Studentski izbori2023-10-16T11:18:31+02:00

Izbori za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i studentske zborove sastavnica

studentski-zbor-01

 

Na temelju Odluke rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prof. dr. sc. Vlade Guberca, u srijedu, 7.lipnja 2023. godine, održati će se izbori za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i studentske zborove sastavnica. Glasačka mjesta biti će otvorena toga dana od 7.00 do 19.00 sati.

Na izborima imaju pravo sudjelovati i birati svi studenti preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, preddiplomskih stručnih studija i poslijediplomskih studija Sveučilišta u Osijeku. Izbori za Studentski zbor Sveučilišta i studentski zbor pojedine sastavnice će se provoditi istodobno na svim znanstveno-nastavnim/umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta u Osijeku, i to prema odredbama Pravilnika za provedbu studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Studentski zbor znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, te Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama.

Izbori za studentske predstavnike su neposredni, slobodni i tajni. Novi studentski predstavnici biraju se na razdoblje od dvije (2) godine.

Ponovljeni izbori za izbor studentskih predstavnika – 11. listopada 2023. godine

Na temelju Odluke rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prof. dr. sc. Vlade Guberca, u srijedu, 11. listopada 2023. godine, održat će se ponovljeni izbori za izbor devet (9) studentskih predstavnika za Studetski zbor Medicinskog fakulteta Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Glasačko mjesto na Medicinskom fakultetu biti će otvoreno toga dana od 7.00 do 19.00 sati.

Kandidature na razini Sveučilišta:

Kandidature na razini sastavnica:

Popis birača poslijediplomskih sveučilišnih studija i poslijediplomskih specijalističkih studija koji se izvode na Sveučilištu :

Popis birača po područjima:

Društvene znanosti
Ekonomski fakultet u Osijeku

Kineziološki fakultet Osijek
Pravni fakultet Osijek
biracko mjesto 1
biracko mjesto 2
Fakltet turizma i ruralnog razvoja u Požegi

Tehničke znanosti
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

Biomedicina i zdravstvo
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Medicinski fakultet Osijek

Biotehničke znanosti
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
biracko mjesto Osijek
biracko mjesto Požega
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Humanističke znanosti
Filozofski fakultet Osijek
Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

Prirodne znanosti
Odjel za biologiju
Odjel za fiziku
Odjel za kemiju
Odjel za matematiku

Interdisciplinarno područje znanosti i umjetničko područje
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku
biračko mjesto Osijek
biračko mjesto Slatina
Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku
Biračko mjesto 1
Biračko mjesto 2

Poslijediplomski sveučilišni studiji
Doktorska škola
1. i 2. godina
generacije prije 2021.

Poslijediplomski sveučilišni interdisciplinarni studiji (Molekularne bioznanosti i Zaštita prirode i okoliša)

Navedeni podaci mogu se koristiti isključivo u svrhu popisa birača i u druge svrhe ne mogu se koristiti, prema Pravilniku za provedbu studentskih izbora za studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i studentski zbor znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica,pročišćeni tekst.

 

Izbori 2022.

Na temelju Odluke rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prof. dr. sc. Vlade Guberca, raspisuju se dopunski studentski izbori za izbor:

  • sedam (7) članova i isto toliko zamjenika članova u studentski zbor Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegi
  • dva (2) člana i isto toliko zamjenika članova u studentski zbor Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek
  • četiri (4) člana i isto toliko zamjenika članova u studentski zbor Filozofskog fakulteta Osijek
  • tri (3) člana i isto toliko zamjenika članova u studentski zbor Kineziološkog fakulteta Osijek
  • jednog (1) člana i jednog zamjenika člana u Studentski zbor Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek

Glasačka mjesta bit će otvorena 30. studenog 2022. godine od 7.00 do 19.00 sati na biračkom mjestu Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegi, Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, Filozofskog fakulteta Osijek, Kineziološkog fakulteta Osijek i Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek.

 

REZULTATI IZBORA

Izbori 2021.

Na temelju Odluke rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prof. dr. sc. Vlade Guberca, u četvrtak, 21. listopada 2021. godine, održati će se izbori za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i studentske zborove sastavnica. Glasačka mjesta biti će otvorena toga dana od 7.00 do 19.00 sati.

Na izborima imaju pravo sudjelovati i birati svi studenti preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, preddiplomskih stručnih studija i poslijediplomskih studija Sveučilišta u Osijeku. Izbori za Studentski zbor Sveučilišta i studentski zbor pojedine sastavnice će se provoditi istodobno na svim znanstveno-nastavnim/umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta u Osijeku, i to prema odredbama Pravilnika za provedbu studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Studentski zbor znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, te Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama..

Izbori za studentske predstavnike su neposredni, slobodni i tajni. Novi studentski predstavnici biraju se na razdoblje od dvije (2) godine.

Ponovljeni izbori za izbor studentskih predstavnika – 11. studenog 2021. godine

Na temelju Odluke rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prof. dr. sc. Vlade Guberca, u četvrtak, 11. studenog 2021. godine, održat će se ponovljeni izbori za izbor tri (3) studentska predstavnika poslijediplomskih sveučilišnih studija i poslijediplomskih specijalističkih studija koji se izvode na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te za izbor studentskih predstavnika za studentske zborove znanstveno-nastavnih sastavnica, i to za:

– Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,

– Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Glasačka mjesta biti će otvorena toga dana od 7.00 do 19.00 sati.

* Za studente poslijediplomskog sveučilišnog interdisciplinarnog studija Molekularne bioznanosti i Zaštita prirode i okoliša i studente Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku otvoreno je biračko mjesto u zgradi rektorata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku , Trg Svetog Trojstva 3, u vijećnici Doktorske škole od 07.00 do 19.00 sati.

Na temelju Odluke rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prof. dr. sc. Vlade Guberca, u utorak, 23. studenog 2021. godine, održat će se  izbori za izbor studentskih predstavnika za studentske zborove znanstveno-nastavnih sastavnica koje na listi imaju kandidate s istim brojem glasova, a jedan ulazi u sastav studentskog zbora, i to za :

         – Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, ponavljaju se izbori za kandidate pod rednim brojem 2. i 10.

         – Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, ponavljaju se izbori za kandidate pod rednim brojem 4. i 5.

Privremeni rezultati za izbor (3) studentska predstavnika poslijediplomskih sveučilišnih studija i poslijediplomskih specijalističkih studija koji se izvode na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Kandidacijska lista – Ponovljeni izbori 11. studenog 2021. godine

Popis birača

Popis birača poslijediplomskih sveučilišnih studija i poslijediplomskih specijalističkih studija koji se izvode na Sveučilištu :

Kandidature na razini Sveučilišta:

Kandidature na razini sastavnica:

Zahtjev za nadgledanjem izbora

Privremeni rezultati izbora

KONAČNI REZULTATI IZBORA – SVEUČILIŠNA LISTA

Popis birača po područjima:

Društvene znanosti
Ekonomski fakultet u Osijeku

Kineziološki fakultet Osijek
Pravni fakultet Osijek

Tehničke znanosti
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

Biomedicina i zdravstvo
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Medicinski fakultet Osijek

Biotehničke znanosti
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Humanističke znanosti
Filozofski fakultet Osijek
Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

Prirodne znanosti
Odjel za biologiju
Odjel za fiziku
Odjel za kemiju
Odjel za matematiku

Interdisciplinarno područje znanosti i umjetničko područje
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku
Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

Poslijediplomski sveučilišni studiji
Doktorska škola 
Poslijediplomski sveučilišni interdisciplinarni studiji (Molekularne bioznanosti i Zaštita prirode i okoliša)

Kandidacijska lista za Studentski zbor Sveučilišta

Lista nevaljanih kandidatura

Navedeni podaci mogu se koristiti isključivo u svrhu popisa birača i u druge svrhe ne mogu se koristiti, prema Pravilniku za provedbu studentskih izbora za studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i studentski zbor znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica,pročišćeni tekst.

Izbori 2019.

Odluka raspisivanju dopunskih studentksih izbora za izbor studentskih predstavnika u Studentski zbor Kineziološkog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Poziv na konstituirajuću sjednicu Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Obavijest o ponavljanju izbora za Ekonomski fakultet u Osijeku i Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

Na temelju Odluke rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prof. dr. sc. Vlade Guberca, u utorak, 15. listopada 2019. godine, održati će se ponovljeni izbori za izbor studentskih predstavnika za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za Ekonomski fakultet u Osijeku i studentske zborove sastavnica za Ekonomski fakultet u Osijeku i Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu. Glasačka mjesta biti će otvorena toga dana od 7 do 19 sati.


KONAČNI REZULTATI


UPUTA ZA  KANDIDATE NA PONOVLJENIM STUDENTSKIM IZBORIMA, 15. LISTOPADA 2019.

Popis birača:

Ekonomski fakultet u Osijeku

Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

 

Na temelju Odluke rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prof. dr. sc. Vlade Guberca, u četvrtak, 6. lipnja 2019. godine, održati će se izbori za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i studentske zborove sastavnica. Glasačka mjesta biti će otvorena toga dana od 7 do 19 sati.

Na izborima imaju pravo sudjelovati i birati svi studenti preddiplomskih,  diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, preddiplomskih stručnih studija i poslijediplomskih studija Sveučilišta u Osijeku. Izbori za Studentski zbor Sveučilišta i studentski zbor pojedine sastavnice će se  provoditi istodobno na svim znanstveno-nastavnim/umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta u Osijeku, i to prema odredbama Pravilnika za provedbu studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Studentski zbor znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama.

 

Izbori za studentske predstavnike su neposredni, slobodni i tajni. Novi studentski predstavnici biraju se na razdoblje od dvije godine.

Popis birača po područjima:

Društvene znanosti
Ekonomski fakultet u Osijeku
Pravni fakultet Osijek

Tehničke znanosti
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

Biomedicina i zdravstvo
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Medicinski fakultet Osijek

Biotehničke znanosti
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Humanističke znanosti
Filozofski fakultet Osijek
Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

Prirodne znanosti
Odjel za biologiju
Odjel za fiziku
Odjel za kemiju
Odjel za matematiku

Interdisciplinarno područje znanosti i umjetničko područje
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
Akademija za umjetnost i kulturu

Poslijediplomski sveučilišni studiji
Doktorska škola (Europski studiji, Komunikologija, Kulturologija)
Poslijediplomski sveučilišni interdisciplinarni studiji (Molekularne bioznanosti i Zaštita prirode i okoliša)

Kandidature na razini sastavnica:

 

Kandidature na razini Sveučilišta:

 

OBAVIJEST :

Studentski izbori za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera i studentske zborove sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji su provedeni dana 6. lipnja 2019. godine su pravovaljani. Izbori se ponavljaju na Ekonomskom fakultetu u Osijeku sukladno čl. 18. st. 1. Pravilnika za provedbu studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i studentski zbor znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Ponavljanje izbora provest će se na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu sukladno čl. 23. st. 3. Pravilnika za provedbu studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i studentski zbor znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Ponovljeni izbori će se održati u listopadu 2019. godine.

Zahtjev za nadgledanjem izbora

KANDIDACIJSKA SVEUČILIŠNA LISTA ZA IZBOR PREDSTAVNIKA U STUDENTSKI ZBOR SVEUČILIŠTA U OSIJEKU

*Napomena: Navedeni podaci mogu se koristiti isključivo u svrhu popisa birača i u druge svrhe ne mogu se koristiti, prema Pravilniku za provedbu studentskih izbora za studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i studentski zbor znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica.

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave