Natječaji

29.06.
2016.

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek- Natječaj

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,  Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek raspisuje   NATJEČAJ za izbor jednog zaposlenika/zaposlenicu u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika, znanstvene grane radiokomunikacije u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u punim radnim vremenom za izbor jednog […]

Uredio urednik | Zapošljavanje
VIŠE
23.06.
2016.

Odjel za fiziku – Natječaj

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ODJEL ZA FIZIKU objavljuje NATJEČAJ za izbor – jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno- nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Odjelu za fiziku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Pristupnici za izbor, […]

Uredio Josip Magdika | Natječaji . Zapošljavanje
VIŠE
21.06.
2016.

Odjel za kemiju – NATJEČAJ

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za kemiju   raspisuje NATJEČAJ za izbor   jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora u znanstvenom području Prirodne znanosti, znanstveno polje kemija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Odjelu za kemiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja […]

Uredio Josip Magdika | Natječaji . Zapošljavanje
VIŠE
15.06.
2016.

Pravni fakultet Osijek – Natječaj

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek, raspisuje N A T J E Č A J za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktoranda i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja prava, znanstvene grane Povijest prava i države, u radnom odnosu na određeno vrijeme u punom radnom vremenu. […]

Uredio Josip Magdika | Natječaji . Zapošljavanje
VIŠE
Stranica 1 od 3123