Evidencijski list2020-02-19T13:10:35+01:00

Ispunjavanjem Evidencijskog lista za studente s invaliditetom registrirate se pri Uredu za studente s invaliditetom. Ured komunicira sa svojim korisnicima individualno, pravovremeno im ustupajući sve relevantne podatke vezane za prava studenata, stipendije i aktivnosti Ureda. Ispunjavanjem Evidencijskog lista pomažete i Sveučilištu u nastojanjima efikasnijeg praćenja potreba svojih studenata s invaliditetom.

Evidencijski list za studente s invaliditetom dostupan je i u referadama fakulteta i prostorijama Ureda.

PRIVOLA/SUGLASNOST: Ured za studente s invaliditetom svojim korisnicima jamči pravo na tajnost svih iznesenih podataka. Ispunjavanjem evidencijskog lista Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dajem privolu za prikupljanje i obradu mojih podataka u svrhu vođenja Registra studenata s invaliditetom.

Ured za studente s invaliditetom svojim korisnicima jamči pravo na tajnost svih iznesenih podataka!

  1. OSOBNI PODACI

  Ime i prezime (obvezno)

  JMBAG (obvezno)

  Datum i godina rođenja

  Adresa

  Mjesto

  Telefon

  E-mail adresa (obvezno)

  Vrsta tjelesnog oštećenja/teškoće


  Postotak tjelesnog oštećenja

  10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%nemam utvrđen postotak tjelesnog oštećenja

  Stupanj oštećenja funkcionalnih sposobnosti

  Točna dijagnoza/specifikum

  2. PODACI O STUDIJU

  Sastavnica sveučilišta

  Naziv studija i smjer

  Prva godina upisa

  Trenutna godina studija

  12345

  Razina studija

  Status studenta

  Jeste li ponavljali neku godinu studija ili tražili mirovanje prava i obveza?


  Ostvareni ECTS bodovi

  Jeste li mijenjali fakultet ili smjer?


  Živite li u studentskom domu?

  DANE

  Jeste li koristili mogućnost izravnog upisa na studij ili dom?

  DANE

  Primate li stipendiju ili neku drugu financijsku pomoć?


  3. PODACI O DOSADAŠNJIM PRILAGODBAMA / INDIVIDUALIZIRANIM
  POSTUPCIMA

  Završena srednja škola


  Jeste li koristili prilagodbe na prethodnim razinama obrazovanja (uključujući formalne i neformalne, prilagodbe mature i/ili razredbenih ispita (prijemnog) ispita ili dodatnih provjera znanja, vještina i sposobnosti)?


  Koje prilagodbe bi vam mogle pomoći u akademskom okruženju?

  4. POTREBNA PODRŠKA I PRILAGODBE TIJEKOM STUDIJA

  Koje su neke od prepreka s kojima mislite da biste se mogli susresti u akademskom okruženju?

  Potrebna prilagodba i podrška (moguće označiti više kategorija držeći tipku CTRL)


  Kontakt podaci

  SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

  Telefon: +385 31 224 102

  Fax: +385 31 207 015

  Web: UNIOS

  Najnovije objave