Lokacije i kako ih pronaći2023-12-21T07:16:47+01:00

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Poljoprivredni fakultet

fakultet agrobiotehničkih znanosti

Građevinski fakultet

Građevinski i arhitektonski fakultet

Elektrotehnički fakultet

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK

Prehrambeno-tehnološki fakultet

Prehrambeno-tehnološki fakultet

Medicinski fakultet

Medicinski fakultet

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo

Odjel za biologiju

Odjel za biologiju

Odjel za kemiju

Odjel za kemiju

Fakultet primijenjene matematike i informatike

Fakultet primijenjene matematike i informatike

Odjel za fiziku

Odjel za fiziku

Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Filozofski fakultet

Filozofski fakultet

Pravni fakultet

Pravni fakultet

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

Umjetnička akademija

Akademija za umjetnost i kulturu

Kineziološki fakultet Osijek

Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi

Gradska i Sveučilišna knjižnica

Gradska i Sveučilišna knjižnica

Studentski centar u Osijeku

Studentski centar u Osijeku

Studentski dom u Đakovu

Studentski dom u Đakovu

Sveučilišni centar za osiguranje kvalitete visokog obrazovanja

Sveučilišni centar za osiguranje kvalitete visokog obrazovanja

Tera Tehnopolis d.o.o.

Tera Tehnopolis d.o.o.

 

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave