Natječaji

30.05.
2016.

Natječaj Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI raspisuje N A T J E Č A J za izbor 1. jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora i radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pedagogija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu 2. jednog zaposlenika/zaposlenice u […]

Uredio Admin D | Natječaji . Zapošljavanje
VIŠE