jezik i književnost (dvopredmetni); smjerovi:
Nakladništvo (dvopredmetni)
Njemački jezik i književnost (dvopredmetni); smjerovi:
Njemački jezik i književnost (jednopredmetni); smjerovi:
Pedagogija (dvopredmetni)
Povijest (dvopredmetni)
Psihologija (jednopredmetni)
Sociologija (dvopredmetni)
GRAĐEVINSKI I ARHITEKTONSKI FAKULTET OSIJEK
Građevinarstvo; smjerovi:
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK
Medicinsko laboratorijska dijagnostika
PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK
Prehrambeno inženjerstvo
Procesno inženjerstvo
Znanost o hrani i nutricionizam
AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU
Glazbena pedagogija
Gluma (dvopredmetni)
Gluma (jednopredmetni)
Ilustracija
Klavir; smjer: solistički
Kostimografija (dvopredmetni)
Kostimografija (jednopredmetni)
Likovna kultura
Lutkarska animacija (dvopredmetni)
Lutkarska animacija (jednopredmetni)
Lutkarska režija (dvopredmetni)
Lutkarska režija (jednopredmetni)
Mediji i odnosi s javnošću (dvopredmetni)
Mediji i odnosi s javnošću (jednopredmetni)
Menadžment u kulturi i kreativnim industrijama (dvopredmetni)
Menadžment u kulturi i kreativnim industrijama (jednopredmetni)
Neverbalni teatar (dvopredmetni)
Neverbalni teatar (jednopredmetni)
Oblikovanje i tehnologija lutke (dvopredmetni)
Oblikovanje i tehnologija lutke (jednopredemtni)
Pjevanje; smjer: solistički
Scenografija (dvopredmetni)
Scenografija (jednopredmetni)
Tamburaško umijeće
ODJEL ZA BIOLOGIJU
Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Biologija; smjer: znanstveni
Zaštita prirode i okoliša
ODJEL ZA FIZIKU
Fizika i informatika; smjer: nastavnički
ODJEL ZA KEMIJU
Kemija; smjer: istraživački
Kemija; smjer: nastavnički
FAKULTET PRIMIJENJENE MATEMATIKE I INFORMATIKE
Matematika i informatika; smjer: nastavnički
Matematika; moduli:

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave