Događanja2023-12-21T11:25:36+01:00

U organizaciji Odjela za EU fondove, stručne i razvojne projekte s gospodarstvom na rektoratu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, dana 27. i 28. lipnja 2023. godine na rektoratu Sveučilišta održana je dvodnevna edukacija „Prijava projektnih ideja“. Edukacija se održavala u vremenu od 9 – 14 sati.

Na radionici je sudjelovalo 12 sudionika – znanstvenika sa 6 sastavnica Sveučilišta. Tijekom radionice sudionici su usvajali i unapređivali postojeća znanja relevantna za prijavu projekata te su naučeno implementirali u okviru vježbi u vlastitu projektnu prijavu tijekom rada u elektroničkom sustavu za prijavu projekata.

Cilj ove radionice bio je kroz vježbe i grupni rad na praktičnim primjerima polaznika unaprijediti postojeća znanja u području prijave projekata te ukazati na najvažnije elemente koje obuhvaća prijava projekta. Stečena znanja tijekom radionice sudionici su u mogućnosti primijeniti na prijavu projekata na trenutno objavljeni Poziv „Ciljana znanstvena istraživanja“ kao i na druge pozive u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. koji su na raspolaganju znanstveno-istraživačkim organizacijama, ali i na sve druge EU natječaje i javne pozive.

 

U organizaciji Odjela za EU fondove, stručne i razvojne projekte s gospodarstvom na rektoratu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, dana 6. i 7. lipnja 2023. godine na rektoratu Sveučilišta održana je dvodnevna edukacija „Razrada projektnih ideja“. Na radionici je sudjelovalo 21 znanstvenik sa 9 sastavnica Sveučilišta.

Cilj ove radionice bio je kroz vježbe i grupni rad na praktičnim primjerima polaznika prezentirati razradu projektne ideje kao preduvjeta za uspješnu prijavu projekata te ukazati na najvažnije elemente koje obuhvaća prijava projekta. Stečena znanja tijekom radionice sudionici će biti u mogućnosti primijeniti na trenutno objavljene pozive u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. koji su na raspolaganju znanstveno-istraživačkim organizacijama, ali i na sve druge EU natječaje i javne pozive.

Nastavak slijeda edukacije je 27. i 28. lipnja 2023. godine kada će se na rektoratu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u vremenu od 9 – 14 sati za sve zainteresirane provoditi edukacija „Prijava projekata“.

 

Dvodnevna edukacija „Razrada projektnih ideja“.

U organizaciji Odjela za EU fondove, stručne i razvojne projekte s gospodarstvom na rektoratu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, dana 6. i 7. lipnja 2023. godine na rektoratu Sveučilišta održana je dvodnevna edukacija „Razrada projektnih ideja“. Na radionici je sudjelovalo 21 znanstvenik sa 9 sastavnica Sveučilišta.

Cilj ove radionice bio je kroz vježbe i grupni rad na praktičnim primjerima polaznika prezentirati razradu projektne ideje kao preduvjeta za uspješnu prijavu projekata te ukazati na najvažnije elemente koje obuhvaća prijava projekta. Stečena znanja tijekom radionice sudionici će biti u mogućnosti primijeniti na trenutno objavljene pozive u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. koji su na raspolaganju znanstveno-istraživačkim organizacijama, ali i na sve druge EU natječaje i javne pozive.

Nastavak slijeda edukacije je 27. i 28. lipnja 2023. godine kada će se na rektoratu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u vremenu od 9 – 14 sati za sve zainteresirane provoditi edukacija „Prijava projekata“.

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave