Strategija2022-12-13T16:57:55+01:00

Riječ rektora

Kada se oblikuje strategija nekog visokog učilišta, konstatira se kako se sve razvojne smjernice i ciljevi temelje na promicanju znanosti i transferu znanja što je čvrsta osnova ostalih bitnih zadaća sveučilišta, kako obrazovne tako i one društvene. To tako treba i biti, ali bitno je istaknuti i specifičnosti najstarijeg i najvećeg sveučilišta na istoku Hrvatske i jednog od četiri velika hrvatska sveučilišta.

Sveučilište u Osijeku djeluje u regiji koja zbog niza povijesnih okolnosti pripada među najnerazvijenije u državi, te je na Sveučilištu obveza i odgovornost da svojim javnim angažmanom osigura da obrazovanje i istraživanje koje provodi, kao i planirane aktivnosti, budu pokretači razvoja prije svega regije, ali i društva u cjelini.

Strategija razvoja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2021. – 2030. nastavlja sve pozitivne vrijednosti prethodne sveučilišne strategije koja je također obuhvaćala desetogodišnje razdoblje.

Nova sveučilišna Strategija razvoja iskorak je prema novim izazovima i vizijama kako bi se trebalo razvijati i čemu bi trebalo stremiti naše Sveučilište u užem i širem okruženju.

Strategija je nastala u suradnji sa svim sveučilišnim sastavnicama te su takvim modelom poštovanja različitosti uobličeni i artikulirani budući strateški ciljevi koji će se iz godine u godinu aktualizirati u akcijskim planovima. Iako svaka strategija razvoja u sebi nosi i ponešto vizionarskih elemenata, nastojali smo biti realni kako bismo ciljeve koje smo postavili uspjeli u nadolazećem razdoblju provesti i učinkovito ostvariti. Naglasak je na uvažavanju svih dobrih i afirmativnih procesa koji su započeti na Sveučilištu te na uvođenju novih i naprednih pristupa kako bi Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku učvrstilo status modernoga, nacionalnog, regionalnog i europskog Sveučilišta.

Rektor
prof. dr. sc. Vlado Guberac

Strategija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2021. – 2030.

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave